Timót, Xénia
-4 °C
2 °C

A Matáv és a Vivendi 2001. évi telefondíjai

2001.01.24. 16:04
A Matáv 2001. évi telefondíjai

[közlemény]

A Matáv 2001-ben éves szinten átlagosan 3,18 százalékkal emeli hatósági telefondíjait. Ez mintegy harmada a 2000. évi átlagos inflációnak (ami 9,8% volt), illetve alig több mint fele a tervezett 2001. évi inflációnak (a kormány előrejelzése szerint 6%).

A hatósági tarifák meghatározása a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartozik. Az Informatikai Kormánybiztosság tegnapi sajtó-háttérbeszélgetésén bejelentették, hogy az új tarifarendelet 2001. február 1-jétől lép hatályba.

A Matáv új díjszabásában jelentős mértékben csökkennek a percdíjakból és kapcsolási díjakból álló forgalmi díjak: átlagosan 10,2%-kal. Ezen belül a helyi hívások díja átlagosan 6,4%-kal, a belföldi távolsági és nemzetközi hívás díjai átlagosan 14, illetve 15%-kal csökkennek. A legkedvezőbb változás a kapcsolási díj esetében következik be, amelynek díja 36,7%-kal csökken. A vállalat egyszerűsíti és átláthatóvá teszi tarifáit. A jelenlegi három helyett két díjazási időszakot különböztet meg a Matáv: csúcsidő (07-18 óra) és csúcsidőn kívül (18-07 óra, továbbá hétvége és munkaszüneti napok).

A kapcsolási díj bruttó 7,50 Ft-ról 4,75 Ft-ra csökken.

A helyi beszélgetési díj csúcsidőben változatlan marad (bruttó 9 Ft), emelkedik viszont csúcsidőn kívül 4,50 Ft-ra. A kapcsolási díj jelentős csökkenése miatt azonban egy átlagos hosszúságú helyi hívás díja így is olcsóbb lesz az eddiginél.

A Matáv saját szolgáltatási területén speciális internettarifát vezet be. Ennek keretében február 1-jétől minden - a 06 51-es behívószámon elérhető - internetszolgáltató hívása csúcsidőben csak bruttó 7,50 Ft/perc, csúcsidőn kívül 3,75 Ft/perc lesz, kapcsolási díjat nem számítunk fel.

Egyetértünk egy tegnap megjelent közlemény azon állításával, hogy az olcsó internet Magyarország jövőjét jelenti. Ezt támasztja alá, hogy - a híresztelésekkel ellentétben - a 150 Ft-os kedvezményt nem szüntetjük meg február 1-jén, a korábban megrendelt Mindenkinek csomagok legalább júniusig érvényben maradnak és változatlan feltételek mellett támogatják az internetezést. Az új, internetezőknek kidolgozott csomagokra előreláthatólag márciustól lehet majd előfizetni. Ezekre a - jelenleginél semmivel sem kedvezőtlenebb - csomagokra válthatnak át a Mindenkinek csomag előfizetői is. Örvendetesnek tartjuk, hogy ugrásszerűen emelkedett az internetezők száma, tavaly csak a Matáv internetes leányvállalata, a Matávnet előfizetőinek száma közel a duplájára nőtt. Óriási eredménynek tartjuk továbbá, hogy 500 000 használója van az ingyenes freemail levelező rendszernek, amelyet ellenszolgáltatás nélkül üzemeltet a Matávnet, lehetővé téve ezzel félmillió embernek a gyors és korszerű kapcsolattartást. Mindezek, összhangban a kormány törekvéseivel az információs társadalom alapjának látványos erősödését segítik.

Olcsóbb lesz a belföldi távolsági beszélgetések díja. Csúcsidőben a díj 3,75 Ft-tal csökken bruttó 30 Ft-ra percenként, csúcsidőn kívül pedig bruttó 15 Ft-ra változik percenként. A nemzetközi hívások díjai 2001. február 1-jétől átlagosan 15%-kal csökkennek, így a telefonálás a legtöbb országba lényegesen olcsóbb lesz. A legnagyobb mértékben a nyugat-európai, illetve az észak-amerikai országokba irányuló hívások díjai csökkennek.

Így például 19,4%-kal bruttó 93,75 Ft-ra csökken a Németországba és egyéb európai országokba, illetve 21,9%-kal 93,75 Ft-ra az Amerikai Egyesült Államokba vagy Kanadába irányuló hívások percdíja. Ezzel a leggyakrabban hívott tengerentúli hívások díja azonos lesz az európai országokéval. Nem változnak a szomszédos országokba irányuló hívások díjai.

A havi előfizetési díjak emelkednek. Az egyéni fővonal a jelenlegi 2267,50 Ft helyett 2885 Ft lesz áfával, míg az üzleti fővonal bruttó 3050 Ft-ról bruttó 3875 Ft-ra emelkedik. A havi előfizetési díjak átlagosnál nagyobb mértékű emelésével közelíteni kívánjuk az előfizetési díjat a vonalfenntartás tényleges költségéhez. Az előfizetési díj növelése teszi lehetővé, hogy a Matáv a forgalmi díjakat jelentősen csökkenteni tudja.

Kevéssé közismert, hogy a távközlési szolgáltatási költségek nagy hányada fix költség, a hálózat fenntartásából és üzemeltetéséből adódik. A fejlett távközléssel rendelkező országokban ezért már régebben úgy alakították a díjakat, hogy magasabbak a havidíjak és alacsonyabbak a forgalmi díjak. Ez a struktúra teszi lehetővé a költségarányos beszélgetési díjak kialakítását.

