Hedvig
7 °C
23 °C

Néha úgy érzed, mintha két valóság létezne?

Több infó

Támogasd a független újságírást, támogasd az Indexet!

Nincs másik olyan, nagy elérésű online közéleti médiatermék, mint az Index, amely független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra és a valóság minél sokoldalúbb bemutatására törekszik. Ha azt szeretnéd, hogy még sokáig veled legyünk, akkor támogass minket!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Az ellen nem véd

kasler2
2018.05.07. 10:56
Tényleg megvéd a tízparancsolat a halálos betegségek 70-80 százalékától? Elképzelhető, ha megtartóztatjuk magunkat a görög mitológiától, ha hároméves korunkban hallgatunk anyánk üvöltésére, ha nem öntjük le urán-hexafluoriddal a szolgálólányt, és még kotonnal se szexelünk felebarátunk házastársával.

Tudniillik a halálos betegségeknek jó 70-80 százalékát a tízparancsolat megtartásával el lehet kerülni.

– hangzottak el egymás után a fenti szavak Kásler Mikós, az Országos Onkológiai Intézet vezetője, az emberi erőforrások frissen kinevezett minisztere szájából. Nézzék:

Megpróbáltunk értelmet és valóságtartalmat felfedezni a miniszter kijelentésében. Felöltöttük a vegyvédelmi maszkot, nyakunkba akasztottuk a rózsafüzért, fogtuk a Károli-féle bibliafordítást és egy járványügyi tájékoztatót, és megpróbáltuk közös nevezőre hozni a tudományt és a Szentírást.

A Bibliában a tízparancsolat története a Kivonulás könyvében, Mózes II. könyvének 20. fejezetében olvasható. Ha lusta kattintani, itt a kivonatolt lényeg: az Úr átadta Mózesnek a kőtáblákat – Izrael népének első szövegezett életviteli tanácsadóját! –, hogy aztán a hegyről visszatérve Mózes éktelen haragra gerjedve rögtön össze is törje őket. Mert mit látott? Hogy Izrael fiai azonnal megsértették az első pontot:

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

Ugyanis az izareliek Mózes visszatérésének idején nem az Urat imádták, hanem egy aranyborjút. Emiatt Isten éktelen haragra gerjedt, ami a korábbi eseményekből kiindulva rossz hatással lett volna Izrael népére: gondoljunk csak az olyan makarenkói csodatételekre, mint a tíz csapás, Szodoma és Gomorra, meg az özönvíz. Mózes szerencsére lebeszélte az Urat, hogy istentelenül (sic!) megbüntesse választott népét, és a Mindenható alighanem belátta, hogy a visszamenőleges hatályú törvénykezést bajosan lehetne igazságszolgáltatásnak nevezni. Viszont a fentiekből 

úgy tűnik, hogy az Isten imádata leginkább az Isten haragjától véd meg.

Klasszikus Stockholm-szindróma, de nem csoda; egy ilyen dinamikájú kapcsolat általában könnyen bántalmazóvá válik. Tudják, mi az a gaslighting? Párkapcsolati pszichés erőszak, ahol a domináns, agresszív fél elkülöníti az alárendelt felet minden információforrástól, kapcsolattól és ismerőstől, hogy könnyebben befolyásolhassa. A domináns partner idővel meggyőzi a másikat arról, hogy minden saját gondolata vagy sértő, vagy őrültség, vagy helytelen; idővel az alárendelt partner kételkedni kezd a saját épelméjűségében. Az ezzel járó stressz szövődményei lehetnek a szív- és érrendszeri problémák, az alváshiány, az étvágytalanság, a depresszió és a deperszonalizáció.

