Friderika
12 °C
29 °C

Érzelemtérkép Londonról

2006.07.22. 19:30
A londoni Christian Nold egy nap úgy döntött meg szeretné ismerni kedvenc városát egy másik oldaláról is: Hogy érzik magukat a benne az emberek, mik azok a részei a városnak, ahol mindenki ideges, hol nyugodtak a többiek? Készített hát egy GPS-szel összekapcsolt bőrellenállás mérőt.

A bőrvezetést régóta használják a fiziológusok, mint az érzelmi, hangulati állapotra jellemző adatot. Kezdetben az un. hazugságvizsgálók révén terjedt el, de az adatai nem egyértelműen értelmezhetőek, ezért használata ezen a területen háttérbe szorult.

Mit mér a bőrvezetés?

A bőrvezetés, vagy régebbi nevén, bőrellenállás mérés legelterjedtebb formájában a mutató és a középső ujjra rögzített elektróddal történik és értékét a két elektród közti potenciálkülönbség változásból származtatják. Pszichológiai megfelelője az un. arousal, ami a vegetatív idegrendszer éberségét, készenléti állapotát mutatja. Az arousalnak van egy optimuma, ami alatt az egyén "túl relaxált", így nem képes megfelelő módon koncentrálni és végrehajtani a feladatát. Általában sajnos nem ez a probléma szokott fennállni, hanem az ellenkezője, amikor az illető izgalmi szintje túl magas, és ez zavarja őt a problémák megoldásában.

A bőrellenállás (galvanic skin response,GSR) szintje így jó indikátora a relaxáltság fokának, azonban azt, hogy a nem nyugodt, izgalmi állapotokban milyen érzelmek vannak jelen a személyben nem tudjuk: magas GSR-rel jár a kitörő boldogság és a zavart, idegesség állapota is.

Szoftverhasználhatóság és bőrvezetés

Az elmúlt években kezdték el ezt a fiziológiai indikátort használni a számítógépes rendszerek használhatóságának vizsgálatára, mivel a GSR rendkívül jól alkalmas arra, hogy a felhasználóban zajlódó érzelmi folyamatokat a kutatók rögzítsék, nyomonkövessék, majd összekapcsolják a szoftver használatának egyes szakaszaival. Ily módon jól meghatározható milyen műveletek okoztak kilengéseket a user érzelmi állapotában (általában negatív irányban, értsd: felbosszantották) és milyen funciókat kell újratervezni a kezelői felületen. Hasonló kutatások régóta folynak hazánkban is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszékén Izsó Lajos Professzor vezetésével, aki a használhatóság (usability) fiziológiai szempontból való megközelítésének egyik úttörője. Több sikeres vizsgálatot végeztek már különböző szoftvereken, így multimédiás oktatóanyagokon, vagy az ArchiCad felhasználói felületén az általuk fejlesztett INTERFACE munkaállomás segítségével.

Bio-térképezés

A londoni Christian Nold a bőrvezetést Izsó Lajos kutatócsoportjához nagyon hasonló módon használta fel, csak éppen nem egy szoftver rendszer, hanem egy várost vizsgált a felhasználói élmény szempontjából. Készített egy olyan szerkezetet, melyben egy GSR mérőt összekapcsolt egy GPS készülékkel, így olyan adat-párokat kapott, melyek megmutatták, hogy a város, jelen esetben London, pontosabban Greenwich melyik részén mennyire voltak relaxáltak, illetve feszültek a kísérleti személyek. Az adatokat összesítette és a Google Map szoftverrel megjelenítette, így megkapta a város érzelmi térképét, vagy ahogy ő hívja Bio-térképét. A projekt inkább művészeti, mint tudományos, hiszen a közlekedési dugók előfordulási helyével erősen korrelál a Bio-térképen lévő kiugró hegycsúcsok pozíciója.


Az adatok összegzésén túl az egyes felhasználók visszanézve izgalmi állapotuk alakulását felcímkézhetik a térképet és megjelölhetik, hogy melyik ponton mi történt velük pontosan, mik azok a mikro-történések, melyek befolyásolták érzelmi állapotukat.

Mind a felhasználói élmény vizsgálatában, mind általában az informatikában, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az emberi érzelmekre. Egyrészt vizsgálják a felhasználó érzelmeit a szoftverrel való interakció közben, másrészt megpróbálnak előre meghatározott érzelmeket kiváltani a userből. A felhasználó ilyetén módon való manipulálása, vagy meggyőzése nem csak a gyártók önös érdeke, hanem nagyban hozzájárulhat a szoftver használatának „élmény” jellegéhez, élvezhetőbbé téve ezzel a számítógép előtt töltött „elfecsérelt éveinket”.