Botond, Mózes
10 °C
20 °C

Nem érdekli az internet a magyarokat

2002.10.28. 16:31
A TNS felmérése szerint az internet terjedésének megtorpanása Magyarországon nem a sokat emlegetett oknak, a számítógépek magas árának tudható be. A Matáv kedvezményeltörlése is szerepet játszott az internetezési kedv csökkenésében, a fő ok viszont az, hogy a potenciális felhasználók egyre nagyobb számban utasítják el magát az internetezést.
A Taylor Nelson Sofres (TNS) Hungary piackutató társaság legutóbbi InterBus című kutatásában annak próbált utánajárni, hogy az elmúlt hónapok történései miképpen hatottak a hazai internetes piacra és az internethasználókra, illetve mi lehet az oka, hogy ebben az időszakban megtorpant az internet terjedése.

Külön aktualitást ad a felmérésnek, hogy a Taylor Nelson Sofres kutatása, a Global e-Commerce Report nemzetközi összehasonlításban Magyarországot az internet szempontjából lemaradozó országok közé sorolta, sőt, még a közép-európai régióban is a sereghajtók közé tartozunk.

Módszertan
Az InterBus a legnagyobb internetes témájú személyes megkérdezés Magyarországon. A kutatáshoz az adatokat a heti rendszerességgel végzett adatfelvétel biztosítja, az adatok a 15 évnél idősebb lakosság véleményét reprezentálják. A TNS Hungary esetében 2002 első kilenc hónapjában több mint 19 ezer embert kérdeztek meg.

Nem a drága PC az ok

A felmérés szerint a sokat emlegetett ok, a személyi számítógépek magas ára és a lakossági PC-penetráció alacsony szintje kevéssé kárhoztatható az internetellátottság alacsony szintjéért. Egyre több a háztartásokban az internet használatára elvileg alkalmas személyi számítógép, ezek számának növekedését azonban nem követi az internethasználat terjedése.

A 2002. év folyamán stabilan növekedett a háztartások PC-ellátottsága (márciustól augusztusig mintegy 10 százalékkal nőtt a PC-penetráció), a személyi számítógép vásárlásának motívumai között azonban az internethasználat nem nőtt számottevően. Érdekesség, hogy ugyan az internetezésre alkalmas személyi számítógépek részaránya jelentősen nőtt (11 százalékról 15 százalékra az elmúlt hat hónapban), ez nem járt együtt az otthoni internethasználat növekedésével.

Nem heverte ki

A Matáv áprilisi kedvezménymegvonása - annak ellenére, hogy helyettesítő termékkel hamarosan mind az Axelero, mind a versenytársak megjelentek a piacon -, a felmérés szerint olyan változásokat hozott, amiket a piac máig nem tudott kiheverni.

Az internetpenetrációs mutatók már a bejelentést megelőző hetekben csökkenni kezdtek, feltehetően az azt megelőző bizonytalanság következtében. 2002 áprilisa és májusa folyamán a mutatók 3-4 százalékos, szignifikáns csökkenést mutattak. Az internetpenetráció szeptemberig nem állt vissza a márciusi szintre. Az internetezők táborába való belépést tervezők aránya is 3-4 százalékkal visszaesett április folyamán.

Internetpenetráció, PC-penetráció és otthoni internethasználat

Mind az Matáv és internetszolgáltatója, az Axelero, mind a Vivendi és internetszolgáltatója, a V-net aktív kommunikációval próbálta ellensúlyozni a kedvezőtlen folyamatokat. Ez javított is a szolgáltatók ismertségén, de érdemileg nem változtatott az internetpenetráció kedvezőtlen tendenciáin.

Az ismertségük nőtt, a kedv nem

A változásokra a vezető szolgáltatók gyorsan reagáltak. Elsőként az Axelero kezdett kampányba, és a Mindenkinet csomag helyettesítésére újabb konstrukciókkal lépett a piacra. Az Axelero ismertsége nőtt is valamelyest (12-13 százalékról 15 százalékra), de ez nem járt együtt az internetezési kedv növekedésével.

Hasonlóan járt el néhány versenytárs szolgáltató is. A Vivendi szintén kampányba kezdett és közvetlenül megcélozta azt a réteget, amely a Mindenkinet visszavonására a legérzékenyebben reagált. Ennek következtében a Vivendi, illetve internetszolgáltatója, a V-net szintén tudott javítani ismertségén (8 százalékról 11 százalékra), de ez sem adott új lendületet az internethasználatnak.

A használati mutatók azonban nem álltak vissza a bejelentést megelőző szintre. Történt ugyan emelkedés, de még szeptemberben (ekkor 13-14 százalékon álltak) sem érte el a TNS által márciusban regisztrált értéket (15 százalék).

Változott a hozzáállás

A megtorpanás háttérben a piackutatók elsősorban a hozzáállásban, az attitűdökben történt változást látják. Az internet két-három évvel ezelőtt az egyik legígéretesebb kommunikációs technológiának számított mind a lakossági, mind a vállalati körben, de sokak számára az elérhetetlen és megtanulhatatlan dolgok sorát gyarapítja még ma is.

Az internettel kapcsolatos atitűdök alakulása

Ennél is elgondolkodtatóbb az a tény, hogy a válaszadók egyre növekvő arányban a netezés általános elutasítását hozzák fel érvként (nincsen szüksége rá, nem érdekli, nem látja hasznát vagy ellenzi azt), míg az anyagi korlátok és a számítógép hiányának említése nem növekszik ilyen mértékben, írja a felmérés.

Az internetet nem használók egyre inkább ellenállnak, nem érzik szükségét a net használatának, nem érdekli őket, vagy éppen ellenzik azt. Az anyagi lehetőségek és a PC-elérés említése ellenérvként egyáltalán nem nőtt az elmúlt időszakban.