Gál
8 °C
22 °C

Néha úgy érzed, mintha két valóság létezne?

Több infó

Támogasd a független újságírást, támogasd az Indexet!

Nincs másik olyan, nagy elérésű online közéleti médiatermék, mint az Index, amely független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra és a valóság minél sokoldalúbb bemutatására törekszik. Ha azt szeretnéd, hogy még sokáig veled legyünk, akkor támogass minket!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Vezetékes liberalizáció: kihasználatlan lehetőségek?

2002.09.06. 16:45
A vezetékes telefonszolgáltatók a távolsági hívásirányokban jellemzően azon háztartásoknak ajánlják a szolgáltatóváltást, ahol a belföldi távolsági, nemzetközi és mobil hívásforgalom összege meghaladja az 1500 forintot. A BellResearch új hatáselemző tanulmánya szerint jelenleg is mintegy 1,3 millió lakossági telefon előfizető, a vezetékes telefonnal rendelkezők 45 százaléka várja az alternatívok versenyképes ajánlatait, igaz közülük csak minden második rendelkezik a kritikus, 1500 forintot meghaladó nem helyi irányú havi hívásforgalommal.
Miközben az értékesített mobil SIM kártyák száma a BellResearch becslése szerint az év végére elérheti a 6,5 milliós határt, addig a vezetékes távközlési piacon idén 100 ezer előfizetés visszamondására is sor kerülhet. Bár a háztartások vezetékes telefonnal való ellátottsága csökken, még mindig meghaladja a mobil előfizetésekét. A háztartások csupán 53%-ában van mobiltelefon előfizetéssel rendelkező személy, szemben a háztartások 75%-os behálózottságával.

Jelentős szándék - koncentrált forgalom

Jelen körülmények között a vezetékes távközlési szolgáltatók már csak egymás rovására juthatnak új előfizetőkhöz. A vezetékes telefonpiac tavaly év végi liberalizációjának hatása egyelőre "részleges", a verseny csak a távolsági (belföldi távolsági-, mobil- és nemzetközi irányú) hívásirányokban valósulhat meg. A BellResearch kutatói a valós piaci helyzet figyelembe vételével a háztartások részleges szolgáltató-váltási hajlandóságát elemezték, vagyis azt modellezték, hogy a háztartások igénybe vennének-e egy olyan vezetékes telefon előfizetési konstrukciót, amelynél továbbra is a jelenlegi szolgáltatónál maradna a vezetékes telefon előfizetésük, de az ún. LDV (long distance voice) hívásirányokban, azaz a belföldi távolsági-, és /vagy a mobil-irányú- és/vagy nemzetközi hívásoknál más szolgáltatót vennének igénybe a jelenlegi szolgáltatójuknál alacsonyabb árak mellett.

Vezetékes fővonalak és a mobiltelefon-előfizetések számának alakulása [ezer db]
Forrás: BellResearch 2002

A háztartásfők 45 százaléka helyezte kilátásba a részleges szolgáltatóváltást, amennyiben az számukra az LDV hívásirányokban alacsonyabb díjakat jelentene. A megkérdezettek 36 százaléka a kérdésre negatív választ adott; a háztartások e csoportja elutasítja a részleges szolgáltatóváltás koncepcióját. A háztartásfők 19 százaléka nem tudott a kérdésnél érdemben nyilatkozni, ami egyfelől jelezheti a liberalizációs ismeretek korlátozott szintjét, illetve általában a vezetékes telefónia alacsony relevanciáját a háztartás számára, elsősorban a kis számlaforgalmú szegmensekben, ahol nem érhető el számottevő megtakarítás.

Egymillió matávos váltana

A költségeket viselő háztartásfők nyilatkozatai alapján közel 1,3 millió vezetékes telefon előfizetéssel rendelkező háztartásnál jelenhet meg az LDV irányú forgalom "másik" szolgáltatóhoz való átterelésének elvi lehetősége; közülük mintegy 1 millió háztartás a Matáv primer körzeteiben található. Ezt a számadatot egyfajta maximális piacpotenciálként is felfoghatjuk, amely tökéletesen működő versenypiacon érvényesülne: az érintett háztartások csak akkor váltanának (részben) szolgáltatót, amennyiben az LDV hívásirányokban a háztartás vezetékes telefonhasználati szokásainak megfelelő - a jelenlegi szolgáltatónál kedvezőbb - ajánlatot kapnának. A BellResearch becslései szerint kb. 665 ezerre tehető azon háztartások száma, amelyek nyitottak a részleges liberalizáció iránt, és az LDV hívásirányok volumene eléri azt a minimális szintet (legalább havi bruttó 1500 Ft-ot), hogy érdemes legyen egy új szolgáltatónak is bekapcsolódni.

Részleges szolgáltató-váltási szándék
Forrás: BellResearch 2002

Ezeknél a háztartásoknál az átlagos LDV forgalom havi bruttó 3644 forintban nevezhető meg (ahol 1500 forint alatt van, ott ez mindössze 718 forint), amely az összes LDV költés kb. 53 százaléka. Vagyis a részleges liberalizáció iránt érdeklődő háztartások mindössze kb. felét teszik ki az 1500 forint feletti LDV számlaforgalommal jellemezhető ügyfelek, azonban az összes részleges liberalizáció iránt érdeklődő háztartás összesített LDV kiadás-volumenének mintegy 85 százalékát adják.

Koncentrált piac

A részleges szolgáltatóváltás iránt érdeklődő háztartások legnagyobb LDV forgalommal jellemezhető felső kvartilise (felső 25 százaléka) adja az összes LDV költés mintegy 60 százalékát; azaz igen erőteljesen koncentrált piacról beszélhetünk. Ezt szemlélteti a következő ábra, amely vízszintes tengelyén a részleges szolgáltatóváltás iránt érdeklődő háztartások szerepelnek növekvő LDV költés szerint, míg a függőleges tengelyen a hozzájuk tartozó LDV irányú kiadások kumulált aránya található.

LDV forgalom koncentrációja a részleges szolgáltató-váltást tervezők körében [%]
Forrás: BellResearch 2002

A részleges szolgáltatóváltást kilátásba helyező háztartások mintegy 32 százaléka nevezhető "árérzékenynek"; azaz a vizsgált LDV hívásirányokban jellemzően 10-15 százalékos díjcsökkenés mellett áttérnének másik szolgáltatóhoz. A legnagyobb szegmenst a "közepesen árérzékeny" csoport alkotja (48 százalék).

A kutatás háttere és módszere
A kutatás során összesen 2000 háztartást kerestek fel, és minden esetben az infokommunikációval kapcsolatos kiadásokért felelős háztartásfővel készült személyes interjú. A kutatás eredményei reprezentatívnak tekinthetőek a magyarországi háztartásokra regionális elhelyezkedés, településtípus, a háztartások létszáma és a háztartásfő életkora szerint. A teljes minta hibahatára legfeljebb ą2,6%. A kutatás adatfelvétele 2002. első negyedévében zajlott.