Kiosztották a Széchenyi-díjakat

2014.03.14. 17:55 Módosítva: 2014.03.14. 22:16
A korábbi Állami Díjat 1990-ben felváltó Széchenyi-díjat a magyar állam osztja, és a tudományos élet kiemelkedő képviselőit tüntetik ki vele. A Parlamentben pénteken adták át a 2014-es kitüntetéseket.

Pénteken adták át a 2014-es Széchenyi-díjakat a Parlamentben a magyar tudományos életben kiemelkedő eredményt elért kutatóknak és tudósoknak.

Nagydíjat kapott:

JOHN LUKACS

Nekem Magyarország a hazám, és Amerika az otthonom. Én Magyarország fia vagyok. De tovább megyek. Az előbb azt mondtam, magyarul érzek. Ez az érzés olyan valami, amit az ember csak az anyjától kaphat. Innen nézve Magyarország az anyám, Amerika a feleségem.

A 91 éves John Lukacs tudományos pályafutásának elismeréseként kapta a Széchenyi-díjat. A kitüntetést nem ő maga, hanem kollégája, Granasztói György vette át helyette a Parlamentben.

A díjazottak:

TAMÁS GÁBOR

Itt egészen más légkört lehet teremteni, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában. Bár az infrastruktúrát nézve a magyar egyetemek színvonala nem éri el a nyugati versenytársakét, az emberek hozzáállása sokkal élhetőbb és inspirálóbb környezet kialakítását teszi lehetővé.

Tamás Gábor neurobiológus, a Szegedi Tudományegyetem professzora. Szerinte a közösség érdekében végzett önfeláldozó munka a magyar tudomány erőssége lehet.

SCHMIDT MÁRIA

A Terror Háza Múzeum erénye, hogy megtörte a történetírásban korábban uralkodó marxista, baloldali véleménymonopóliumot a 20. századi diktatúrákat illetően.

– mondta az MTI-nek Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója.

SCHAFF ZSUZSÁNNA

Számomra nagyon sokat jelent a kitüntetés, hiszen ez a legnagyobb, amit Magyarországon el lehet érni. Úgy érzem, mindig csapatban dolgoztam, sok kiváló kutatóval, az elismerés nekik is szól.

Schaff Zsuzsánna kutatóorvos a májgyulladást okozó vírusok májkárosító hatásának felismerését eredményező vizsgálatai, valamint a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos egészségügyi kutatások szervezése és koordinálása terén végzett tevékenységéért kapta a Széchenyi-díjat.

ROÓSZ ANDRÁS

A legnagyobb siker, hogy átadhatom tudásomat fiataloknak. Óriási öröm számomra a díj, mert egy élet munkáját ismeri el; nemcsak az enyémet, hanem a környezetemét is, hiszen az oktatáshoz, a kutatáshoz partnerek kellenek, akik lehetővé tették az eredményeket.

Roósz András kohómérnök és anyagkutató a Széchenyi-díjat a magyar kohászat és fémes anyagtudomány, ezen belül a magyar űranyagtudomány területén folytatott, nemzetközileg is jelentős, több mint negyven éves kutatói és oktatói tevékenységéért kapta. Munkásságát 2003-ban Eötvös József-díjjal ismerték el.

PÓCS TAMÁS

Eljegyeztem magam a trópusi növénytannal. Hatvanéves tudományos munkám, négyszáznál több publikációm elismerése a díj, bejártam hatvan országot, főleg azért, hogy a trópusi és a sivatagi élővilágot vizsgáljam. Amellett, hogy nagyon jó érzés a kitüntetés, a vele járó anyagi elismerés lehetővé teszi, hogy további kutatási terveket valósíthassak meg.

Pócs Tamás professzor az MTA rendes tagja. A trópusi esőerdők és sivatagok ökológiai és növényföldrajzi kutatása, valamint a virágtalan növények rendszertanával kapcsolatos tudományos eredményei elismeréseként kapta a Széchenyi-díjat.

PÁLES ZSOLT

A kitüntetés megerősít, hogy jó úton haladok. Nagy öröm számomra, hogy a munkámat értékként ismerik el; a díj megerősít abban, hogy jó úton haladok, érdemes folytatni.

Páles Zsolt, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem (DE) Természettudományi és Technológiai Kar tanszékvezető egyetemi tanára a matematikai analízis számos területén elért, nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei, valamint a debreceni analízis iskolában végzett példamutató tevékenysége elismeréséül kapott Széchenyi-díjat.

MRAVIK LÁSZLÓ

Boldog lennék, ha megszűnne a kutatásom tárgya. [...] Nagyon örülök, de van egy kis hiányérzetemen magammal szemben. Ugyan tisztességesen és embertelenül sokat kutattam, és ennek voltak bizonyos eredményei, de nekem a korona az az eredmény lenne, ha a Magyarországról törvénytelenül eltüntetett műkincsek visszatérnének. [...] Vannak témák, amelyek egyszer a kutató nyakába esnek, és aztán törököt fog velük, haláláig nem engedi el őket. Én is így vagyok ezzel.

