Timót, Xénia
-4 °C
2 °C

Árvizek, útlezárások a hálózatban

2006.01.20. 10:51
Új megoldások szükségesek az összetett számítógépes problémák orvoslásához. Egyik lehetőség az elosztottság ellenére egymással kapcsolatban lévő, együttműködő computerek racionális kihasználása dinamikus és komplex környezetükben. Az európai uniós K-Wf Grid projekt ezt a célt igyekszik megvalósítani.

Grid-generációk

A kihasználatlan processzorkapacitással "sáfárkodó", azokat elérhetővé tevő, egyfajta hálózatba rendező és a szélessávú adatátvitel lehetőségeit jól kihasználó, óriási információmennyiséggel dolgozó, permanens "fejlesztési stádiumban" lévő Grid szinte állandó hozzáférést biztosít a legtöbb IT-szolgáltatáshoz. Egymással részben kooperáló, részben versengő rendszerekből tevődik össze. Integráló szerepet tölt be: a földrajzilag szétszórt erőforrásokat virtuális szerveződésekben - egészben - egyesíti.

A K-Wf Grid (Knowledge-based Workflow System for Grid Applications, Ismeret-alapú munkafolyamat-rendszer Grid-alkalmazások számára) azon a felismerésen alapul, hogy a jövőbeli ("következőgenerációs") Grid-környezethez és szolgáltatásokhoz a jelenleginél jobb infrastruktúrára lesz szükség. A 2007. februárig tartó projektben a számítógép-architektúrákra és szoftvertechnológiára specializálódott berlini Fraunhofer Intézet, az Innsbrucki Egyetem Számítástudományi Intézete, a Szlovák Tudományos Akadémia Informatikai Intézete, a krakkói Akadémiai Számítógép-központ (CYFRONET), a görög LogicDIS csoport és az olasz Softesco Sismat vesznek részt.

Intelligens rendszer

A munkafolyamok Grid-környezetben történő felépítéséhez, kivitelezéséhez szeretnének ismeretalapú támogatást nyújtani. Ehhez olyan szabályalapú szakértői rendszert kell kidolgozniuk, mely különböző feladatok végrehajtását biztosítja a felhasználónak: fél-automatikusan létrehozza a Grid-szolgáltatások munkafolyamatát, kivitelezi a munkafolyamat-alkalmazásokat, monitorozza az infrastruktúra és az alkalmazások teljesítményét, a Grid-környezettel történő összes interakciót, elemzi az így begyűjtött információt, amelyből intelligens ágensekkel nyeri ki a hasznos ismereteket. Végül a felhasználók által összegyűjtött "tudást" kollaboratív módon újrahasznosítja. Mindezzel az új alkalmazások hatékonyságának előfeltételeit teremti meg.

Már elkészítették a rendszer (hat honlapon működtetett) kísérleti prototípusát. A ténylegesen funkcionálóra és az alkalmazások bemutatására augusztusban kerül sor.

A K-Wf Grid megszünteti a monitorozás és a munkafolyamatok között "tátongó szakadékot." Szemantikus leírást ad a létező szolgáltatásokról, rögzíti és kielemzi a különböző aktivitásokat, teljesítményt, vizsgálja a hibatűrő-képességet, így készítve elő a terepet a későbbi felhasználáshoz. A rendszer képes lesz megtanulni a feladatok kivitelezését; közben szerzett ismereteire a munkafolyamatok felépítésekor is támaszkodik.

Szlovákiai árvizek, lezárt genfi utcák

"A felhasználó kijelentheti, hogy például a szlovákiai árvizekre szeretne kéthetes előrejelzést készíteni" - magyarázza a projektet koordináló Steffen Unger (Fraunhofer Intézet). "A rendszer rendeltetése, hogy az ilyen jellegű problémákra normális nyelven adjon választ, tanácsokat."

A rendszerintegrációt tudományos (szimulációs) és ipari alkalmazásokon keresztül demonstrálják.

Unger másik példája: milyen következményekkel jár, ha lezárnak egy meghatározott utcát Genfben? A K-Wf Grid adatbázisokban kutakodik, majd az összes releváns információ alapján válaszol, készít modelleket.

A Szemantikus Webből is "merítenek": a szakértői rendszer ismeretreprezentációjához ontológiai megközelítést dolgoznak ki. Egy, a Grid-architektúrára és az automatizációt támogató funkciókra vonatkozó információkat tároló, elosztott ismeretbázist szintén terveznek.

A K-Wf Grid három főrészből áll majd: a munkafolyamat-komponensből, a szakértői és a beépített monitorozó rendszerből. Mindhárom képes önállóan, egymástól függetlenül működni, amivel nő a lehetséges alkalmazások száma.

15%

Náray Tamás Zarah

4999 Ft
4250 Ft
15%

Pan-dji Vádirat

3499 Ft
2975 Ft