Ki vagyunk éhezve az univerzum szeretetenergiájára

GettyImages-599522093
2016.12.16. 13:46
Mi a különbség a negyvenes, éppen csak érettségizett, hívő, de templomba azért nem járó falusi jobbikos és a diplomás, budapesti, DK-szavazó ateista nyugdíjas között? Pont nem az, amire gondolna. Bármire is gondol.

Na és azt hallotta már, hogy

Az univerzum gondolati energiája mindent áthat, a szeretet magas frekvenciáján rezegve.

Nem? Persze, hogy nem, én találtam ki, azzal a módszerrel, hogy kölcsönvettem az Erő definícióját a Star Warsból, és felpimpeltem kicsit frekvenciával meg szeretettel, hogy még nagyobb hülyeség legyen, mint a filmekben a midikloriánok.

Azért tettem ilyet, hogy aztán a klasszikus piréz-trükköt megismételve becsempésszem az állítást a Závecz Researchcsel közösen végzett reprezentatív közvélemény-kutatásunkba, és kiderüljön, mennyire hajlamosak a magyarok azonosulni valamivel, ami pozitívan és spirituálisan hangzik, de az égvilágon semmi értelme nincs. Nos, az történt, hogy

52 százalék felsorakozott a nonszensz hülyeség mögé. Többen, mint ahányan elhiszik az evolúció elméletét.

Mármint ugyanebben a felmérésben persze.

Igazából itt vége is lehetne ennek a cikknek, mert ennél élesebben aligha mutatja meg bármi is Magyarország általános mentális és lelkiállapotát, és hogy mennyire eltorzította a valóságot, az emberek gondolkodását a tényeken túli világ. Az persze eddig is világos volt, hogy vannak, akik hajlamosak a tudományt, logikát, józan észt eldobva bármit elhinni, ami egyszerű, fekete-fehér, és kényelmes magyarázatot ad a világ működésére. Most kiderült, hogy az emberek többsége így van ezzel. De a kutatásnak (az első részt, ami az alternatív medicina elfogadottságáról szólt, itt olvashatja) voltak még ennél is cifrább tanulságai.

„A magyar lakosság az ezotériához való viszonya alapján három, szinte azonos méretű csoportba sorolható: 30 százalékuk hisz a spiritualitásban, asztrológiában és ehhez hasonló jelenségekben, míg 35 százaléknyian felemás módon viszonyulnak ehhez, s ugyancsak 35 százaléknyian szkeptikusak” – foglalta össze Závecz Tibor a felmérés eredményét. De lássuk az eredményeket részletesebben!

Ami elsőre feltűnik, hogy az olyan, évezredes hagyományokkal bíró ezoterikus tanok, mint a reinkarnáció vagy az asztrológia, kapták a legkisebb támogatást: egyaránt 10 százalék körüli azok aránya, akik szilárdan hisznek benne, és még szűk 20 százalék hajlamos elfogadni a létezésüket.

Ami ennél is érdekesebb, hogy a magukat hívő, templomba járó kereszténynek vallók között a duplája volt a reinkarnációban hívők aránya a teljes mintához képest. Ez azt mutatja, hogy elég népszerű az a fajta álszent vallásosság, amikor az egyház tanításából csak a szép dolgokat fogadjuk el, a poklot meg a kárhozatot inkább helyettesítjük valami mással, ami nem hangzik annyira kényelmetlenül.

A Biblia is kezd úgy járni, mint a tudomány: csak azt hisszük el belőle, amiben jó érzés hinni.

Hasonlóan zavarba ejtő, hogy a buddhizmus egyik központi elemének számító lélekvándorlást kevesebben fogadják el, mint a magyar sufnibuddhizmus alaptézisét, miszerint Magyarország a Föld egyik szívcsakrája. Ezt a felvetést egyébként a csakraügyekben mértékadó forrásnak számító dalai láma személyesen nevette ki és minősítette ostobaságnak, amikor legutóbb hazánkban járt. Ennek ellenére a statisztika szerint a magyarok 34 százaléka többé-kevésbé hisz ebben.

A gyógyító spirituális energiákba vetett hit pontosan egybevág az alternatív medicinákról végzett kutatásunk eredményével. És végül ott az univerzum szeretetenergiája, amiről már volt szó. Most übereljük a pár bekezdéssel ezelőtti megdöbbentő, 52 százalékos támogatottságot is: az összes ezoterikus tanítás közül ezzel értettek egyet a legtöbben. Még egyszer mondom, én találtam ki, hasra ütés és bullshitgenerátor segítségével, semmi alapja és értelme nincs – egy dolgot tud, azt, hogy egyszerre hangzik tudományosan és misztikusan. Úgy tűnik, ennyi elég.

