Antal, Antónia
-1 °C
4 °C

Budapest lakossága havi 10 milliárdért kommunikál

2001.07.17. 11:13
Kapcsolódó cikkek (1)
A BellResearch felmérése szerint a 680.000 budapesti vezetékes telefonnal rendelkező fővárosi háztartás összesen kb. 10 milliárd forintot költ egy hónapban infokommunikációs működési költségekre - vezetékes és mobiltelefon, kábeltévé- és internet-előfizetés formájában. Ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy a hozzávetőlegesen 100.000 vezetékes telefonnal nem rendelkező fővárosi háztartás mobil- és kábeltelevíziós kiadásai jellemzően nem térnek el, a teljes budapesti háztartási populáció [N=780.000 háztartás] egy havi infokommunikációs piaca kb. 10,7-10,8 milliárd forintra becsülhető.
A vezetékes telefonnal rendelkező háztartások infokommunikációs kiadásainak kb. 44 százalékát adja a hagyományos beszédcélú vezetékes távközlés, és további 38 százalékát a mobiltelefónia, vagyis összességében az infokommunikációs kiadások 82 százalékát teszik ki a telefonbeszélgetésre fordított költségek. Az internetre [hozzáférés + forgalom] fordított kiadások részaránya egyelőre nem hangsúlyos, mindössze kb. 7 százalék; a kábeltévé-előfizetések által kihasított rész pedig 11 százalék. Ha azt a 100.000 háztartást is becsüljük, ahol nincs vezetékes telefon, valamennyivel módosulnak az arányok. Így a teljes budapesti háztartási piacra [N=780.000 háztartás] vonatkozó becslésünk szerint a vezetékes telefon és a mobiltelefon részesedése teljesen kiegyenlítődik [41-41 százalék], ami jelzi a mobiltelefónia erőteljes térhódítását.

Az infokommunikációs kiadások összetétele
[Bázis: budapesti vezetékes telefonnal rendelkező háztartások [N=680.000] egyhavi infokommunikációs piaca, kb. 10 milliárd Ft]

14 százalékos részesedés a fogyasztói kosárban

A vizsgált alapsokasághoz tartozó háztartások átlagosan 108 ezer forintból gazdálkodnak egy hónapban, így a 680.000 háztartás fizetőképes kereslete közel 75 milliárd forint havonta. Ezt a számadatot összevetve a budapesti háztartások infokommunikációs kiadásaival elmondható, hogy a háztartások jövedelmüknek kb. 14 százalékát költik infokommunikációs működési költségekre. Az egy főre jutó infokommunikációs kiadások összege 6300-6400 forint között alakul a vezetékes telefonnal rendelkező háztartások körében, míg az összes budapesti háztartásra nézve 5900-6000 forint személyenként.

Árérzékeny ügyfelek, visszafogott beszélgetések

A budapesti vezetékes telefonnal rendelkező háztartásoknál az átlagos vezetékes számla 6823 forintot tesz ki egy hónapban. A vizsgált háztartási kör fogyasztói kosarában igen magas arányt, mintegy 6 százalékot képvisel a vezetékes távközlés. Mindössze a válaszadók 14 százaléka helyezkedett arra az álláspontra, hogy a Matáv az előfizetési díjak meghatározásakor "méltányos" üzletpolitikát folytat. A háztartásfők 47 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a Matáv előfizetési díjai irreálisan drágák. A Matáv percdíjaival lényegesen elégedettebbek a budapesti háztartások, 48 százalékuk méltányosnak tartja a forgalomfüggő tarifákat.

A fenti összefüggések ismeretében nem meglepő, hogy a háztartások 63,8 százaléka úgy nyilatkozott, hogy többet használná a vezetékes telefont, amennyiben olcsóbb lenne a használata. Mindez jól jelzi, hogy igény oldalon még rendelkezik tartalékokkal a vezetékes telefónia, mivel a háztartások kétharmada nyilvánvalóan visszafogja beszélgetéseit.

A kutatás módszertana
A fenti adatok a BellResearch által készített "Távközlési trendek - budapesti háztartások" nevet viselő, az érdeklődők számára térítés ellenében elérhető tanulmányából származnak.

Az adatfelvétel 2001 júniusában készült 515 budapesti háztartás telefonos megkérdezésével. Az interjúk a háztartások vezetőjével [háztartásfő] készültek, akik a háztartások jelentősebb beszerzéseinél döntenek, és tisztában vannak a háztartás gazdálkodásával, kiadásaival.

A kutatási eredmények reprezentatívnak tekinthetőek a vezetékes telefonvonallal rendelkező budapesti háztartásokra vonatkozóan területi elhelyezkedés szerint, a minta hibája mindössze ą 4,4 százalék, azaz az adatfelvétel eredményei maximálisan ennyivel térhetnek el attól, mintha a teljes populációt [összes budapesti telefonvonallal rendelkező háztartást] megkérdeztük volna.

15%

Náray Tamás Zarah

4999 Ft
4250 Ft
15%

Pan-dji Vádirat

3499 Ft
2975 Ft