Szóval a monoteizmus önmagában nem tűnik egy életbiztosításnak. De milyen halálos betegségektől védhet meg? Próbálkozzunk indirekt bizonyítással: tegyük fel, hogy a monoteizmus biztonságos, a politeizmus (többistenhit) meg nem. Mitől voltak kevésbé biztonságosak a többi istenek? Nézzük például a görög mitológiát... oké, már a családfa végigböngészésénél látszanak a problémák. Mi az istenek voltak ezek az istenek? A Dionüszosz-kultusz borivó szatírjai? Zeusz generációkon átívelő vérfertőzése? A keresztény Istenre csak egy, nem konszenzuális szexet sikerült rábizonyítani a Bibliában, Zeuszra meg egy fél nemzedéket. Innen nézve a katolikus dogmatika valóban szigorúbb a családon belüli erőszakkal szemben; ez nagy előrelépés a politeizmushoz képest.

Summa: A monoteista isten tisztelete lelki betegségeket, a politeista istenek tisztelete vérfertőzést okozhat.

2. Isten nevét hiába ne vedd!

Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

A káromkodásnak gyakori elemei bibliai teremtmények. Ennek alighanem az az oka, hogy egyes irodalmi művekben már a név kimondása is tabunak számít; sorolhatnánk a példákat az Ószövetség kiejthetetlen JHVH-jétől a Harry Potter Voldemortjáig. A káromkodás a tabuval való szembenézés, az ösztönök felszabadulása, a kontroll nélküli indulat kitörése.

Nem tisztázott, hogy az indulatok elfojtása hogyan segítheti a halálos betegségek megelőzését, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy aki a körmére üt a kalapáccsal, az nem azt szokta üvölteni, hogy legyen meg a te akaratod. A vallásértelmezés ezen a ponton nem segít, ellenben az orvosi szakirodalom szerint a káromkodás nemhogy nem káros, hanem egyenesen egészséges!

Summa: A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el Mózes II. könyvét, aztán káromolja az Istent belátása szerint. De ha legközelebb a körmükre vernek a kalapáccsal, vegyék úgy, hogy ez a kifürkészhetetlen utakon járó Isten büntetése volt előre, amiért a következő pillanatban káromkodni fognak. Ha nem biztosak benne, hogy ez így működik, gyónják meg jövő vasárnap. Nyugodtan hivatkozzanak rám; ha tévedek, majd leülöm a Pokolban.

3. Az Úr napját szenteld meg!

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, seszolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

A heti pihenőnapot már a Kereszténydemokrata Néppárt is megpróbálta életvitelszerűen alkalmazni; az ő értelmezésük szerint a magyar vasárnapi boltbezárás a szombati zsidó introverzió ekvivalense lehet. Izraelben a szombat a vasárnap, amikor – vallási államról lévén szó – a lakosok tényleg komolyan veszik, hogy nem mennek tűzhely közelébe, nem vezetnek, és nem dolgoznak, se ők, se a szolgálók, se a barmok, se a látogatók.

A heti egy pihenőnapra a szervezetnek csakugyan szüksége van. A semmittevés, a bezárkózás és a hideg maradékok fogyasztása ma is klasszikus vasárnapi program egy átdolgozott hét után (főleg, ha abba még egy erősebb hétvégi szórakozás is belecsúszott). Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek – a szervezet hálás lesz érte. Igaz, a szervezetünknek teljesen mindegy, hogy a heti egy pihenőnap vasárnapra vagy keddre esik, mert bár az Úr megszentelte a szombatot, de kivételesen nem ígérte, hogy megöli azokat, akik nem aznap pihennek. Kár, pedig akkor biztos kevesebben flexelnének szombat-vasárnap.

Summa: Szombaton pihenni tényleg jó, de az életveszélyt nem hárítja el.

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

Az individualizmust toleráló nyugati kultúrában – ebben a vekerdysta, elpuhult, erasmusos világban – jobban elfogadott (sőt, bizonyos esetekben kifejezetten bátorított), hogy a gyerekek lázadjanak föl a szüleik ellen, és találják meg a saját boldogulásuk útját. „A vak tekintélytisztelet az igazság legfőbb ellensége” – mondta Albert Einstein, és neki aztán lehet hinni: ment a saját feje után, ami aztán elvezette az általános relativitáselmélethez (amiben Kásler mondjuk pont nem hisz).