De kik az ezotéria támogatói és elutasítói Magyarországon? Szkeptikusnak minősítettük azt, aki a hat állításból legfeljebb eggyel értett egyet, és hívőnek, aki legalább néggyel – aztán ezt összevetettük a demográfiai adatokkal, amikre szintén rákérdezett a kutatás. Mint kiderült:

  • Bár az ezoterikus tanításokat tipikusan női dolognak szokás tartani, a férfiak között egy picit magasabb a támogatottsága (igaz, a férfiak között több a szkeptikus is, a nőknél pedig az ambivalensek aránya magasabb).
  • Az ezotéria első számú célközönsége a negyvenes korosztály, a fiatalabbaknál és az idősebbeknél is csökken a hívők és nő a szkeptikusok aránya (az idősebbeknél jóval erősebb ez a jelenség).
  • Hasonló a helyzet az iskolázottságnál is: a középfokú végzettségűeknél a legnagyobb a támogatottság, a diplomásoknál és a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezőknél a szkeptikusok vannak többségben (az egyetemi végzettségűeknél főleg).
  • Érdekes, hogy míg az alternatív gyógymódoknál a lakóhely egyáltalán nem befolyásolta a válaszokat, a félig-meddig rokon ezotériánál jól megfigyelhető, hogy az egyre kisebb településeken egyre nagyobb lesz az elfogadottsága.

A két legerősebb összefüggést a vallásosság és a pártszimpátia irányában mutatta a statisztikai elemzés. Előbbi nem túl meglepő, a nem vallásosak ebből a szempontból is szkeptikusak, a hívők (főleg a „magam módján vagyok vallásos” rétegbe tartozók) hajlamosak támogatni a spirituális tanokat. Akkor is, ha – mint láttuk – azok szembemennek az egyház tanításával. Utóbbinál azt láttuk, hogy az ezotéria legodaadóbb hívei a jobbikosok, míg a szkeptikusság leginkább a DK támogatóira jellemző. Az MSZP és a Fidesz szavazói ebből a szempontból alig különböznek (a fideszesek épp csak egy kicsit jobban hajlanak az ezotéria felé)

A tipikus ezotériahívő tehát a negyvenes, falusi, középiskolát végzett, hívő, de templomba azért nem járó jobbikos, míg a legjellemzőbb szkeptikus a diplomás budapesti DK-szavazó ateista nyugdíjas.

Titkos háttérhatalom foga rág

A felmérés második felében az összeesküvés-elméletek támogatottságát vizsgáltuk. Itt nyolc állítást tettünk, és első látásra akár biztatónak is tűnhet, hogy csak egy találkozott a többség egyetértésével: a magyarok majdnem kétharmada hisz abban, hogy 9/11 vagy a pénzügyi válság belső munka volt, a hivatalos magyarázatok pedig hazudnak róla. Jóval többen, mint ahányan egyáltalán a közmondásos háttérhatalom létezését elhiszik.

Ahhoz képest, hogy a kormánypropaganda hosszú évek óta sulykolja, és minden rossz forrásának teszi meg, a magyarokat pontosan fele-fele arányban osztja meg, hogy tényleg van-e ilyen, a háttérből a világot manipuláló rejtélyes hatalom. (Érdekes módon az arányok pontosan ugyanezek az ufók kérdésében is: fele-fele hiszi, illetve nem hiszi, hogy már találkoztunk az ufókkal, csak letagadják.)

A klasszikus összeesküvés-elméletek két legnépszerűbbike, a chemtrail (repülőgépek kondenzcsíkjainak álcázott méregszórás, népirtási céllal) és a mesterségesen előidézett természeti katasztrófák (ezért az évek óta bezárt HAARP alaszkai kutatóállomást szokás felelőssé tenni) szinte centire azonos támogatottsággal bír: kb. 15 százalék hisz benne, és még 20 százalék elképzelhetőnek tartja. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a racionálisan gondolkodók vannak többségben, másrészt azt, hogy ha a reprezentatív mintán mért eredményt a teljes lakosságra vetítjük, bőven lefelé kerekítve is legalább hárommillió honfitársunk hisz ezekben a dolgokban. Vagyis:

Messze többen hiszik el a chemtrail tök életszerűtlen és logikátlan meséjét, mint ahány szavazattal ma kétharmadot lehet nyerni Magyarországon.

Ahogy az ezotériás kérdéseknél a Föld szívcsakrája esetében, úgy itt is rákérdeztünk egy speciálisan magyar konteóra: arra, hogy a finnugor elmélet hamis, az iskolában direkt egy hazugságot tanítanak a magyarság eredetéről. 28 százalék volt hajlamos elfogadni ezt a teóriát – de ennél még tanulságosabb, hogy a diplomások között az arány még mindig 26 százalék volt.

