Valér
4 °C
8 °C

Az Invitel 29 milliós bírságot fizethet

2005.03.24. 16:49
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa azért bírságolta meg az Invitelt, mert a cég a számviteli szétválasztásra vonatkozó kötelezettségét nem megfelelően teljesítette.

Az Invitel decemberben benyújtotta jóváhagyásra az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatását, de ezt a hatóság nem hagyta jóvá, és az elektronikus hírközlési törvény szerint a kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén az NHH Tanácsának bírságot kell kiszabnia. A bírság legfeljebb a szolgáltató előző üzleti évi nettó árbevételének a fél százaléka lehet.

Az Invitelnek a bírságot a határozat kézbesítését követő tizenöt napon belül kell befizetnie a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A határozat felülvizsgálatát kérheti a cég a Fővárosi Bíróságnál, de ennek nincs halasztó hatálya a határozat végrehajtására.

Megint büntethetnek

A tanács arra is kötelezte az Invitelt, hogy a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül új tervezetet terjesszen elő, amelynek a késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése esetén újabb bírságot szab ki. Az NHHT az ismételt jogsértés esetén a cég vezető tisztségviselőjét ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja.

Sokat vacakoltak

Az Invitel a számviteli szétválasztásról szóló kimutatást először az előírt határidőben, 2004. június 18-án nyújtotta be a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához, de ezt nem hagyták jóvá, és novemberi 22-én előírták, hogy az Invitel új kimutatást terjesszen elő. Decemberben az Invitel az eszközátértékelési modell kivételével benyújtotta átdolgozott kimutatását, az eszközátértékelési modell átdolgozásához pedig a határidő két hónapos hosszabbítását kérte. Erre a tanácsnak nem volt törvényes lehetősége.

A tanács 2005. február 7-én értesítette az Invitelt, hogy a tárgyi eljárásban az elintézési határidőt - az ügy összetettségére és a döntés megfelelő előkésztésére tekintettel - a hírközlési törvény alapján tizenöt nappal meghosszabbította, majd a február 23-i határidő megadásával hiánypótlásra szólította fel a társaságot.

Az NHHT megállapította, hogy a társaság az első elutasító határozatban megfogalmazott és részletesen kifejtett hibákat nem javította ki teljes körűen, és a számviteli szétválasztási kimutatáshoz kapcsolódóan benyújtott költségszámítási módszertant nem találta megfelelőnek.

Nem jó ez így

Az NHH szerint a nem jogkövető magatartás az üzleti életben, a versenytársak és a fogyasztók érdekével szemben jelent veszélyt, így a hatóságnak kötelessége a jogsértőt a további jogsértéstől akár a bírság jelentős mértékű megállapításával is visszatartani.