Konrád, Tivadar
9 °C
23 °C

Nyeremény nékül maradtak az internetnebulók

2004.04.09. 11:16
Lassan egy éve nem kapták meg az Internebuló online műveltségi versenyt megnyerő iskolák a kiírásban megígért multimédia eszközöket. Az Index által megkérdezett osztályfőnökök szerint már semmi esélyük a pozitív döntésre. A versenyt megnyerő osztály május 7-én ballag. A budapesti, győri és nagyváradi iskolák tanárai szerint a diákjaik nagyot csalódtak a felnőttekben.
A versenyt szervező cég, a Szofi Algorithmic Research Kft. szerint az Oktatási Minisztérium időhúzása miatt léptek vissza az eszközöket felajánló cégek. A minisztérium szerint megvannak a versenyre vonatkozó szerződéseik, és minden abban foglalt kötelezettségüknek eleget tettek.

A Szofi Kft. Fejlesztési igazgatója, Diósi István 2004 júliusáig az Egyesült Államokban tartózkodik, de az Index kérdéseit a cég illetékesei továbbították hozzá.

Az előzetes válaszok alapján a Szofi a verseny lebonyolításáért, a kérdések kidolgozásáért és a válaszok feldolgozásáért, illetve a versenynek a Sulinet szerverén lévő oldalai karbantartásáért volt felelős. Illetve megtudhattuk, hogy "a díjkiosztó körüli dolgok ügyében az I. illetve a II. helyezett osztályok osztályfőnökei tudnak információkkal szolgálni."

Milliós fődíj

A balsorsú verseny 2002. október közepén kezdődött, és a www.internebulo.hu honlapot azonnal lerohanták az érdeklődők. A kiírás szerint olyan műveltségi versenyről volt szó, amelyben az informatika és az internet használata épp olyan fontos, mint a könyvtári kutatás.

Holé a honlap?
A verseny honlapja már hónapok óta nem érhető el. Az első helyezett osztályt vezető Makai-Kis Lászlóné saját elmondása szerint az utolsó utáni pillanatban, a Google cache-ből mentette le a weboldal romjait.
De hátha tudunk újat mutatni: érdeklődő felhasználók kis kutatással mégis elő tudják csalogatni mi is volt ez az egész verseny.
A kiírás szerint a verseny első helyezését megszerző osztály 1,8 millió forintos, osztálykirándulásra fordítható pénzjutalmat, és hasonló összegben multimédia eszközöket kap. A második helyezésért 900 ezer forintos, a harmadikért 450 ezer forintos pénzjutalmat és ugyanilyen értékben multimédia eszközöket ígértek.

Az OM fontosnak tartotta lapunknak megjegyezni, hogy a Szofi pénzjutalom átadását kérte. Viszont az Educatio Kht. többször jelezte, hogy ezt nem tudja a költségvetési szabályzata miatt megvalósítani. Az Educatio Kht. az iskolák által kiválasztott utazásokról készült számla ellenében tudja azt finanszírozni, ami meg is történt. A multimédia eszközök átadását a Szofi egyoldalúan vállalta, a Szofi és az Educatio által kötött szerződésben nincs benne, közölte az OM.

Kőkemény feladatok

Az egyes fordulók feladait tanulmányozva látható, hogy valóban komoly munka kellett a jó megoldásokhoz. A kiírásban a Szofi. Kft ezen kívül arra biztatta az osztályokat, hogy a végeredménybe beszámított jutalompontokat kapnak minden egyes tanuló sikeres számítógép-kezelői vizsgája után.

Az utolsó VI. forduló határideje 2003. április 23. volt. Az eredmények összesítése 2003. május 28-án lett készen. Ezt követően hosszú ideig húzódott annak közlése, hogy mikor is lesz a díjátadás, emlékezett vissza a Városmajori Gimnázium első helyezést elért osztályát vezető Makai-Kis Lászlóné.

Végül a szervezők ezt 2003. szeptember 1-re tűzték ki. "Augusztus 26-án egy véletlen révén tudtuk csak meg, hogy a díjátadás elmarad. Osztályom egyik tanulója figyelte rendszeresen az Internebuló honlapját, és ott találkozott ezzel a hírrel. A bennünket értesítő emailt mind a mai napig nem kaptuk meg, de ez nem feltétlenül a szervezők hibája" - mondta a Városmajori tanára.

Húzódó, aztán törölt díjátadás

A verseny díjait a meghirdetés idején, az internebulo.hu weboldalon közölték. Az eredményhirdetés ugyancsak online történt, majd a nyerteseket emailban kereste meg a Szofi Kft. vezetője, mondta el kérdésünkre Bogdán András, aki a győri Révai gimnázium második helyezést elért osztályának osztályfőnöke.