Ha a gyerek azt érzi, hogy a szülői akarat miatt nem érvényesülhet az életben, elfojthatja a saját ösztöneit, és beletörődhet az elnyomásba, de pszichológiai vizsgálatok igazolják, hogy az ilyen nevelési módszerek jóvátehetetlen lelki károkat okozhatnak egy fiatalnak. Nézzék meg a Holt költők társaságát, vagy olvassák el az Iskola a határon-t; nehéz ebből ép ésszel kikeveredni.

De hogyan is szól a parancsolat második része?

... hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr Istened ád te néked.

Ez a megfogalmazás legalább olyan kifinomult, mint amikor egy maffiózó bemegy a csemegeboltba, és megjegyzi, hogy olyan szép ez az üzlet, kár lenne, ha történne vele valami; ennek alapján feltételezhetjük, hogy a szülői tekintély tisztelete és a hosszú élet között okozati összefüggés lehet, ahogy a maffiózó kijelentéséből is következik, hogy a védelmi pénz fizetésének elmaradása esetén meglepetésszerűen szétverődhet a csemegebolt.

Nos, az biztosan igaz, hogy egy gyermek első éveiben a szülői tekintély megkérdőjelezhetetlensége gyakran ment életet. Az olyan mondatok, mint a ne nyúlj a konnektorba!, a tedd le azt az ollót!, a vigyázz, az a fegyver töltve van!, vagy a ne rohanj bele a tábortűzbe! mind elősegítik, hogy a gyerek megérje a kamaszkori individualizmust. Bár a fenti figyelmeztetések nem halálos betegségeket előznek meg, csak potenciálisan életveszélyes sérüléseket, de azok az elkerülése is kell a hosszú élethez.

Summa: Egy számjegyű életkorig hallgassunk a szüleinkre, utána növesszünk szkepticizmust. Így is, úgy is meg fogunk halni, de ha már csak egy életünk van, miért ne élnénk a sajátunkat?

5. Ne ölj!

Ne ölj.

Ennyi. Semmi „különben”, semmi fenyegetés, semmi apró betű, semmi előrevetített büntetés: ne ölj, csak így egyszerűen. A kifejtés hiánya itt igencsak fájó pont, mert az energiamegmaradás törvénye szerint, a táplálkozás keretében mindenkinek ölnie kell, hogy életben maradjon. (Igen, vegánok, a növények is élőlények.)

Konkrétumok híján kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy maga a gyilkosság okozhat halálos betegséget. Az Egészségügyi Világszervezet szerint azonban egy holttest megérintése nem jelent közvetlen kockázatot. Ha az áldozattal fertőzés végzett, az már veszélyes lehet, de ilyenkor sem a holttest, hanem a fertőzés a fő veszélyforrás. Szóval nem a gyilkosság nem okozhat halálos betegségeket – legfeljebb mentális rendellenességeket. A pszichopata személyiségjegyekkel élőknek nem esik nehezükre túllépni egy gyilkosságon; nekik csak a földi igazságszolgáltatástól kell félniük. Empatikusabb élőlények nehezebben dolgozzák fel a mások megöléséből eredő traumát, és ehhez nem is kell Raszkolnyikovnak lenni; a poszttraumás stressz (PTSD) nem irodalmi fikció, hanem diagnosztizált mentális rendellenesség.

Summa: Ha nem ölünk, mi halunk meg. De ha már muszáj, csak annyit öljünk, amennyi az életben maradáshoz kell. Enni muszáj; orosz öregasszonyokat baltával agyonverni nem muszáj.

6. Ne paráználkodj!

Ne paráználkodjál!

