Vince
3 °C
19 °C
Index - In English In English Eng

Nyomoznak a programok

2008.11.23. 19:41
Gép a gép ellen: bűnözők és bűnüldözők egyaránt mind gyakrabban használnak csúcstechnológiai megoldásokat, okos szoftvereket, mesterséges rendszereket galád céljaik kivitelezésében, illetve azok mielőbbi meghiúsításában.

KTN

Az Egyesült Királyság kormánya által finanszírozott Cyberbiztonsági Ismerettranszfer Hálózat (Cyber Security Knowledge Transfer Network, KTN) kutatói a digitális bűnmegelőzés különböző területein vizsgálják a mesterséges intelligencia használatát: terrorizmus elleni megelőző műveletekben, internetes csalások előrejelzésében, online identitások tolvajokkal szembeni megvédésében, az adathalászat meghiúsításában.

A KTN keretében több módszert vizsgálnak: neurális hálók igyekeznek értelmesen összekombinálni és hasznosítható jelentéssel megtölteni a változatos internetes forrásokban és adatbázisokban fellelt információt. Bizonyítékokat keresnek. Rajintelligenciaszerűen működő ágensrendszereik csoportok és közösségi hálózatok által megosztott adatokat próbálnak felkutatni, majd kiértékelni. Más autonóm ágensek merevlemezeken talált képek megőrzésével, „komoly” számítógépes játékok információs hadviselésben való felhasználásával, vagy éppen bonyolult hálózatok elemzésével foglalkoznak.

Mesterséges intelligencia a felhőkben

A szakértők véleménye megegyezik abban, hogy a különböző mesterségesintelligencia-megoldások a bűnügyi, jogi és üzleti szférában egyértelműen szükségesek – gyakorlatilag nélkülözhetetlenek – lesznek, máskülönben lehetetlenné válik a weben, hozzáférhető adatbázisokban, vállalati hálózatokon, elosztott rendszereken stb. generált irdatlan mennyiségű információ értelmezése. Ráadásul a „felhőszámítások” (cloud computing) elterjedésével és a virtualizációval drasztikus mennyiségnövekedés várható.

A gigászi feladat mainál komolyabb szintű gépi intelligencia – tároló, feldolgozó és kommunikációs kapacitás – nélkül bajosan valósítható meg. Nigel Jones, a KTN igazgatója szerint az adatokhoz való hozzáférés már nem okoz különösebb gondot, viszont a hasznosítható matéria „földfelszínre hozásához” és feldolgozásához – kezeléséhez, tárolásához, nyomkövetéshez, minták felleléséhez – a jelenlegi rendszerek nem elegendők. Azt is hozzáfűzte, hogy a mesterségesintelligencia-eszközök bűnügyi nyomozások során történő használatának és a bizonyítékok törvényszéki hozzáférhetőségének mikéntjét is kidolgozzák. MI és nyomozói, törvényszéki munka lehetséges kapcsolatait külön szakértői munkacsoport vizsgálja.

Nagy Testvér az Egyesült Királyságban?

Jones három példával – hasznosulási területtel – szemlélteti a közeljövőt.

Nemzetvédelmi és más bonyolult nyomozások során a rendelkezésre álló óriási mennyiségű adat szakszerű gépi feldolgozásával kapcsolódásokat lehetne felállítani egyes személyek és események között. Az evidenciák nagyon gyorsan szemet szúrnának.

Üzleti bonyodalmaknál sokkal könnyebben vissza lehetne gombolyítani az események szálát, s pontos képet alkotni arról, mi történt közvetlenül a csalás után.

Az elküldött információ útjának szakszerűen részletes monitorozásával (kihez jut el, hol tárolják stb.) személyek magánszférája (privacy) jobban védhető, könnyebben megakadályozhatók az identitástolvajok.