Gusztáv
-4 °C
1 °C

Ötmilliós HÍF-bírság a postának

2003.07.25. 14:19
A Hírközlési Felügyelet (HÍF) Hírközlési Területi Hivatalának debreceni irodája ötmillió forintos bírsággal sújtotta a Magyar Posta Rt.-t, mivel a társaság egyetemes postai szolgáltatóként nem tesz eleget a hírközlési törvény előírásának.
A HÍF azt kifogásolta, hogy a Magyar Posta Rt. a nem ajánlott küldeményekként továbbított leveleken, számlaleveleken folyamatosan nem tüntet fel dátumbélyegzőt. A posta ezt a mulasztást már korábban elismerte, de mindeddig nem változtatott jogszabályba ütköző gyakorlatán. A HÍF debreceni irodájának határozatára hivatalból indított piacfelügyeleti eljárásban került sor.

Elismerték a jogsértést

A Hírközlési Felügyelet Hírközlési Területi Hivatala július 22-én meghozott határozatában kifejti, hogy a Magyar Posta sem a hírközlési törvénynek, sem a postai szolgáltatások ellátásáról szóló kormányrendeletnek, sem a Magyar Posta Üzletszabályzatában foglaltaknak nem tesz eleget "a nem könyvelt levélküldemények" továbbításakor.

Az előírások szerint a postai szolgáltatónak a küldemények feldolgozását - a szolgáltató azonosítására alkalmas - időbélyegzővel kell ellátnia. Az ötmillió forintos bírság kiszabását 2002 szeptemberében már megelőzte egy határozat, amely a Magyar Postát 2003. március 31-ig kötelezte a szolgáltató azonosítására alkalmas dátumbélyegző jogszerű használatára. A Magyar Posta a jogsértést továbbra sem szüntette meg, ám a hatóságnak írott levelében elismerte azt.

Fogyasztóvédelem

"A szolgáltató a hatályos jogszabályoktól, nemzetközi szerződésektől, szerződési feltételektől eltérő magatartásával az igénybevevők részéről jogos panaszra adhat okot, amikor pl. a számla tartalmú levelek a befizetési határnapon túl érkeznek meg a címzetthez" - ismerteti határozatában a fogyasztóvédelmi szempontokat a HÍF Hírközlési Területi Hivatala.

"A címzett reklamálásakor olyan választ kaphat, hogy a számlázás időben történt, a követelés jogszerű, a küldeményt a feladó időben átadta a postának. A postán történő felszólalás szintén eredménytelen lehet, mivel a küldeményen sem a postai szolgáltatónak, sem a teljesítés megkezdésének nyoma nincs, a postai feldolgozás igazolása hiányzik - áll az indoklásban. - A címzettek részéről jogos elvárás, hogy a szolgáltatót azonosítani tudják, a küldemények kezeléséről és annak időpontjáról postai dátumnyomatok alapján a megfelelő tájékoztatást, jogorvoslatot megkapják."

A határozat teljes szövege a HÍF honlapján olvasható.