Sára, Márió
2 °C
6 °C

Idén húsz százalékkal bővül a távközlési szektor

2001.05.25. 11:44
A távközlési piac mérete az elmúlt bő tíz évben mintegy harminckétszeresére növekedett. Az 1990-es évek elején a növekedés üteme jellemzően 40-60% között alakult, de az évtized második felében is folyamatosan 20% felett maradt. Az utóbbi néhány évben lassult a növekedés üteme - ami mögött a vezetékes telefónia piacának fokozatos telítődése áll -, ám a mobiltelefónia és az üzleti kommunikáció és internet térhódítása ezt bizonyos fokig ellensúlyozni volt képes. A Bell Research idei prognózisa 20 százalékos bővülést jósol.

Az 1999. évi Hírközlési Statisztikai Évkönyv szerint - amely az összes hírközlési- és távközlési cég kötelező adatszolgáltatása alapján készül, és ezáltal teljeskörűnek nevezhető - a magyar hírközlési piac összesített nettó árbevétele 728 milliárd forint volt 1999-ben, ezen belül a távközlési szektor teljesítményét 700 milliárd Ft-ra becsüljük. A 2000. évre vonatkozó becslésünk kb. 823 milliárd forint, míg az erre az évre [2001.] vonatkozó prognózisunk 980 milliárd Ft, amely közel 20%-os növekedést jelent.

A szűkebben értelmezett távközlési piac ennél kisebb, hiszen a 823 milliárdos 2000-es évre vonatkozó becslésünk a cégek teljes árbevételi adataira épül, ami tartalmazza a szolgáltatók egyéb bevételeit is [pl. exportbevétel, távközlési eszközértékesítés bevétele, pénzügyi tranzakciók bevétele, más üzletágak bevétele stb.] A részpiacok alábbi elemzésénél a fentiektől mentes, a távközlési szolgáltatásokból származó tiszta bevételekkel számoltunk.

Idén a mobilpiac nagysága eléri a vezetékesét

Ebben az évben a leggyorsabban növekvő terület várhatóan az üzleti kommunikáció [kb. 42%-os növekedés], illetve a mobiltelefónia [kb. 34%-os növekedés] lesz, míg a hagyományos vezetékes telefónia területén infláció alatti növekedést [kb. 5%] prognosztizálunk. Az internetszolgáltatás piaca előrejelzésünk szerint hozzávetőlegesen 35%-kal, míg a kábeltévé piaca 25%-kal fog bővülni.


A távközlési szektor bevételei és beruházásai

Hagyományos közcélú vezetékes távközlés

2000-ben a hagyományos közcélú távbeszélő-szolgáltatások piaca kb. 344 milliárd forintra tehető, növekedése kb. 5%-os lesz ebben az évben, így előrejelzésünk alapján 2001-ben kb. 360-365 milliárd Ft-ot fog kitenni a távközlési piac hagyományos vezetékes beszédcélú szegmense. A mérsékelt növekedés fő motorja az ISDN-vonalak bekötési díjai és a jelentősen megemelt havi előfizetési díjakból származó bevételek. A beszédcélú forgalom növekedni fog, azonban a volumennövekedés nem ellentételezi a tarifacsökkenésből származó bevételkiesést. A nemzetközi hívásirányokban - a jelentős díjcsökkenés mellett - reális fenyegetettséget jelent a VoIP is, hiszen egyre több adatkommunikációs cég nyújt ilyen típusú szolgáltatást [és egyre inkább univerzális szolgáltatást, ami lefedi a belföldi távolsági hívásokat és a mobil irányú hívásokat is, sokszor bérelt vonal létesítésével, amely egyéb adatkommunikációs feladatokra, így internetelérésre is alkalmas]. Bevétel alapján a szolgáltatók részesedéseiben jelentősebb változás nem várható, "beállt" piacról lévén szó.

Közcélú mobilszolgáltatás

A mobilpiac nagysága 2000-ben 266 milliárd forintra becsülhető, amely 32%-os növekedést jelent az 1999-es 202 milliárd forinthoz képest. A szolgáltatók piaci részesedését a bevételek alapján számítva, a Pannon GSM lényegében változatlan részesedése mellett a Westel nagyobb dominanciáját és Vodafone visszaszorulását figyelhetjük meg az ügyfélbázison számított értékekhez viszonyítva, amelynek oka az egy előfizetőre eső eltérő bevételekben keresendő.