A júniusban véget ért verseny eredményhirdetését hosszú huzavona után szeptember elsejére ígérték, kijelölték a helyszínt és időpontot. Előtte nem sokkal jött a levél, hogy a Szofi szerint a minisztérium hibájából elmarad az eredményhirdetés, emlékszik vissza Bogdán András.

Bogdán András úgy tudja, a Szofi problémája az volt, hogy csak akkor mennek el a díjátadásra, ha a minisztérium képviselője is ott van, és ő is átad. Mivel az Educatio Kht.-n keresztül a minisztérium része volt a pénzjutalom, ők jelezték, hogy ezt jelképesen átadják, de nem miniszteri vagy államtitkári szinten. Ez azonban a Szofinak nem felelt meg.

'Nincs meg a tárgynyeremény'

Ismételt levél-és telefonváltások után annyi derült ki, hogy Szofi addig nem ad semmit, amíg a minisztérium nem teljesít. A minisztérium sokáig nem reagált semmit, majd amikor egy másik versenyen Bogdán András a minisztérium képviselőjével beszélt, ő intézkedett, és utána a minisztérium kifizette a helyezetteknek járó díjat.

A pénzjutalom átutalását követően Szofi jelezte, hogy ez túl későn volt, ők már a tárgyjutalmat nem adják ki, azok nincsenek meg. Így végül is nem volt eredményhirdetés, mondta Bogdán András.

Az OM szerint a Szofi a díjátadás lemondásával egyoldalúan kiszállt a projektből. A díjátadást az OM többszöri felszólítása ellenére nem rendezték meg. A résztvevők érdekében az Educatio Kht. magára vállalta a probléma megoldását, holott szerződés szerint ez a Szofi feladata volt, áll a minisztérium közleményében.

Zsebből fizethettek

A Városmajori végzős osztálya 2003. szeptemberében indult osztálykirándulásra, amit a versenyen nyert összegből kívántak kifizetni. A 36 személyre szóló egyhetes pulai nyaralást már júniusban elkezdték szervezni.

Makai-Kis Lászlóné elmondta, hogy azért voltak ilyen bátrak, mert bíztak és hittek az ígéretekben. Végül személyesen kellett meghiteleznie a másfélmillió forintos útiköltséget. A díjátadás annyi volt, hogy ezt az összeget valamikor október végén, november elején a minisztérium átküldte az utazási irodának, majd onnan a folyószámlájukra utalva kapták vissza.

A győri gimnázium nyertes osztálya személyes kapcsolatfelvétel útján érte el a minisztérium illetékesét. Rajta keresztül megkeresték az utazási irodát, amelynek a segítségével lebonyolították a kirándulást, ami esetünkben egy ausztriai sítábor volt. Az utazási iroda által elküldött számlát fizette ki a minisztérium, mondta Bogdán András.

Amikor az utazás ügyében tárgyaltak a minisztériummal, akkor a Szofi levele még beszélt a tárgynyereményekről. Amikor az utazás kifizetése megtörtént, azután még megkeresésre se érkezett reakció, csak jóval később az értesítés, hogy semmit se adnak, emlékezett vissza a győri gimnázium tanára.

Megvan a szerződés

A Szofi szerződésben vállalta a cikkben szereplő számítástechnikai eszközök, mint díjak biztosítását. Ugyancsak szerződésben vállalta a díjátadás megszervezését. Mindezt egyértelműen bizonyítja a Szofi és az Educatio Kht. által kötött szerződés, amelyet az Educatio Kht. szívesen nyilvánosságra hozna, ha ehhez a Szofi hozzájárulna. A szerződésben nem szerepelt az a kitétel, hogy az oktatási miniszternek részt kell vennie a díjátadón, hangsúlyozta lapunknak megküldött közleményében a minisztérium.

A szervezés során a Szofi képviseletében eljáró személy azt állította az Educatio Kht. képviselőjének, hogy a csapatok nem tartják elfogadhatónak azt a formát, ahogyan az Educatio Kht. díjazni kívánja a nyerteseket. Az Educatio elképzelése szerint a győztesek választhattak volna maguknak egy utat - adott értékben - egy tetszőlegesen kiválasztott magyar utazási iroda kínálatából és ezt az utat fizette volna ki az Educatio az utazási irodának. Ez a jutalmazási forma nem nyerte el a Szofi tetszését, ezért nem szervezett közös, ünnepélyes díjátadó ünnepséget és megszakította a kommunikációt az Educatio Kht-vel, válaszolta az Indexnek a minisztérium.

