Edina
-12 °C
-3 °C

Ezer forintot átvállal az állam a rászorulók telefonszámlájából

2004.06.16. 15:50
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium havi bruttó 1000 forintot átvállal az arra rászorulók telefonszámlájából. A támogatást, ami első alkalommal az októberi számlán jelenik majd meg, írásban kell kérvényezni a szolgáltatónál.
Az informatikai és hírközlési miniszter szerdán megjelent rendelete értelmében az arra rászorulók, azaz a fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában vagy alanyi jogon ápolási díjban részesülő, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást (azaz a szolgáltatók "alapcsomagjait") igénybe vevő előfizetőktől az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a kiszámlázott összegből havi bruttó 1000 forint fizetési kötelezettséget átvállal.

A rászorulóknak a szolgáltatónál a támogatást írásban kell kérelmezniük. A már jelenleg is egyetemes szolgáltatást igénybe vevő egyéni előfizetők a kérelmezéshez szükséges nyomtatványt a telefonszámlához mellékelve kapják meg. Azok a szociálisan rászorultak, akik jelenleg nem egyetemes szolgáltatásra fizetnek elő, akkor kérvényezhetik a kedvezményt, ha átváltanak egy egyetemes díjcsomagra. A támogatás iránti kérelmet 2004. augusztus 31-ig kell eljuttatni a szolgáltatóhoz. A kedvezmény első alkalommal az októberi számlán jelenik meg. A rendelet teljes szövege letölthető az IHM honlapjáról.

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás körébe a hírközlési törvény szerint a következő "megfizethető díjú" szolgáltatások tartoznak:
a) a telefonhálózathoz a felhasználó állandó lakóhelye, székhelye vagy telephelye szerint meghatározott helyen való olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponton keresztül belföldi és nemzetközi hívások, faxüzenetek és adatátviteli hívások kezdeményezését és fogadását, segélyhívó szolgálatok elérését, illetőleg internetelérést, legalább 9600 bit/s adatátviteli sebességgel és legfeljebb 10-4 bit hibaaránnyal;
b) ezer lakosonként, illetve ennél kisebb lélekszámú településenként egy darab nyilvános telefonállomás működtetése, továbbá a kötelezően létesített nyilvános telefonállomás legalább 3%-át hallás-, illetőleg mozgáskorlátozottak által is használható kialakítással;
c) országos belföldi tudakozó nyújtása;
d) előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele.