Zita, Mariann
8 °C
21 °C

Bizonyíték lehet az SMS

2004.06.20. 10:10
Kobe Bryant amerikai kosárlabda-játékos ellen tavaly ősszel Colorado államban nemi erőszak miatt emeltek vádat. Az eljárás jelenlegi szakaszában bizonyítékként szerepel a vád szerint erőszakot elszenvedő hölgy sms-e, amelyet az aktus után küldött volt barátjának. Az üzenet az ügyet tárgyaló bíró szerint rendkívül fontos bizonyítéknak minősül, ugyanis kiderülhet belőle, hogy valóban erőszak történt-e, vagy a szex mindkét résztvevő beleegyezésével történt. Nálunk a szolgáltató a kézbesítés után törli az üzenetet, de a híváslistát évekig tárolhatja.
Kobe Bryant ügyvédjei fél évvel ezelőtt tanúként idézték be a vádló hölgy szolgáltatójának képviselőit, azonban az AT&T telekommunikációs cégtől senki nem jelent meg a tárgyaláson. Csak azután voltak hajlandóak segíteni a hatóságokat, miután a bíró kötelezte őket a kérdéses sms átadására. Az AT&T weboldalán közölt információk szerint 72 órán belül törlik az sms-eket, ennek ellenére az egy évvel ezelőtti sms valahogy mégis ott maradt a szolgáltató szerverén. A Bryant-ügy bizonyíthatja azoknak a sejtését, akik szerint a mobilcégek jóval tovább őrzik az adatokat, mint állítják.

Magyarországon nem használhatják bizonyítékként az sms-t

Sms, mint bizonyíték
Az Egyesült Államokban ez volt az első eset, hogy sms-t használtak bizonyítási eljáráshoz, azonban Európában és Ázsiában, ahol az sms-ezés sokkal népszerűbb, a rövid üzenetek már többször szolgáltak perdöntő bizonyítékként. Svédországban például egy sms bizonyította, hogy a gyilkosságot elkövető idős asszony szektavezetőjének befolyása alatt állt. Egy sms szolgáltatta a bizonyítékot abban a japán ügyben is, amelyben az emailek mellett a rövid üzenetek alapján derült ki, hogy egy 12 éves kislányt osztálytársa ölte meg.
Magyarországon más a helyzet, a rendőrség kizárólag a híváslistákat tanulmányozhatja, ez is ügyészi engedélyhez kötött, tudtuk meg az ORFK Kommunikációs Igazgatóságán. A büntető eljárás során előfordul, hogy kikérik a szolgáltatóktól a híváslistákat, amelyeket a mobilcégnek adatszolgáltatási kötelezettsége kiadni, azonban az sms-ek tartalmára mindez nem vonatkozik.

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos az Indexnek elmondta, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján az sms illetve az azzal összefüggő egyéb adatok (küldő és címzett száma, küldés ideje) személyes adatnak minősülnek, így azok tárolása, illetve továbbítása adatkezelésnek minősül, és csak akkor jogszerű, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli.

"Az sms-tárolás ügyében az elektronikus hírközlésről szóló törvény XVII. fejezetét kell vizsgálni. Ennek értelmében 'a szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és tárolhatja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges'. A hivatkozott jogszabályhely alapján tehát magának a közlésnek a tárolására csak addig van lehetőség, amíg az a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Az időtartam tekintetében azonban a törvény közelebbi eligazítást nem tartalmaz. Arról, hogy jelenleg ez milyen időtartamot jelent, nincsenek információim, ez elsősorban a szolgáltatók által használt technológiától függ" - fogalmazott az adatvédelmi biztos.

Az Index megkeresésére a hazai mobilszolgáltatók hasonlóan nyilatkoztak, a kézbesítést követően mindegyikük automatikusan törli az üzenet tartalmát. Az sms-ek érvényességi időtartama azonban, vagyis az az időszak, amíg a címzett kézhez nem kapja az üzenetet, eltér a mobilcégeknél.

Pár hétig tárolják az sms-t

A szabályok megszegése esetén
Az érintett bírósághoz fordulhat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján. Amennyiben az adatkezelés valakinek az érdekeit jelentősen sérti, a Büntető Törvénykönyv 177/A. paragrafusában foglalt "Visszaélés személyes adattal" tényállása is megvalósulhat, ebben az esetben büntetőeljárásnak van helye. Az előzőeken túl az elektronikus hírközlési törvény alapján a jogsértést megvalósító szolgáltatóval szemben bírság is kiszabható, a jogsértés ténye nyilvánosságára hozható, illetve, ha a fokozatosság elve alapján alkalmazott szankciók nem vezetnek eredményre, a Nemzeti Hírközlési Tanács jogosult az elektronikus hírközlési tevékenység végzését felfüggeszteni, vagy adott esetben megtiltani.

Péterfalvi Attila az Indexnek elmondta, a hazai jogrendszerben a szabad bizonyítás elve érvényesül, vagyis minden olyan tény, információ felhasználható, ami az adott ügy megítélésében segítséget nyújthat. Alapvető fontosságú ugyanakkor a büntetőeljárásról szóló törvény 78. paragrafusának bekezdése, miszerint "nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg".

A Vodafonnál elmondták, hazai versenytársaikhoz hasonlóan cégük a bűnüldöző szervezeteknek és a nemzetbiztonsági szolgálatoknak is a jogszabályi előírások és a részletesen szabályozott eljárási rend szerint ad át vagy szolgáltat ki adatokat. "A Vodafone minden eljárásban kiemelt figyelmet fordít az adatkérések jogszerűségének ellenőrzésére és a törvényesség betartására" - fogalmaztak.

A Pannonnál is csak addig tárolják csak az üzeneteket, amíg az meg nem érkezett a címzettig, náluk ennek érvényességi ideje alapesetben két hét, de a küldő beállíthat ettől eltérő érvényességi időt is, mondta Somlyai Dóra, a Pannon kommunikációs igazgatója.

A T-Mobile-nál rövidebb ideig tárolják az üzeneteket: "A T-Mobile központja a sikeresen kiküldött sms szövegét a kiküldést követően azonnal törli, és az sms-ből csak az az információ marad meg, hogy milyen mobilszámról milyen hálózatba, mobilszámra küldték az sms-t - ez a havi számla elkészítéséhez szükséges információ. Ha valamiért az sms éppen nem kézbesíthető azonnal (például a címzett készüléke ki van kapcsolva) akkor az sms-központ maximum egy héten át próbálja újra kiküldeni, ezután az üzenet automatikusan és véglegesen törlődik. Az elküldött és fogadott sms-ek szövege tehát központoldalról nem visszakereshető - csak a küldő vagy a fogadó telefonjában, ha azt esetleg az illető nem törölte ki vagy elmentette" - mondták a legnagyobb magyar mobilszolgáltatónál.

Őrzik a telefonszámot és a küldés idejét

Péterfalvi Attila szerint az sms-ek tartalmát, - mint "telefonvezetéken vagy más hírközlési rendszer útján továbbított közlést" - a nyomozó hatóságok csak törvényben meghatározott bűncselekmények esetében, bírói engedély alapján ismerhetik meg vagy rögzíthetik. A nyomozó hatóságok információgyűjtése azonban nem érinti a szolgáltatók kötelességét: ők mindenféleképpen kötelesek a "műszakilag elengedhetetlenül szükséges" időtartamot követően törölni a tartalmat.

A híváslistákat az sms díjazása, a díjak beszedése céljából az sms küldésétől számított minimum 25 hónapig, a hatóságok részére történő esetleges adatátadás céljából 3 évig tárolhatják a szolgáltatók.