Konrád
8 °C
26 °C

Menekülés egy virtuális vasútállomásról

2004.06.09. 11:33
A virtuális kiotói bevásárlóközpontban emberek és autonóm karakterek - ágensek, avatárok - jönnek-mennek, tesznek-vesznek, bonyolítják kapcsolataikat. Együttműködésüket azonban nemcsak az idő kellemes múlatásakor, hanem katasztrófahelyzetben is tesztelhetjük.
A közösségi élményt nyújtó virtuális környezetek leggyakrabban gyönyörű fantáziaterek. A kommunikáció az általában természetfeletti képességekkel felruházott, a résztvevők által kontrollált avatárok segítségével történik. Ezzel szemben, valós terek (főként közlekedési dugók, vagy katasztrófák) szimulálása során avatárok helyett inkább független szoftver-ágensek ténykednek.

A virtuális városban

Hideyuki Nakanishi
A kiotói egyetemen dolgozó Hideyuki Nakanishi és Toru Ishida a FreeWalk-ban egyesítették a két koncepciót: az eredeti helyszín 3D-s modelljének élethűségét a felhasznált fényképek garantálják. A szoftver valódi terepek és virtuális környezetek modellezését egyaránt lehetővé teszi. Nagylétszámú - homo sapiens küllemű - avatár- és ágenscsoportok működését szintén támogatja. Az egymásközti interakció folyamán mind az emberi felhasználók, mind az ágensek a társadalmi kommunikáció szokásos, jól látható jelformáit használják: ajakmozgást, gesztikulációt, stb. Az ágensek egyrészt közvetítő szerepet töltenek be, másrészt részt vesznek a csoportos cselekedetekben. A FreeWalk alkalmazásai 3D-s beszélgetésre (chat), több-felhasználós oktatásra és vizuális szimulációra terjednek ki. A szoftver láthatóvá teszi az emberi viselkedést (human behavior visualization), modell-alapú szimulációt (model-based simulation) hoz létre, több-felhasználós részvételt (multi-user participation) biztosít. A multi-user, multi-ágens architektúra lehetővé teszi, hogy az internetezők nagy volumenű online szimulációkban, például a virtuális kiotói központi pályaudvarról történő menekülésben vegyenek részt.

A szimulációs forgatókönyv az ágensek és a felhasználók közötti interakció megtervezésére, leírására alkalmas Q nyelven íródott. A Q nem függ az ágensek belső mechanizmusaitól, hanem külső szerepeiken alapul. Célja, hogy a forgatókönyvírók képesek legyenek viselkedésformákat kiviteleztetni az ágensekkel. Az interakcióra helyeződik a hangsúly - a fontos koncepcionális váltás az ágenstervező számítógépes szakemberek és az alkalmazástervező forgatókönyvírók (szorosabb) kapcsolatát is eredményezi.

A térbeli videokonferenciától a város-szimulátorig

Nakanishi, Ishida és társaik jelenleg a harmadik FreeWalk-nál tartanak. A három FreeWalk története a társadalmi interakciós platform evolúciós megközelítését szemlélteti. Döntő mértékben módosult a kommunikációra és a szimulációra fektetett hangsúly aránya: míg eleinte a kommunikáció dominált, addig a jelenlegi változatban már a szimuláció is óriási jelentőséggel bír.

Az elsőt (FreeWalk 1) 1996-ban dolgozták ki. Voltaképpen térbeli videokonferencia-rendszerként funkcionál. A résztvevők - emberek - összegyűlnek, beszélgetnek egymással. Abban különbözik a telefonszerű telekommunikációs médiumoktól, hogy az interakció sokkal nyugodtabb, spontánabb, alkalmibb, szimultán. A hagyományos videokonferencia-rendszerekhez képest, versengő csoportok kialakításának a lehetősége jelentett előrelépést.

A FreeWalk 2-ben színre lépnek az autonóm karakterekként funkcionáló ágensek. A beszélgető felek között közvetítenek, figyelemmel kísérik a síri szüneteket, új topikokat javasolnak ilyen esetekben. Nakanishiék elsősorban japán és amerikai partnerek kommunikációjának támogatására használták ágenseiket. Jelentős mértékben befolyásolták az egymásról kialakított véleményt, jócskán segítettek kóros sztereotípiákat oszlatni.

A FreeWalk3 virtuális várossal gazdagítja a rendszert. A megosztott kontroll-interfész biztosítja az ágensek hatékony ellenőrzését, irányításukat: a számukra kiadott magasszintű utasításokat, az általuk kivitelezett alacsonyszintű cselekedeteket (járást, ütközések elkerülését, stb.). Csoportos viselkedéseket tesztelhetünk - például az evakuációs forgatókönyvben: hogyan szimuláljuk egy-egy válság kezelését (crisis management simulation)? Bizsergető virtuális izgalmakat él át a résztvevő_ Szavainkat beszédfelismerő szoftver alakítja szöveggé, míg az ágenseknek és avatárokoknak beszédszintézis szoftver ad hangot.

"Ahhoz, hogy a szimuláció még alaposabb és reálisabb legyen, igazi emberek viselkedését kell rögzítenünk, elemeznünk és modelleznünk" - nyilatkozta Nakanishi, majd prognózisba bocsátkozott: a gyakorlati alkalmazások öt-tíz év múlva várhatók. Következő lépésben a részleteket dolgozzák ki, pontosítják, így például tüzet és füstöt is látunk majd. "Életterünk teljes szimulálása a cél" - magyarázza a fejlesztő.