Kiakadtak Bagdy Emőkére a pszichológusok

2016.01.11. 12:46 Módosítva: 2016.01.11. 22:36

Egy, a Facebookon terjedő állásfoglalás szerint kiakadtak Bagdy Emőkére pszichológuskollégái, amiért a Demokratának adott interjújában állást foglalt a kormány oldalán a nemi szerepeket illetően, és a genderidentitás-elméletet „bizarr, teljességgel képtelen és a fejlődési törvényeknek ellentmondó áramlatnak” minősítette. A nyílt levél szerint Bagdy ezzel az alapvető szakmai etikai normákat is megsértette. 

A nyílt levél először gazda nélkül jelent meg a Facebookon, egy bárki által megnyitható Google Dokumentum formájában, még aláírók nélkül, amelyhez később egy bárki által szerkeszthető Google Táblázat is csatlakozott. Utóbbi a cikk írásának pillanatában 125 aláírónál tart. Mivel azonban a dokumentumot bárki szerkesztheti, egyáltalán nem biztos, hogy az ott megjelenő nevek a valóságnak megfelelnek, ugyanígy, bárki ki is törölhet másokat vagy akár mindenkit a listából.

A Tumblren terjedő információk alapján úgy tűnt, az állásfoglalást az ELTE IPPI Interkulturális Pszichológia és Pedagógia csoport készítette, ez azonban azóta kiderült, hogy nem igaz. Az ELTE IPPI jelezte, hogy az állásfoglaláshoz semmi közük. "A nyilvános FB csoportunk 1300+ fős, az egyik tag posztolta be az állásfoglalást a csoport falára" – írta cikkünk megjelenése után az oldal adminja.

„Szándékosan döntöttük úgy, hogy nem kötődik nevekhez, hogy kik szövegezték, de egy több tucat fős pszichológus csoport szerveződött arra, hogy megfogalmazza a levelet” – írja olvasónk. Az ELTE-s csoporthoz és más csoportokhoz is csak azért került, hogy a kollégák aláírhassák.  Egy másik olvasói levél szerint a csoport már egy-két hete szövegezte a levelet, amit a hétvégén véglegesítettek – ez a Facebookon szerveződő, pszichológusokat tömörítő csoport átfedéseket mutat az ELTE-ssel, de nem azonos vele.

Mindenesetre feladó nélkül nehéz komolyan venni bármilyen nyílt levelet.

(UPDATE: Kora délután befutott az állásfoglalás végleges verziója, száz pszichológus írta alá.)

Az állásfoglalás teljes szövege

Az alábbi állásfoglalás célja nem csupán a véleménynyilvánítás, hanem kifejezetten a pszichológia által képviselt megalapozott tudás világos és hiteles közvetítése. Kövér László 2015. december 13-án, a Fidesz-kongresszusán tett kijelentéseiben definiálta a nők „világban” elfoglalt helyét, amely az ő értelmezésében csupán egy meglehetősen szűk dimenziót, a családot foglalja magába. Ez egyszerre jelentette a politika magánéletünkbe való nyílt és erőteljes betolakodását, valamint egy politikus állásfoglalását egy tudományos diszciplínával szemben (gender studies). Kövér László kiejelentésének az is súlyt ad, hogy – szemben például a hasonló szellemiségű nyilatkozatokat tevő Kovács Ákos dalénekessel – ő egy magasszintű közhatalmi pozíció birtokosa. Mégis, elsősorban kollegánk, Bagdy Emőke kapcsolódó nyilatkozatai miatt döntöttünk úgy, hogy nyilvánosságra hozzuk szakmai álláspontunkat. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy sokféle hang létezik szakmánkon belül, és nem helyes, ha néhány már ismertebb pszichológus nyilatkozata a pszichológia álláspontjaként értelmeződik. A különböző hangok között pedig elsősorban párbeszédre és vitára van szükség.

Pszichológusokként és segítő szakemberekként, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesület Etikai Bizottságának szakmai állásfoglalásában rögzített elveknek megfelelően hiszünk abban, hogy nyilatkozatainkkal felelősséget vállalunk klienseinkért és a tágabb társadalmi folyamatokért is. Аz állásfoglalás határozottan kimondja: „A felelős nyilatkozatnak [...] kritériuma, hogy az semmilyen módon ne erősítse meg a közbeszédben megjelenő, téves társadalmi előítéleteket és sztereotípiákat. A pszichológusok feladata pont ezzel ellentétes; miszerint szakmai tudásukat a káros sztereotípiák lebontásának, és az igazságtalan, diszkriminatív gyakorlatok kritizálásának szolgálatába állítják, ezáltal is hozzájárulva azok megszüntetéséhez és az emberi méltóság védelméhez.”