Az evolúciótagadók aránya a teljes népességben 34 százalék, a diplomásoknál 30 százalék. Vagyis az emberek több mint negyede úgy végzi el az egyetemet, hogy teljes tudományágakról feltételezi, hogy azok szervezetten, előre megfontolt szándékkal hazudnak. A felsőoktatásunk alig pár százalékot képes csak faragni a tudományt elutasítók arányából – ez egybevág az alternatív medicinás kutatásunk legsúlyosabb tanulságával, és lesújtó képet fest az oktatásunk állapotáról. (Bónusz érdekesség, hogy a tanulók között egyébként kiugróan magas a szkeptikusok aránya, de úgy tűnik, ez a diplomaosztó után ott is marad az iskolapadban.)

Az amerikai elnökválasztás kapcsán hirtelen hirtelen nagyon forró téma lett a média válsága és a kamuhírek szárnyalása, meg persze az azokért felelőssé tett Facebook. Hogy a jelenség mennyire itt van Magyarországon is, azt jól mutatja, hogy a felmérésünk szerint az emberek nagyjából harmada nem hisz a hagyományos médiának, és jobban bízik az alternatív hírforrások és Facebook-csoportok által épített hazugságbuboréknak.

Megvizsgáltuk azt is, kik a konteók hívei (az eddigiekhez hasonlóan a 8 állításból legalább 5-tel egyetértők) és kik a szkeptikusok (legfeljebb 2 helyeslő válasz). Utóbbiak vannak egyébként többen összességében, a megkérdezettek 41 százaléka esett ide, míg a hívők közé csak (vagy „csak”) 27 százalék.

A hardcore szkeptikusok, akik egyetlen konspirációs teóriát sem támogattak, alig vannak többen 10 százaléknál.

Érdekes módon míg az alternatív medicina és az ezotéria támogatását többé-kevésbé nemfüggetlen dolognak mutatta a statisztikai elemzés, a konteókba vetett hit markánsan jellemzőbb a férfiakra, mint a nőkre. És míg az előbbieknél megfigyelhető volt összefüggés az életkorral, az összeesküvés-elméletek teljesen korfüggetlennek látszanak. Az iskolázottságnál pedig végleg összezavarodik minden, ugyanis azt látjuk, hogy a diplomásoknál kiugróan magas, az átlag másfélszerese az összességében véve szkeptikusnak mondhatók aránya. Azok után, hogy pont azoknál a konteóknál nem mutatta ezt a diplomások rétege, amelyek cáfolatát az iskolában tanítják.

Az összeesküvés-elméletek pszichológiáját kutató szakemberek szerint a konteókra a társadalom perifériáján lévők különösen fogékonyak, egyszerűen azért, mert ezekkel is másra terelik a felelősséget a saját helyzetéért. Ezzel tökéletesen egybevág, hogy a felmérésünk szerint a munkanélkülieknél pont az átlag duplája az összeesküvés-elméletek támogatottsága. A szkeptikusok aránya pedig alig 20% közöttük. Ezt ízlelgessük még egy kicsit: öt munkanélküliből csak egy nem hisz a konteókban. Az összes vizsgált csoportból csak a Jobbik híveinél volt ehhez foghatóan alacsony ez az arány.

 

Amivel rögtön rá is kanyarodunk az összeesküvés-elméletek és a pártszimpátia összefüggéseire. Meglepő módon – elvégre a kormány propagandája nagyon erősen konteós alapokra épül  a Fidesz szimpatizánsai között az átlagnál alig magasabb a hívők aránya. Na de akkor kik az igazi hívők? Hát a jobbikosok és  meglepetés!  az eddigi témákban kiugróan szkeptikusnak bizonyult DK-sok. Az ellenpólust ezúttal az MSZP (és a maradék kispártok) hívei testesítik meg. Vagyis sikerült végre megoldanunk a politológusokat évek óta foglalkoztató rejtélyt, hogy mi a különbség az MSZP és a DK támogatói között, azok kívül, hogy utálják egymást: az egyik az ezoterikus humbugokat hiszi el, és az összeesküvés-elméleteket nem, a másik meg pont fordítva.

Honnan tudjuk?

A felmérés 1000 fős reprezentatív mintán, telefonos megkérdezéssel készült, a maximális hibanagyság +/- 3 százalékos. Az Indexen a jövőben rendszeresen várhatók saját közvélemény-kutatások a Závecz Research jóvoltából.  • Tippek
  • Hírek