Polgárháború lesz március 15-én?

2009.03.11. 11:30 Módosítva: 2009-03-11 11:32:23
402 hozzászólás

A nagy ütemben terjedő lánclevél szerint az idei március 15. minden eddiginél véresebb lesz: az erődemonstrációba beszáll a hadsereg is, kikapcsolják a mobilszolgáltatást és az ellenállókat lelövik. Igaz ez?

A lánclevél

"Subject: Feltétlenül olvassátok el!

Érdekes, de nem meglepő, ahogy látom a folyamatokat és ismerem a
hatalmi technikákat.

Józsi

Gábor fiam az egyik pesti lövészklub tagja, az ott történt egyik
beszélgetését írta le nekem... Tegnap beszélgettünk a lőtéren. A Balázs, a lövészetvezető rendőrségi alkalmazott, konkrétan mint fegyvermester a készenléti erők fegyverraktáraiért felel. Ő egy 5000db-os géppisztoly készletért felel, illetve behívó parancs esetén azok működéséért, kiosztásáért, bevetéséért, beleértve több millió darabos őszerkészletért. Pontosan látja a szükségállapot esetén behívandó tartalékosok, készenlétiek listáját.

De messze nem ő az egyetlen ilyen raktárbázisért felelős
személy, ő csak egy. Pénteken soron kívüli állománygyűlés, eligazítás
lesz ezen kulcspozícióban lévő emberek számára. A hatalom teljes
erővel polgárháborúra készül. A cél: erődemonstráció. Március 15-e
most életveszélyes lesz. A lépések: ha kitörnek a zavargások, akkor
figyelik azok szintjét. Ha egy ponton átlendül, akkor a 3 mobil szolgáltatót kikapcsolják, minden mobil telefon működése megszűnik. A kormánynak van egy saját, ezzel párhuzamosan kiépített mobil telefon rendszere, ők azon kommunikálnak. A honvédség mindentől független kommunikációs rendszerrel rendelkezik, azon kommunikál. Ezzel egyidőben az összes TV adást blokkolják, leállítják. Az internetet megbénítják, minden polgári információ áramlása megáll. A köztv-n kizárólag a kormány által cenzúrázott infók (dezinfók) áramlanak a lakosság felé. Kijárási tilalmat léptetnek életbe, fontosabb közlekedési csomópontokon fegyveres ellenőrző pontokat állítanak fel. Aki ellenáll, arra lőnek. Megszűnik a lehetősége a szervezett ellenállásnak infóáramlás hiányában, a kisebb lázadó csoportokat felszámolják fegyverrel.

A honvédség február eleji tatai hadgyakorlata erre készítette fel a
szárazföldi erőket (HÍR TV élő adása, Szekeres főgengszter személyes
nyilatkozata).Ez az ő forgatókönyvük.

Az persze más kérdés, hogy elindul-e ez a folyamat, és ha igen, akkor
a rendőr, katona fog-e lőni saját szüleire, népére, még akkor is, ha
a hatalom szándékosan vidékieket hoz Pestre, pestieket visz vidékre
emiatt. Volt ugye '56 is, akkor sem volt mobil, meg TV sem, mégis
terjedtek a hírek, ott is belelőttek a tömegbe, mégis a tömeg nyert,
és szépen kidekorálták a körút lámpavasait a szarháziakkal. Ez az,
amit senki soha nem tudhat. És most mi sem, ők sem.

Mi következik ebből azok számára, akik nem rambók, és családjuk, vagyonuk van:

1. Időben el kell hagyni Budapestet, vagy kellő élelem ellátmánnyal
bezárkózni a lakásba. Ha elhagyjuk, akkor az üres lakás veszélyben
van, mert a tüntetéseket képesek lesznek megfékezni, de a
fosztogatókra már nem marad erő (mint ahogyan most sem tudnak mit
kezdeni a bűnözéssel, úgymond "békeidőben"). És vidékről meg az összes rendőr Bp.-en lesz, ott meg rendőri erő híján lesz veszélyesebb.

2. Ha a mobilok megszűnnek, vagy a TV adásban zavarok keletkeznek,
akkor start azonnal, lehetőleg el kell a családdal hagyni addig
Bp.-et, amíg lehet.

Aztán meg ki tudja... Legyetek óvatosak!

Nem ismerek olyat, aki látott már ilyen embert...Nem legenda a fenti
forgatókönyv. Tegnap én magam beszéltem az emberrel. Nem véletlenül
mesélte el. Az ő 13. fizetését is elvették, az ő lakásrészlete is
1,5X-re nőtt, és csak hogy ne kelljen különböző eddig törvényesen neki
járó pótlékokat fizetni, a törvényt is módosították. Persze, hogy
elkeseredett..."

A tények

Alkotmányban rögzített jog, hogy a magyar hadsereg nem támadhat saját lakosságára, de azért megkérdeztük a lánclevélről a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát is. A lánclevelet cáfolva az alábbi közleményt küldték: "A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 40/A§ (1) bekezdése a következőképpen szól: „A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása."

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV törvény pedig a következőképpen rendelkezik a honvédség egyik alapfeladatáról:

„70§ (1) A Honvédség feladatai:

a) a Magyar Köztársaság függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme."

A fent idézett jogszabályokból is kiolvasható az az alapelv, miszerint a honvédség nem vethető be az ország területén, annak lakossága ellen. A Magyar Honvédség alkotmányos kötelessége - alapfeladata - ugyanis éppen a lakosság és az ország területének védelme. A lánclevél konkrét tartalmának a Magyar Honvédségre vonatkozó részei valótlanok. Február elején Tatán nem tartottunk hadgyakorlatot. 2009. február 5-én Tatán Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter - szokásos - éves értékelő és feladatszabó értekezletet tartott. Ennek keretében a Magyar Honvédség kijelölt állománya dinamikus bemutatót tartott, melynek célja a haderő külső fegyveres támadással szembeni országvédelmi képességeinek bemutatása volt.

A bemutató fiktív harcászati helyzetet felvázoló forgatókönyve szerint egy, az országhatár mentén fekvő fiktív országban kialakult belpolitikai feszültség eredményeként szemben álló fegyveres csoportok jöttek létre, amelyek harcban állnak egymással és tevékenységük során átsodródhatnak hazánk területére, illetve a fiktív ország szakadár, nehéz fegyverzettel is rendelkező kötelékei szándékosan léphetnek át az országhatáron, hogy kihasználják a semleges terület nyújtotta védettséget. A Magyar Honvédség készenléti erőinek az ország védelme érdekében ezt a konfliktushelyzetet kellett kezelniük".