Amikor Kövér László és Bagdy Emőke a „genderőrületet” bírálják („A genderidentitás-elmélet egy bizarr, teljességgel képtelen és a fejlődési törvényeknek ellentmondó áramlat.” – Bagdy Emőkével készült interjú a Magyar Demokratában), azt nem tudományos érvek mentén teszik, hanem azért, mert olyan felforgató ideológiaként gondolnak rá, amely az „öröktől fogva létező természetes rendet” borítja fel. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gender tudományokra, ahogy az elnevezésben is szerepel, tudományokként kell tekintenünk, melyeket kizárólag az aktuális tudományos kritériumok mentén értékelhetünk, bírálhatunk, nem pedig aktuálpolitikai szempontok mentén.

„Amikor női és férfi mivoltunkról beszélek, akkor princípiumokról is szólok. [...] Mi is a nő fő feladata az életben, amire szervei fölkészülnek? Amint azt Carl Gustav Jung svájci lélekgyógyász elénk tárta, a befogadás és a gyermek kihordása. [...] A nő nembeli beteljesülése az anyaság. [...] Mi, nők magunk mellé, fölé helyezzük párunkat, hogy védjen és szeressen meg minket. [...] Ez az alárendelődő, szeretetteli odatartozás, amely határtalanul átadja magát, nem félve, hogy önmagát kiszolgáltatja, és rábízza magát a férfi szeretetére, ez a tiszta nőiség megnyilvánulása.” A Heti Válasz hasábjain közölt – Bagdy Emőke Hogyan lehetnénk boldogabbak? című könyvéből vett – idézetben szexista módon a „természetes működés” eszményítése jelenik meg, amely továbbra is fenntartja a nőkkel szemben a Magyarországon jelenleg is fennálló társadalmi, politikai és anyagi egyenlőtlenségeket. A Világgazdasági Fórum által a nemek közti egyenlőséget felmérő 2014-es Global Gender Gap (GGG) jelentés szerint hazánk a 93. helyen végzett 143 ország közül, ezzel az összes szomszédos ország mögé szorulva.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy hamis az a kép, mely szerint a gender-szemlélet család-, heteroszexualitás-, anyaság- vagy férfiellenes lenne. Sokkal inkább arról van szó, hogy ezek a szerepek, orientációk és identitások nem lehetnek másokhoz képest elsődlegesek, illetve fölérendeltek. Amikor a fentebb említett szereplők a hagyományos nemi szerepek megszűnésében, esetleg a „genderőrületben” keresik a problémák forrását, nem vesznek tudomást azoknak az embereknek a tapasztalatáról, akik az irántuk támasztott előítéletek, társadalmi kitaszítottság, a „vélt normálistól” való eltérés miatt küzdenek önértékelési problémákkal, depresszióval, vagy számolnak be bűntudatról, szégyenről, esetleg az elutasításból fakadó jogos haragjukról. Nagyon sokszor ők fordulnak hozzánk segítségért.

Pszichológusokként és segítő szakemberekként tanácsadói és terápiás helyzetben egyértelműen azt képviseljük, hogy a kliensnek kell meghoznia saját döntéseit, meghatároznia saját céljait azon a közösségen, társadalmi közegen belül, amelyben él. Hiszen ha ezt mi magunk tennénk meg, akkor azzal nem csak normatív szerepet öltenénk magunkra, de megakadályoznánk, hogy a kliens autonóm, a terapeutától nem függő, mély önismerettel rendelkező személy és közösségének integráns tagja legyen, akit nem a külső kényszerek, hanem elsősorban személyes jólléte és boldogsága, egyéni és kollektív értékei vezetnek. A pszichológusok Etikai Kódexe nyíltan kimondja: „A pszichológus tiszteli az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartja az emberi jogokat.” Vannak nők, akik saját szabad döntésük jogán elsősorban anyaként szeretnének kiteljesedni, és ebben a választásukban megtalálják életcéljukat. Ugyanakkor a személyiségfejlődés folyamata a Bagdy Emőke által idézett Carl Gustav Jungnál is – aki individuációként írja le – sokkal összetettebb folyamat, mintsem hogy le lehetne egyszerűsíteni egyetlen olyan céllá, amelyben mindenki – minden nő – kizárólag ugyanúgy lehet boldog.

Állásfoglalásunkkal tehát szeretnénk párbeszédet és vitákat nyitni arról, hogyan tudjuk pszichológusokként és más segítő szakemberekként segíteni klienseinket a rájuk nehezedő társadalmi nyomások kezelésében.

1. Máriási Dóra pszichológus
2. Szél Dávid tanácsadó szakpszichológus
3. Vida Katalin tanácsadó szakpszichológus, pár és családterapeuta jelölt
4. Molnár Erika pszichodráma vezető
5. Bánki László tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta
6. Borgos Anna pszichológus, nőtörténész
7. Szász Brigitta munka- és szervezetpszichológus
8. Czikora Dávid pszichológus, pár és családterapeuta jelölt
9. Lászlóffy Julianna klinikai szakpszichológus jelölt, pszichodráma asszisztens
10. Peták Flóra pszichológus, doktorandusz (szociálpszichológia, politikai pszichológia) 
11. Kende Anna szociálpszichológus
12. Nyúl Boglárka pszichológus

