Virtuális NMD védi majd Amerikát?

2001.03.07. 15:24
Nyilvánosságra hozta az állami számítógépes hálózatok biztonsági kérdéseivel foglalkozó jelentését az amerikai kritikus infrastruktúrát biztosító hivatal (Critical Infrastructure Assurance Office, CIAO). A Clinton kormányzat 1998-as direktívája szerint ki kell dolgozni egy átfogó nemzeti védelmi tervet. Ennek célja a nemzeti infrastruktúra megvédése a támadásoktól, a kormányzat és a magánszférával összefogásával. Bár az első felmérések óta javulás figyelhető meg, még sok a teendő - fogalmaz az amerikai kongresszus kezdeményezésére összeállított jelentés.

Critical Infrastructure Assurance Office
A CIAO jelentését még Bill Clinton terjeszthette volna a kongresszus elé, hiszen hivatali idejének lejárta előtt egy héttel megkapta. Bush pótolta a lemaradást, és kísérőlevelében arra kérte az illetékes bizottságokat, hogy önállóan is vizsgálódjanak a kérdésben. "A kritikus infrastruktúra védelme fontos az amerikai gazdaság és a nemzet biztonsága szempontjából, és ezzel kiemelten foglalkozik a kormány. Azt tervezzük, hogy a mellékelt jelentés és már fontos anyagok alapján átgondoljuk a központi kormányzat által a kritikus infrastruktúra védelméhez biztosított támogatások helyzetét" - írta Bush. A jelentés kiemeli, hogy előrelépések történtek a kormányzat és az ipar partneri viszonyának kialakításában az új technológiákat illetően. A védelmi tárcát kivéve a legtöbb minisztérium nem képes azonosítani és bezárni a biztonsági réseket, mert nincs elég információjuk a saját helyzetükről.

Ezen a 'Projekt Matrix' segíthet, melynek révén beazonosíthatják a legfontosabb rendszerek helyzetét. Ezen kívül ki kell dolgozni, milyen módon fenyegethetik ezeket, és mi történhetne, ha támadás indul ellenük. A katonaság és a titkosszolgálatok rendszerein kívül a CIAO a jelentésében 4000 'objektumot' javasolt védelemre.

A Bush kormány nagy adócsökkentési ígéretei ellenére az elnök nem csak 14 milliárd dollárral növeli a védelmi kiadásokat, de létre kívánja hozni az amerikai 'e-kormányzatot', és a 2002-es költségvetésben erősíteni a számítógépes infrastruktúra védelmére szánt kereteket. Egyelőre azonban csak a minisztériumokat átfogó, a General Services Administration (GSA) által vezetett e-government projekt 10 millió dollárja látszik biztosnak. A projekt a rákövetkező 3 évben összesen 100 millió dolláros támogatást kap.

Bush ezzel létre kíván hozni egy kormányzatot, melynek középpontjában a polgár áll. Ezzel a jelenlegi helyzetet, a minisztériumok szerinti felaprózást szeretnék megváltoztatni. Ahelyett, hogy a különböző minisztériumoknál kényszerülne érdeklődni egy bizonyos téma különböző részinformációiról, az amerikai polgár az interneten mindent megtalálhatna egy helyen. Az internet az ígéri, hogy a washingtoni maroknyi politikus által gyakorolt hatalom átszáll az egyes polgárra - véli Bush.

Federal Intrusion Detection Network
2002-ben a GSA kritikus infrastruktúrát védő programjának 38 százalékos bővítését is tervezik. Erre a célra már Clinton is 2 milliárd dollárt tervezett a 2001-ben. Az újonnan létrehozott GSA, amely a FedCIRC (Federal Computer Incident Response Capability) révén a FIDNet (Federal Intrusion Detection Network) szövetségi behatolásjelző hálózatot is üzemelteti, évi 15,4 millió dolláros költségvetéssel rendelkezik.

Bill Bearden, a GSA szóvivője szerint a támogatás Bush által említett növelése vélhetőleg a FedCIRC-nek jut majd, amely a minisztériumokat védi a támadásoktól. A FIDNet ismeri majd fel a gyanús viselkedést a kormányzati tűzfalakon innen és túl, felderítve így a behatolókat, és a látszólag jogszerű felhasználók ténykedését. Ezt a feladatot az AI (Artificial Intelligence, mesterséges intelligencia) szoftverek segítségével egyre inkább automatizálják.

James Adams, az NSA szakértője egyenesen virtuális NMD, a Bush kormány által támogatott National Missile Defense, azaz nemzeti rakétavédelmi pajzs elektronikus változatáról beszél. A német Handelsblattnak nyilatkozva azt mondta a projekt biztonsági és pénzügyi dimenzióiban bátran összevethető az NMD-vel. A lap közelebbről meg nem nevezett 'washingtoni biztonságpolitikai körökre' hivatkozva azt írta, a virtuális NMD kiépítésének költsége meghaladhatja az 50 milliárd dollárt.

A Clinton kormány a felháborodások nyomán először visszavonta a FIDNet terveket, amikor 1999-ben napvilágra kerültek az eredeti szándékok a teljes internetes forgalom megfigyelésére. Tavaly a FIDNet ügye ismét napirendre került, mint a kormányzati rendszereket ellenőrző lehetséges eszköz. Az EPIC polgárjogi szervezet azonban még ezt az eleinte lekorlátozott változatot is kritizálta, hiszen ennek révén nem csak a hivatalnokok és alkalmazottak internetes viselkedési szokásait ellenőrizhetnék, de minden olyan polgárét is, aki eddig semmilyen megelőző lépést nem tett a visszaélések elkerülésére.  • Hírek
  • Személyi kölcsön