Mravik László a Magyarországról jogtalanul elhurcolt műkincsek restitúciója tárgyában kifejtett tudományos munkája, kiemelkedő műkincsgyűjteményi kutatásai, valamint az örökségvédelem és a műgyűjtés érdekében tett erőfeszítései elismeréseként kapta meg a Széchenyi-díjat.

MANDL JÓZSEF

Külön öröm, hogy az MTA és a Semmelweis Egyetem terjesztett fel.

Mandl József megtiszteltetésnek tartja, hogy annyi kiváló kutató közül épp őt választották. A professzor a májműködés- és a gyógyszeranyagcsere-kutatások terén elért nemzetközi szintű tudományos eredményeiért, valamint iskolateremtő egyetemi oktatói és tudományos közéleti tevékenységéért kapott Széchenyi-díjat.

HONTI LÁSZLÓ

A tágabb szakmám képviselői, akik útjára indították a jelölésemet, hasznosnak, eredményesnek ítélik tevékenységemet.

Honti László nyelvész a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára a finnugor nyelvtudomány területén elért, világszerte elismert tudományos eredményei, valamint egyetemi tanári, publikációs és közéleti tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést.

BORSA GEDEON

Leírtuk a kiadványokat részletesen: ajánló, vers, utószó, mindent fölsoroltunk és megmagyaráztunk. Ez volt az újítás lényege: kibontani minden információt a nyomtatványról, beleértve a szakirodalomban megjelent forrásokat. Ezen felül valamennyi ma ismert nyomtatvány címlapjának reprodukcióját is közreadtuk. Ezt az igényességet eddig másoknak - tudomásom szerint - nem sikerült elérniük.

Borsa Gedeon, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a hazai és egyetemes könyv- és nyomdászattörténet területén végzett munkája, valamint a hungarikakutatások kiteljesítése érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként vehette át a Széchenyi-díjat.

BATTA ANDRÁS

Óriási megtiszteltetés számomra ez az elismerés, és érzelmileg is nagyon megindított, hogy egy olyan emberről elnevezett díjjal tüntetnek ki, aki ennyit tett az országért és a magyarságért. A magam jóval szerényebb eszközeivel én is próbáltam és próbálok az ő szellemében tevékenykedni.

Batta András a Zeneakadémiához kötődő oktatási, oktatásszervezési és kutatói teljesítményéért vehette át a díjat.

Díjat kapott: 

SCHLETT ISTVÁN 

a politikatudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK Politikatudományi Intézetének professor emeritusa a századforduló társadalmi mozgalmaival kapcsolatos kutatási tevékenysége, valamint a magyar politikai gondolkodásra nagy hatást gyakorló életműve elismeréseként

DÉKÁNY IMRE

az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Tudományegyetem Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoportja vezetője, egyetemi tanár kiemelkedő oktatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint az anyagtudomány és a nanoszerkezetű anyagok kutatása és gyakorlati alkalmazása terén elért eredményei elismeréseként;

FARKAS GYŐZŐ

az MTA doktora, az MTA Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpont kutató professor emeritusa a magyarországi lézerfizikai kutatások megteremtésében való közreműködése, valamint az "Attofizika" tudományágának megteremtése érdekében végzett munkája elismeréseként;

KERTÉSZ JÁNOS

az MTA rendes tagja, a Közép-európai Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára a statisztikus fizika és interdiszciplináris alkalmazásai, különösen a hálózatkutatás terén elért, világviszonylatban is nagy elismerést kiváltó eredményeiért

KOTSCHY ANDRÁS

a Kotschy és Társai Kft. akusztikus tervezője kiemelkedő kutatói és tervezői munkássága, különösen a Papp László Budapest Sportaréna, az Agóra művelődési központok és a pécsi Kodály Központ hangversenytermének kialakításában való közreműködése elismeréseként,

SIMONOVITS MIKLÓS

az MTA rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, a Diszkrét Matematika Osztály vezetője a kombinatorika, a gráfelmélet, a Szemerédi-lemma és a kvázi véletlenség szakterületein elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért, valamint az elméleti számítógép-tudomány hazai elterjedése érdekében folytatott munkájáért;

TUSNÁDY GÁBOR

az MTA rendes tagjának, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofessor emeritusának a valószínűség-számítás és a matematikai statisztika területén elért elméleti és gyakorlati eredményei elismeréseként,

BALOGH BALÁZS

Ybl Miklós-díjas építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rajz és Formaismereti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára az organikus építészeti hagyományokat követő, hazai és nemzetközi szinten is kimagasló munkássága elismeréseként.


     • Tippek
  • Hírek