Az idei piac nagyságát 355 milliárd forintra becsüljük, 34%-os forgalom növekedést prognosztizálva, amely nagyságrendileg megegyezik a hagyományos vezetékes távközlési szolgáltatásokból származó bevételekkel. A piaci szereplők közötti küzdelemben - meglepetések helyett - az idén megfigyelhető tendenciák folytatódására számítunk, a piaci részesedések jelentősebb változása nélkül.


A távközlési szektor összetétele

Üzleti kommunikáció

2000-ben a magyar adatkommunikációs piac kb. 52-55 milliárd forintot tett ki. A teljes adatkommunikációs piac kb. felét [51%] képviseli a Matáv, részesedése az alternatívok erősödése miatt becslésünk szerint az idei év végére 50%-ra mérséklődik. Az adatkommunikációs megoldásokat kínáló távközlési szolgáltatók elsősorban a nagy- és középvállalatokra pozícionálnak, valamint a legnagyobb költségvetési intézményekre. Mindazonáltal a kisvállalatok felé folyamatosan nyitnak a társaságok, elsősorban a VoIP- és egyéb IP-alapú szolgáltatásaikkal.

A kisvállalatok hozzájárulása a teljes adatkommunikációs bevételeken belül egyelőre nem jelentős, azonban ezen cégek számosságuknál fogva a jövőben bizonyosan nagyobb súlyt fognak képezni. A jelentősebb gerinchálózati kapacitással rendelkező szolgáltatók hálózatukat a piac más szereplői számára is rendelkezésre bocsátják, így hálózattal nem rendelkező távközlési szolgáltatóknak, mobil operátoroknak, illetve Internetszolgáltatóknak, amiből jelentős jövedelmük származik.

Prognózisunk szerint az adatkommunikációs piac ebben az évben 40-45%-kal fog növekedni, és az év végére eléri a 75-77 milliárd forintot. A növekedés üteme 2002-ben sem fog csökkeni becslésünk szerint, és 2002-ben a piac mérete elérheti a 110 milliárd forintot.

Internetszolgáltatás

Az internet-előfizetések száma 2000 év végén kb. 235 ezerre volt tehető, ami 35%-os bővülésnek felel meg az 1999-es évhez képest. A 2001-es idei évre ennél valamivel alacsonyabb, kb. 25 százalékos növekedést prognosztizálunk, amely szerint az előfizetéssel rendelkezők száma kb. 290 ezerre lesz tehető év végére.

Az ISP-k internetszolgáltatásból származó árbevétele az ügyfélszámnál dinamikusabb bővülést mutatott az elmúlt évben, mintegy másfélszeresére nőtt, az 1999-es 9-10 milliárd forintról 14-15 milliárd forintra [54%]. A legnagyobb árbevétel növekedést [elsősorban az ügyfélszám bővülésből következően] az Axelero [MatávNet] realizálhatta az elmúlt évben - akinek piaci részesedése a bevétel alapján is a legnagyobb. Idén az internetpiac növekedési ütemének lassulására számíthatunk, azonban a forgalomnövekmény így is elérheti a 35% körüli értéket.

Kábeltelevíziós szolgáltatás

A 440 kábeltelevíziós társaság közül 4 [UPC, MATÁVkábelTV, FiberNet és EMKTV] birtokolja az előfizetők háromnegyedét, míg a több száz kisebb társaság többsége csak néhány ezer vagy száz ügyfelet tudhat magáénak. A kábeltelevíziós piac nagyságát a tavalyi évre 16 milliárd forintra becsüljük, amelyből az előfizetők száma [40%] és az árbevétel alapján [53%] is legnagyobb piaci részesedést a UPC tudhatja magáénak. Az infláció feletti idei áremelések és szélessávú internet-hozzáférés bevezetése miatt a piac értékének 25 százalékos növekedésére számítunk idén, ami kb. 20 milliárd forint árbevételt jelent a szolgáltatóknál 2001-ben.