Piroska
3 °C
3 °C

Vezetékes liberalizáció: kihasználatlan lehetőségek?

2002.09.06. 16:45
A vezetékes telefonszolgáltatók a távolsági hívásirányokban jellemzően azon háztartásoknak ajánlják a szolgáltatóváltást, ahol a belföldi távolsági, nemzetközi és mobil hívásforgalom összege meghaladja az 1500 forintot. A BellResearch új hatáselemző tanulmánya szerint jelenleg is mintegy 1,3 millió lakossági telefon előfizető, a vezetékes telefonnal rendelkezők 45 százaléka várja az alternatívok versenyképes ajánlatait, igaz közülük csak minden második rendelkezik a kritikus, 1500 forintot meghaladó nem helyi irányú havi hívásforgalommal.
Miközben az értékesített mobil SIM kártyák száma a BellResearch becslése szerint az év végére elérheti a 6,5 milliós határt, addig a vezetékes távközlési piacon idén 100 ezer előfizetés visszamondására is sor kerülhet. Bár a háztartások vezetékes telefonnal való ellátottsága csökken, még mindig meghaladja a mobil előfizetésekét. A háztartások csupán 53%-ában van mobiltelefon előfizetéssel rendelkező személy, szemben a háztartások 75%-os behálózottságával.

Jelentős szándék - koncentrált forgalom

Jelen körülmények között a vezetékes távközlési szolgáltatók már csak egymás rovására juthatnak új előfizetőkhöz. A vezetékes telefonpiac tavaly év végi liberalizációjának hatása egyelőre "részleges", a verseny csak a távolsági (belföldi távolsági-, mobil- és nemzetközi irányú) hívásirányokban valósulhat meg. A BellResearch kutatói a valós piaci helyzet figyelembe vételével a háztartások részleges szolgáltató-váltási hajlandóságát elemezték, vagyis azt modellezték, hogy a háztartások igénybe vennének-e egy olyan vezetékes telefon előfizetési konstrukciót, amelynél továbbra is a jelenlegi szolgáltatónál maradna a vezetékes telefon előfizetésük, de az ún. LDV (long distance voice) hívásirányokban, azaz a belföldi távolsági-, és /vagy a mobil-irányú- és/vagy nemzetközi hívásoknál más szolgáltatót vennének igénybe a jelenlegi szolgáltatójuknál alacsonyabb árak mellett.

Vezetékes fővonalak és a mobiltelefon-előfizetések számának alakulása [ezer db]
Forrás: BellResearch 2002

A háztartásfők 45 százaléka helyezte kilátásba a részleges szolgáltatóváltást, amennyiben az számukra az LDV hívásirányokban alacsonyabb díjakat jelentene. A megkérdezettek 36 százaléka a kérdésre negatív választ adott; a háztartások e csoportja elutasítja a részleges szolgáltatóváltás koncepcióját. A háztartásfők 19 százaléka nem tudott a kérdésnél érdemben nyilatkozni, ami egyfelől jelezheti a liberalizációs ismeretek korlátozott szintjét, illetve általában a vezetékes telefónia alacsony relevanciáját a háztartás számára, elsősorban a kis számlaforgalmú szegmensekben, ahol nem érhető el számottevő megtakarítás.

Egymillió matávos váltana

A költségeket viselő háztartásfők nyilatkozatai alapján közel 1,3 millió vezetékes telefon előfizetéssel rendelkező háztartásnál jelenhet meg az LDV irányú forgalom "másik" szolgáltatóhoz való átterelésének elvi lehetősége; közülük mintegy 1 millió háztartás a Matáv primer körzeteiben található. Ezt a számadatot egyfajta maximális piacpotenciálként is felfoghatjuk, amely tökéletesen működő versenypiacon érvényesülne: az érintett háztartások csak akkor váltanának (részben) szolgáltatót, amennyiben az LDV hívásirányokban a háztartás vezetékes telefonhasználati szokásainak megfelelő - a jelenlegi szolgáltatónál kedvezőbb - ajánlatot kapnának. A BellResearch becslései szerint kb. 665 ezerre tehető azon háztartások száma, amelyek nyitottak a részleges liberalizáció iránt, és az LDV hívásirányok volumene eléri azt a minimális szintet (legalább havi bruttó 1500 Ft-ot), hogy érdemes legyen egy új szolgáltatónak is bekapcsolódni.

Részleges szolgáltató-váltási szándék
Forrás: BellResearch 2002

Ezeknél a háztartásoknál az átlagos LDV forgalom havi bruttó 3644 forintban nevezhető meg (ahol 1500 forint alatt van, ott ez mindössze 718 forint), amely az összes LDV költés kb. 53 százaléka. Vagyis a részleges liberalizáció iránt érdeklődő háztartások mindössze kb. felét teszik ki az 1500 forint feletti LDV számlaforgalommal jellemezhető ügyfelek, azonban az összes részleges liberalizáció iránt érdeklődő háztartás összesített LDV kiadás-volumenének mintegy 85 százalékát adják.

Koncentrált piac

A részleges szolgáltatóváltás iránt érdeklődő háztartások legnagyobb LDV forgalommal jellemezhető felső kvartilise (felső 25 százaléka) adja az összes LDV költés mintegy 60 százalékát; azaz igen erőteljesen koncentrált piacról beszélhetünk. Ezt szemlélteti a következő ábra, amely vízszintes tengelyén a részleges szolgáltatóváltás iránt érdeklődő háztartások szerepelnek növekvő LDV költés szerint, míg a függőleges tengelyen a hozzájuk tartozó LDV irányú kiadások kumulált aránya található.

LDV forgalom koncentrációja a részleges szolgáltató-váltást tervezők körében [%]
Forrás: BellResearch 2002

A részleges szolgáltatóváltást kilátásba helyező háztartások mintegy 32 százaléka nevezhető "árérzékenynek"; azaz a vizsgált LDV hívásirányokban jellemzően 10-15 százalékos díjcsökkenés mellett áttérnének másik szolgáltatóhoz. A legnagyobb szegmenst a "közepesen árérzékeny" csoport alkotja (48 százalék).

A kutatás háttere és módszere
A kutatás során összesen 2000 háztartást kerestek fel, és minden esetben az infokommunikációval kapcsolatos kiadásokért felelős háztartásfővel készült személyes interjú. A kutatás eredményei reprezentatívnak tekinthetőek a magyarországi háztartásokra regionális elhelyezkedés, településtípus, a háztartások létszáma és a háztartásfő életkora szerint. A teljes minta hibahatára legfeljebb ą2,6%. A kutatás adatfelvétele 2002. első negyedévében zajlott.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!