Azt sem tudják, hol van Tokaj, nem csoda, hogy a kormány ellen tüntetnek a fiatalok

2019.11.14. 10:54

Totális tájékozatlanság címmel jelent meg mélyen elgondolkodtató, a jövőnkért aggódó kiművelt emberfőket súlyos szembenézésre késztető interjú a Magyar Demokratában Tózsa István professzorral. Mint a cikkből kiderül, a professzor a Corvinuson és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanítja a hallgatóknak a hungarikumokat, aminél elkeserítőbb tevékenység szavai tanúsága szerint nemigen lehet széles e hazában.

A tájékozatlanság olyan elképesztő fokú, mintha a hallgató egy magyarul beszélő külföldi lenne

– osztja meg tapasztalatait a professzor, hosszan sorolva az alapműveltség hiányosságait.

A hallgatók eszerint éppen olyanok, mintha sosem jártak volna általános iskolába, pedig állítólag 420 pont felett kerültek be az felsőoktatásba. Az egyetemi tanárt elképeszti, hogy egy vaktérképen sokan Eger helyére teszik Tokajt, nem tudják, hol van az Ormánság vagy Göcsej, és úgy tapasztalta, hogy száz hallgató közül egy sem ismeri fel a Rákóczi- vagy a Klapka-indulót.

Legalább ez utóbbiakon segítsünk közszolgálatilag. A Rákóczi-induló:

A Klapka-induló:

Na de kinek a felelőssége mindez? Az biztos, hogy nem a magyar államé vagy esetleg a felsőoktatásé, ezt Tózsa professzor mindjárt leszögezi. A tanároknak szerinte sokkal korábban kellene katarzist nyújtaniuk, érzelmeket kelteniük. Persze a szülőknek és nagyszülőknek is a körmére lehetne nézni.

Jó hír a sok rossz között, hogy a nemzethalál aktuális állását a hungarológia tanárának köszönhetően legalább számszerűsíteni tudjuk meglehetős pontossággal. Az alapszakos hallgatók magyarságtudata kognitív szinten 15-21 százalék – derül ki Tózsa professzor számításaiból, de az igazán sokkoló következtetés csak ezután jön:

Egy 21 százalékos kognitív nemzeti identitás nem szükségszerűen tartja vissza a hallgatót attól, hogy egy magát határozottan nemzetinek deklaráló kormány ellen – és ne mellette – tüntessen.

Igen, itt tartunk, és a professzor a sajátos magyar észjárást, a mellérendelő gondolkodást követve ebből arra a nyílegyenes következtetésre jut, hogy a kormány ellen tüntető fiatal valamihez képest egyötödnyi tudással rendelkezik arról, hogy mitől magyar a magyar.

A borús látlelet szerint a nemzetállami ideával a kormány homokra építkezik a Z generáció sivatagában.

Pedagógiai elköteleződését azonban mi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy Tózsa István még ilyen körülmények között is próbál bizakodni. Több magyar témát feldolgozó történelmi film, magyar hagyományokat tanító applikációk, ezekre van most szerinte elemi szükség, meg arra, hogy lehetőleg továbbra is Lezsák Sándor adja át a legjobb dolgozatok íróinak a díjat a Parlament vadásztermében. Persze, mint az interjúalany maga fogalmazza meg, nem várható el minden tanártól, hogy istenadta tehetsége legyen, nem lehet mindenkiből Öveges professzor.  • Hírek
  • Hírek