Passzív internethasználat a közigazgatási intézményekben

2002.01.08. 15:28
A hazai közigazgatási intézmények egyre többet foglalkoznak az internettel, de többségük még messze áll attól, hogy stratégiájuk részévé tegyék azt - derült ki az iBasic 2001 címen frissen nyilvánosságra hozott internet-felhasználást kutató tanulmányból. A Netsurvey Internetkutató Intézet által végzett felmérés szerint általánosan jellemző, hogy az internetet többnyire passzívan alkalmazzák a közigazgatásban, csak nagyon kevesen gondolkodnak a kétirányú kommunikáció lehetőségeinek kiaknázásában.
A közel negyven mélyinterjú eredményeire alapuló kutatás megállapításai szerint a vizsgált önkormányzatoknál, oktatási, egészségügyi, kulturális intézményeknél az internet beépülésének leginkább a laposabb szervezet, a kevesebb bürokratikus akadály és a személyes vezetői elkötelezettség kedvez.

Nem cél az interaktivitás

A megkérdezett vezető önkormányzati tisztségviselők az internet-felhasználás során az információk gyors megszerzését tekintették elsődleges fontosságúnak, és csak elenyésző számban hangsúlyozták a kétirányú kommunikáció jelentőségét. Érezhető volt körükben a félelem a rendszerek sebezhetőségét illetően. Bírálat érte a számítógépes kommunikáció személytelenségét, a megszerezhető információk és ismeretek felületességét. Az internetre bekötött önkormányzati számítógépek aránya a megkérdezett intézmények esetében szélsőségesen, 3-70% között mozog - amely nagymértékben függ attól, hogy a hierarchia, vagy a funkció határozza-e meg az internethez kapcsolódás jogosultságát, ez utóbbi esetében általában magasabb az elérés aránya.

Pályázatokat keresnek a hálón

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az önkormányzatoknál az internet-használat legjellemzőbb felhasználási területe a pályázatfigyelés. Sok helyen elhangzott az is, hogy addig nem igazán érdemes interaktív szolgáltatásokat bevezetni, amíg a lakosság nem rendelkezik megfelelő informatikai képzettséggel és infrastruktúrával - a vizsgált intézményi weboldalaknak mindössze 24%-a nyújtott lehetőséget a szervezet tagjaival történő kapcsolatfelvételre.

Leginkább a kulturális intézmények dolgozói neteznek

A kulturális intézményekben szinte minden alkalmazottnak lehetősége van az internet használatára. Többségük él is ezzel a lehetőséggel, ami érthető is, hiszen az itt dolgozó, zömében szakértelmiségiek információigénye magasabb az átlagnál. A világháló-használat a színházi marketing és PR területén a legintenzívebb.

Az egészségügyi intézményekben jellemzően a helyi hierarchiához kötött az internet-használat, a weben történő megjelenésről pedig azt gondolják, hogy egy honlap hatására nem következnek be érzékelhető változások.

AZ INTERNET-HASZNÁLAT LEGFONTOSABB JELLEMZŐI AZ EGYES INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN
Fő felhasználókHozzáférésKorlátozások
Önkormányzatokvezetők és ügyintézőkhierarchia-függő vagy funkcionálisnincs
Kulturális intézményekdolgozók széles körefunkcionálisnem jellemző
Egészségügyi intézményekorvosok (esetleg adminisztráció)hierarchia-függőtartalmi korlátozás
Oktatási intézményektanárok, diákokfunkcionálisa diákság internethasználatának kontrollja


  • Bérelnék
  • Bankszámla