Így a forgalmi díjakra nem terhelődnek rá a hatalmas hálózat fenntartási költségei, és érezhetően csökkenhetnek a beszélgetési és a kapcsolási díjak. Ez a díjkiegyenlítési tendencia megfelel a fejlettebb országok távközlési tarifastruktúrájának és szükséges feltétele a közelgő teljes távközlési liberalizáció, azaz a versenykörnyezet megteremtésének.

2001-ben is tovább él Minimál díjcsomag néven a tavaly bevezetett kisfogyasztói csomag. Azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akiknek a telefon leginkább arra szolgál, hogy ők bármikor felhívhatóak legyenek, ők maguk azonban keveset telefonálnak. Aki megrendeli a Minimál díjcsomagot, 2001-ben is alacsonyabb havi előfizetési díjat (mindössze bruttó 1612,50 Ft) fizet. Aki tehát most választja a Minimál díjcsomagot, az 1272,50 Ft-t takaríthat meg az előfizetési díjon. Emellett a forgalmi díjak csökkenése természetesen ugyanúgy érinti a Minimál csomag előfizetőit is, és a csomag részeként két új kedvezményt is bevezetünk: ingyenesen nyújtjuk a Hangos számla szolgáltatást, illetve lehetővé tesszük egy bázisdíjon hívható szám kiválasztását. Az ingyenes Hangos számlával az ügyfél bármikor megtudhatja, hogy az adott hónapban még hány forintot használhat fel a Minimál díjcsomag által biztosított maximum havi bruttó 500 forintnyi díjkedvezményből. E határ átlépése után a beszélgetési és kapcsolási díjak - a tavalyi csomagnak megfelelően - emelkednek, kivéve, ha az ügyfél él másik újdonságunkkal, és a kiválasztott rokon vagy ismerős belföldi vezetékes számát hívja. Ezt a számot ugyanis a 66,7%-os, maximum 500 forintnyi díjkedvezmény felhasználása után is kedvezményesen, a Bázis díjcsomag alacsonyabb beszélgetési díjain lehet hívni. Az ügyfél az ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatnál (1212) igényelheti a csomagot, és megadhatja az egy darab kiválasztott számot, amelyet három havonta díjmentesen megváltoztathat. A Minimál csomaggal lehetőség nyílik a kényelmi szolgáltatások igénybevételére is.

Az érmés és a kártyás nyilvános telefonoknál az impulzusdíj továbbra is bruttó 20 forint marad. A nyilvános távbeszélő díjak átlagosan 4,6%-kal emelkednek az impulzus időtartamok csökkenése miatt.


A Vivendi Telecom Hungary tájékoztatója a V-fon koncessziós területein bevezetésre kerülő tarifaváltozásokról

[közlemény]

A V-fon 2001 február 1-től távközlési tarifáit egységesíti országosan minden koncessziós szolgáltatási területén. A lakossági piacon a következő évben elinduló verseny elött minden a V-fon-hoz tartozó primer körzetben azonos előfizetési díjat, illetve azonos tarifát fizetnek az előfizetők. A különböző napszakokban is egységesülnek a tarifák, a jövőben a nemzetközi trendeknek megfelelően kettő idősáv lesz: az első, elsősorban az üzleti forgalom szempontjából fontos ,, főidő", hétköznap reggel 7-től 18 óráig, és egy másik, ,,lakossági idő" hétköznap 18-tól 7 óráig, illetve hétvégén kerül megkülönböztetésre.

2001 február 1-től minden koncessziós területen a V-fon bevezeti a másodperc alapú számlázást kapcsolási díjjal.

Az átlagos tarifaemelés mértéke 2,4%, ezen belül a lakossági tarifák 5,9 %-al, a kormány által várt infláció mértéke alatt emelkednek. Bár a 2000-es évben az infláció mértéke meghaladta a vártat, és ez a tavalyi tarifarendelet alapján nagyobb emelést engedne meg a cégeknek, a Vivendi nem érvényesítette ezt a lehetőséget.

Az alapdíjak mértéke az előző évi 27 % után átlagosan 32%-al bruttó 2680 Ft-ra nő, ez így azt eredményezi, hogy a V-fon területein az előfizetői díj 8 %-al a domináns szolgáltató /tavalyi évben 50, idén 25 %-al emelt 2885 Ft-os/ díja alatt marad. A drasztikus alapdíjemelés 5 éves folyamata ezzel a két lépcsővel lezárult, a következő évben nem várható újabb nagymértékű növekedés.

A Vivendi Telecom Hungary szolgáltatási területein bevezetésre kerülő kapcsolási díj az indokolható 7,15 Ft helyett átlagosan 5 Ft lesz, ami a lakosság által elsősorban használt időszakban 4 Ft, az üzleti felhasználok számára fontos időszakban 6 Ft lesz. A Vivendi Telecom Hungary már 2000-ben bevezette a kedvezményes árú internet célú használatot. Ezekre a hívásokra kapcsolási díj nem fizetendő.

A V-fon szolgáltatási területein a kormányzat által elvárt 6%-os emelés helyett átlagosan 4%-al emeli /bruttó 1625 Ft/ a kisfogyasztói csomag előfizetési díját. Az egységesített tarifáknak köszönhetően ez számos primer körzetben a díj csökkenését jelenti, de a legmagasabb emelés sem haladja meg a 6,6%-ot. A ,,hangos számla" szolgáltatás február 1-től bevezetésre kerül a koncessziós területek egy részén, a többi primer körzetben a következő hónapokban folyamatosan.