13. Horányi Eszter klinikai szakpszichológus jelölt, pár- és családterapeuta jelölt
14. Papp Ágnes gyerekpszichológus
15. Dömötör Judit pszichológus
16. Oláh Kata pszichológus, pár és családterapeuta jelölt
17. Ambrózi Kata pedagógus, pszichológus, pár- és családterapeuta jelölt
18. Hazag Anikó pszichológus, családterapeuta
19. Kovács Mónika szociálpszichológus
20. Sződy Judit pszichológus
21. Gyarmati Zsuzsa pszichológus
22. Oláh András pszichológus
23. Szabó Laura pszichológus
24. Végh Ferenc pszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt
25. Kresznerits Szilvia pszichológus, pár- és családterapeuta jelölt; szociológus
26. Szilágyi Heléna pszichológus
27. Bóta Tímea pszichológus
28. Bánfai Károly sport szakpszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt
29. Burgony Lilla pszichológus
30. Pelle Johanna pszichológus
31. Rigó Péter pszichológus
32. Kökény Vera pszichológus
33. Stefanits Zsófia pszichológus
34. Kőrizs Beatrix szociálpedagógus, interkulturális szakértő
35. Garami Linda pszichológus, általános neuropszichológus
36. Rákár-Szabó Natália
37. Szabó Gábor Timur
38. Szabadkai Bálint politológus, mentálhigiénés segítő és szervezetfejlesztő
39. Rózsa Ildikó klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
40. Pöltz Ágnes pszichológus
41. Lisznyai-Mindák Cecilia tanácsadó szakpszichológus
42. Karner Orsolya pszichológus
43. Herczog Mária szociológus, segítő szakember
44. Darvas Ágnes szociológus, szociálpolitikus
45. Schmalcz Katalin klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
46. Somsák Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus
47. Garaj Zsuzsanna viselkedéselemző, mesterszakos pszichológus hallgató
48. Varga Zsuzsanna szociálpedagógus, mediátor
49. Zaidenberg Anett tanácsadó szakpszichológus, tanár
50. Gargya Marietta pszichológus, művészetterapeuta
51. Bakosi Tamás szociális munkás
52. Szűgyi Jerne pszichológus
53. Móricz Nikolett pszichológus, evangélikus teológus
54. Faix-Prukner Csilla pszichológus, családterapeuta
55. Rózsa Krisztián pszichológus, családterapeuta
56. Ujhelyi Adrienn szociálpszichológus
57. Kurán Zsuzsa pszichológus, szakpszichológus jelölt
58. Tóth Júlia pszichológus
59. Husvéti Noémi pszichológus, szakpszichológus jelölt
60. Dombi Annamária tanácsadó szakpszichológus
61. Spronz Péter pszichológus, családterapeuta
62. Takács Endre pszichológus
63. Zsolnai Ágnes tanácsadó szakpszichológus
64. Csáki Klára klinikai szakpszichológus pszichológia PhD hallgató, pár és családterapeuta, vadon-, és kalandterapeuta tanácsadó szakpszichológus, pár-, és családterapeuta, vadon-, és kalandterapeuta
65. Varga Vera pszichológus
66. Ferencz Veronika pszichológus
67. Peer Krisztina klinikai gyermek szakpszichológus
68. Volosin Márta pszichológus
69. Padányi P. Orsolya pszichológus, pszichodráma vezető, szakpszichológus jelölt
70. Adamik Mária szociológus
71. Farkas Dávid pszichológus
72. Dés Fanni szociális munkás
73. Franczia Nóra klinikai szakpszichológus jelölt, család- és párterapeuta jelölt
74. Lóránd Zsófia történész, segélyvonalas önkéntes
75. Tóth-Mózer Szilvia pszichológus, pszichológiatanár
76. Gaál Zsófia Anna pszichológus
77. Labancz Dániel klinikai szakpszichológus
78. Laczkó Zsuzsa klinikai szakpszichológus
79. Egri-Nagy Tímea klinikai szakpszichológus-jelölt, pszichodráma vezető
80. Török Georgina pszichológus
81. Lakos Eszter Sára pszichológus, klinikai szakpszichológus jelölt
82. Takács Ádám pszichológus, egyetemi adjunktus
83. Horvàth Lili Olga pszichológus, Phd hallgató
84. Sági Andrea pszichológus
85. Hargitai Anett pszichológus
86. Kecskés-Kovács Krisztina pszichológus, kutató
87. Bogdán Brigitta
88. Borbély Zsuzsanna pszichológus
89. Vaszilyné Halajkó Edina pszichológus
90. Tokai Dalma pszichológus
91. Szilágyi Nóra Laura pszichológus
92. Damsa Andrei pszichológus
93. Altbäcker Anna pszichológus
94. Ványi Dániel pszichológus, doktorandusz
95. Lukács Lilla tanácsadó szakpszichológus
96. Bányai Fanni pszichológus
97. Szabó Kornélia pszichológus, PhD hallgato
98. Gál Barbara Szociális munkás
99. Kardos Zsófia Pszichológus
100. Kőhegyi Zita pszichológus



  • Hírek
  • Személyi kölcsön