Olga, Liliána
20 °C
35 °C

Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

2011.12.15. 16:57
Hét tudóst tüntettek ki Gábor Dénes-díjjal csütörtökön az Országgyűlés Főrendiházi termében. Az elismerésekkel a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményeket díjazták.

Gábor Dénes-díjat kapott Harsányi Gábor villamosmérnök, Imre Sándor villamosmérnök, Jereb László villamosmérnök, Losonczi Áron okleveles építészmérnök, Matuz János agrármérnök, Molnár József villamosmérnök és Simig Gyula vegyészmérnök. Gábor Dénes-életműdíjban részesült Szántay Csaba vegyészmérnök.

Harsányi Gábor villamosmérnököt a mikroáramköri megbízhatósági vizsgálatokkal, az elektrokémiai migrációval kapcsolatos alapkutatási eredményeiért, valamint a publikációs és oktatási-kutatási-innovációs kompetenciák kialakításáért tüntették ki.

Imre Sándor villamosmérnök, a műszaki tudományok doktora, a mobil és vezeték nélküli infokommunikáció, valamint a kvantummechanikai elvekre épülő távközlési és informatika terén folytatott, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert felsőoktatási és iskolateremtő munkásságáért, kutatási és műszaki fejlesztési projektek irányításában és megvalósításában nyújtott eredményeiért ismerték el.

Jereb László villamosmérnök, az MTA doktora, a hálózatfejlesztési stratégiai döntések megalapozását segítő, tervezést és megbízhatósági elemzést támogató modellezési módszerek kidolgozásáért, e feladatok megoldására alkalmas szoftverrendszerek kifejlesztésében vállalt közreműködéséért, és meghatározó jellegű oktatói tevékenységéért kapta a díjat.

Fényáteresztő beton, nukleáris elektronika

Losonczi Áron okleveles építészmérnök a tudományt és a művészetet sikeresen összekapcsoló, az építészet alakulását döntően befolyásolni képes, különleges hatású, iparilag is gazdaságosan gyártható fényáteresztő beton létrehozása és továbbfejlesztése során végzett alkotó tevékenységéért díjazták.

Matuz János agrármérnök, mezőgazdasági genetikus szakmérnök a hazai növénynemesítés, a gabonafélék, különösen az aestivum és durum búzák nemesítése terén társnemesítőként elért eredményeiért kapta az elismerést.

Molnár József villamosmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa a nukleáris elektronikában, az orvosi képalkotó eszközökben alkalmazható, nemzetközi szinten is elismert új generációs detektorok kifejlesztését segítő, szabadalmakkal fémjelzett alkotó közreműködéséért, a CERN-ben végzett kutatás-fejlesztési feladatok sikeres megoldásáért, a miniPET-II kamera megépítését megalapozó tudományos és műszaki eredmények létrehozásában vállalt szerepéért részesült az elismerésben.

Simig Gyula vegyészmérnököt, a kémiai tudomány doktorát az originális gyógyszerkutatásban, a hiánypótló generikus termékportfólió gazdagításában, új, hatékony és környezetbarát kémiai gyártó eljárások kidolgozásában, az ehhez kapcsolódó közel kétszáz szabadalom kidolgozásában való alkotó közreműködéséért jutalmazták a díjjal.

Szántay Csabáé az életműdíj

Gábor Dénes-életműdíjban részesült Szántay Csaba vegyészmérnök, akadémikus az értékes biológiai tulajdonságokkal rendelkező természetes szerves anyagok szerkezet-felderítése és szintézise során elért eredményeiért, az anyarozs ergot alkaloidjai, a női emlőrák ellen leginkább alkalmazott taxol, a Cavinton szintézise és nagyipari szintézisének kidolgozása terén született találmányok kidolgozásában való alkotó közreműködéséért, az emberi szervezetben fontos szerepet játszó prosztanoidok, valamint a környezetbarát növényvédőszerek csoportjába tartozó rovarhormonok (feromonok) kémiájának tanulmányozása során elért eredményeiért, és kiemelkedően magas számú és színvonalú publikációs tevékenységéért kapta a díjat.

In Memoriam Gábor Dénes oklevelet kapott Garay Tóth János, a Novofer Alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke. Áldozatos munkája hozzájárult az alapítványi célok valóra váltásához, a hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díj presztízsének növeléséhez, az alapítvány eredményes működéséhez. In Memoriam díjat kapott Németh József címzetes egyetemi tanár, technikatörténész, a Gábor Dénes-i örökség ápolását segítő több évtizedes tevékenységéért.

A BME gazdaságtudományi Egyetem és a Novofer által alapított Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat Török Gergely Tihamér hallgató kapta a "Vegyes szemösszetételű folyómeder morfodinamikájának numerikus vizsgálata" tárgyú tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért.