Lázár, Olimpia
-2 °C
3 °C

Elkészülhet az internetes feketelista

2004.12.02. 11:00
Az előfizetői díjakat nem fizető ügyfeleket nyilvántartó adatbázis elkészült, és január elsejétől hozzáférhető is lesz a szolgáltatók számára. Az adatok ilyen kezelését az elektronikus hírközlési törvény lehetővé teszi, és azt Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos sem látja aggályosnak.

"A feketelistás adatbázis elkészült, a szolgáltatói oldal programjainak tesztelése folyik. Az adatbázis 2005. január 1-től lesz elérhető a szolgáltatók számára. Az adatbázisba bekerülnek az egyéni és céges adósok, illetve céges adósok esetén a cégjegyzésre jogosult vezető adatai" - mondta el az Isite.hu internetes lapnak az adatbázis létrehozását kezdeményező, egyelőre magát megnevezni nem kívánó cég ügyvezető igazgatója.

Napokon belül kész az oldal

Mint korábban az Isite.hu nyomán megírtuk, az internetszolgáltatók olyan adatbázist állítanának össze, melynek célja az előfizetői díjakat nem fizető ügyfelek nyilvántartásba vétele, így az internetes előfizetői kör megszűrése. A rendszer - hasonlóan a bankok között működő adósnyilvántartáshoz - azt célozza, hogy a jelentős tartozást felhalmozó előfizetők a továbbiakban ne tudjanak másik szolgáltatóhoz vándorolni.

A jelenlegi tapasztalatok alapján az előfizetői kör körülbelül 20-30 százaléka tartozik a "vándorló" ügyfelek közé, írja a lap, akik egy ideig használnak egy előfizetést valamely szolgáltatónál, tartozást halmoznak fel, ezután valamely okból felmondják szerződéses elkötelezettségüket, vagy csak egyszerűen nem fizetik meg tartozásukat.

Az adatbázis honlapja napokon belül elindulhat, ahol fórumon és levelezési listán várják az előfizetők véleményét is. A beérkező véleményeket már az első adatbázis szabályzatnál is figyelembe fogják venni, közölte a kezdeményező. "Annak még a látszatát is el kívánjuk kerülni, hogy az adatbázis adósságbehajtási céllal készül. Feladata kizárólag információbiztosítás a szolgáltatók számára" - tette hozzá.

Lehetőséget ad

Az internetszolgáltató a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) véleményét is kikérte az adatbázissal kapcsolatban. Az NHH állásfoglalásában leszögezte, hogy az elektronikus hírközlési törvény lehetőséget ad a szolgáltatóknak arra, hogy a szerződéses kötelezettségek kijátszásának megelőzése céljából egymásnak előfizetői adatokat átadjanak, illetve ezekkel az adatokkal közös adatállományt létesítsenek.

A törvény 158. paragrafusa szerint ezt akkor tehetik meg, ha számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatást korlátozta, esetleg bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett, vagy az igénylő, illetve az előfizető a szolgáltatót megtévesztette, vagy a megtévesztésére törekedett (különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum hamis vagy érvénytelen volt). A törvény hozzáteszi, hogy a szolgáltató köteles az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a szolgáltató köteles haladéktalanul intézkedni az előfizető adatainak a közös adatbázisból történő törléséről, és erről értesítést küldeni a korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett előfizetőnek.

Akadály nincs

A szolgáltatókon kívül azok férhetnek az adatokhoz, akik a számlázást, a követelések és a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik, továbbá a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogosult szervek, a végrehajtó, illetve a nemzetbiztonsági szervek, nyomozó hatóságok, az ügyész, valamint a bíróság kérheti ki az adatokat. Az adatállományból bármely fogyasztó igényelhet adatot azzal kapcsolatban, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz.

A kezdeményezőhöz időközben megérkezett Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos állásfoglalása is a feketelista ügyében. Az állásfoglalás szerint részéről a lista létrehozásának akadálya nincs, gyakorlatilag az NHH-val azonos feltételeket és körülményeket írt elő.

"A szolgáltatók részéről az érdeklődés rendkívül nagy, ami érthető, és jövőre minden jelentősebb szolgáltató csatlakozását várjuk" - mondta a szolgáltató képviselője az Isite.hu-nak.