Az Educatio ezért önállóan felajánlotta a csapatoknak a nagy értékű utazásokat, akik ezt elfogadható megoldásnak tartották és örömmel vették át megérdemelt jutalmukat, természetesen a fent részletezett módon. A Szofi az említett események után sem adta át az eszközöket, amit az Educatio Kht. érthetetlennek tart, hangsúlyozza a minisztérium.

A gyerekeken csattan

"A gyerekek kezdetben felháborodással fogadtak minden hírt. Aztán ahogy hitegettek minket, úgy vált számukra is egyre nyilvánvalóbbá a dolog abszurditása. És mint minden abszurd dolgon, az ember egy darabig kínjában nevet. Aztán belefásul az egészbe. Ma már mondhatni közönyösen fogadnak minden hírt, bár azért a remény még él bennük, mondta az első helyezett osztály osztályfőnöke.

Ilyen körülmények között a tárgynyereményeket illetően pozitív eredményre már nem számítanak. Elmondása szerint az igazi öröm az lett volna, ha a színvonalas versenyen megnyert jutalmakat méltó körülmények között, botrányok nélkül kapták volna meg. A versenyt megnyerő osztály ráadásul május 7-én ballag el az iskolából, mondta Makai-Kis Lászlóné.

Bogdán András szerint tétlen szemlélői a fejleményeknek. Egyedül az újságokban illetve a minisztériumban bíznak. A gyerekek a huzavonát látva igen el voltak keseredve. A győri gimnázium nyertes osztálya az Arany János programban vesz részt, minden tanulóm hátrányos vagy többszörösen hátrányos helyzetű, kollégista tanuló.

Kovács Kálmán utánanéz

"Amennyiben megkapjuk a nyereményt, az iskola néhány gépet tudott volna a kollégiumnak adni, hogy a tanulók a nekik kötelező ECDL vizsgára pl. tudjanak készülni. De ez nem teljesült. Sokkal rosszabbul jártak az erdélyi diákok, nekik semmilyen más lehetőségük nincsen" - mondta Bogdán András.

A versenyen harmadik helyezést elért osztályt, a nagyváradi Ady Endre Líceum 12. D osztályát vezető Nagy Zoltán szerint a gyerekek kiábrándultak a felnőttekből. Érzése szerint borzasztó negatív hatással volt rajuk a hercehurca. Úgy érezhetik, az adott szó most már sehol sem kötelez, ők is nyugodtan megszeghetik azt, ha mar ilyen "komoly" amerikai cégek a civilizált nyugati Magyarországon gond nélkül megtehetik, mondta Nagy Zoltán.

A tárgynyeremények a nagyváradi iskola számára komoly segítséget jelentenének. Nagy Zoltán elmondta, hogy ezt az Internebuló dolgot elmesélte Kovács Kálmán miniszter úrnak, amikor néhány hónapja meglátogatta az iskolájukat. Le is írta mindezeket, majd az informatikai miniszter is ígérte, hogy utánanéz az ügynek. Még tőle sem érkezett válasz, de reménykednek, mondta Nagy Zoltán.

Tovább versenyeznek

Kérdésünkre, hogy a rossz tapasztalatok ellenére részt vesznek-e az iskolák hasonló versenyeken, Nagy Zoltán elmondta, hogy egy másik osztállyal már benevezett egy tananyagfejlesztő versenyre (COEDU). Bogdán András arról számolt be, hogy a Révai gimnázium továbbra is részt vesz pályázatokon. Még ugyanabban az évben a Kihivás2003 vetélkedőn egy másik osztályuk 3. díjas lett.

2004-ben indultak a Világnyelv játékokon, valamint a Delta televíziós tudományos magazin "40 év! vetélkedőjén, ahol az iskola tanulói nyerték az első díjat. Ezen kívül az osztálya most indul az Arany János iskolák közti versenyen, ahol a Mindentudás egyeteme előadásaiból vetélkedhetnek, mondta Bogdán András.

A VMG-ből több osztály részt vesz a Világ és nyelv internetes versenyen, ott a fődíj egy brüsszeli osztálykirándulás. De a lelkesedés, a hírverés nem akkora a verseny körül, mint az Internebuló esetében volt, mondta Makai-Kis Lászlóné.

"Említettem osztályomnak is ennek a versenynek a lehetőségét. Jót kacagtak rajta, de köszönik, nem. Remélem, hogy nem csalódtak az internet anonimitást, arctalanságot is biztosító lehetőségében. A szervezőkben csalódtak, nekik nem tudnak hinni" - mondta a VMG tanára.