Nehéz vitatni, hogy a nemi betegségek terjedését tényleg visszaszorítaná a monogámia és/vagy az óvszer használata. A katolikus egyház inkább az előbbivel toleráns; azzal érvelnek, hogy a nemi betegségek terjedését a nemi élet hiánya is megakadályozhatja. Az óvszer használatát sokáig erkölcsileg elítélendőnek tartották, de érződik már a vatikáni enyhülés: még XVI. Benedek pápa nyilatkoztatta ki, hogy az a kisebbik rossz, ha a fertőzött férfiprostituáltak óvszert használnak, mintha másnak adnák tovább a fertőzéseket.

GettyImages-72936948
Fotó: Shaul Schwarz / Getty Images Hungary

Mivel a katolikusoknál kevesen segítenek többet az AIDS-eseken, alighanem a Fekete-Afrikába látogató misszionáriusok is tudják, hogy közegészségügyi szempontból többet ér, ha imakönyvek helyett kotont visznek magukkal. De tény: ha senki nem paráználkodna, nehezebben terjedhetnének a halálos kimenetelű nemi betegségek. A tízparancsolatnak ebben a pontban teljesen igaza van. Más kérdés, hogy az életviteli tanácsadás nem számol azzal, hogy nem mindenkinek olyan alacsony a libidója, mint egy szerzetesnek.

Summa: Tényleg életmentő lehet. Ha nem akar szenvedni a katolikus bűntudattól, használjon óvszert.

7. Ne lopj!

Ne lopj.

Akárcsak az ölés tilalmánál, itt sincs apró betű: nem tudhatjuk, hogy mit és mennyit nem szabad lopni, és mik a szankciók, ha mégis megtesszük. Kénytelenek vagyunk a gyakorlati tapasztalatokra alapozni, amik azt mutatják, hogy milliárdokat lopni megbundázott közbeszerzéssel, kézivezérelt legfőbb ügyésszel akkora buli, hogy még az isteni igazságszolgáltatás se avatkozik közbe; ellenben a nokiás dobozban lopott pénz két szempontból is kockázatos.

Az egy dolog, hogy a földi igazságszolgáltatás és a média országos botrányt és letöltendő börtönbüntetést csinál belőle, de emellé ott van az a riasztó tény, hogy egy 2014-es tanulmány szerint a papírpénzen olyan fertőző betegségek terjednek, mint az E. coli, a szalmonella, a rinovírus, az emberi influenzavírus, a rotavírus, vagy a hepatitisz A vírus. Ezekbe tényleg bele lehet halni, szóval ne lopjanak. Papírpénzt. Se.

Summa: Fizessenek bankkártyával, ha kedves az életük.

8. Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!

Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

A passzus abból az axiómából indul ki, hogy a beszéd fő funkciója az információközlés, az igazmondás. Szép elv: a szavak csakugyan megérdemlik, hogy az értelmük szerint használjuk őket. Másokat készakarva hazugsággal besározni elég visszataszító dolog – de nem is halálos. Persze, ha a felebarátunk fejére öntenénk egy centrifugányi urán-hexafluoridot, és azt hazudnánk, hogy nem mi voltunk, hanem a hülye felebarátunk, akkor egyidejűleg valósulna meg a becsületsértés és a halál, csak nem a becsületsértés, hanem a radioaktív izotópok miatt, de értik.

Summa: Előfordul, hogy a hazugság halálhoz vezet, de nincs közvetlen ok-okozati összefüggés.

9. & 10. Felebarátod házastársát ne kívánd! Mások tulajdonát ne kívánd!

Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

(A kilencedik és tizedik parancsolatot a protestánsok egyként értelmezik – mivel összefüggő szövegről van szó –; a katolikus bibliafordításban kettéválasztják.)

Felebarátunk házastársának és tulajdonának kívánása nem vezet közvetlen halálhoz (illetve úgy is vezethet, ha a vágyról nem tájékoztattuk felebarátunkat és házastársát, és felszólítás nélkül feltűnünk a tulajdonukat képező ingatlanban, ahol felebarátunk agyonlő az engedéllyel tartott dupla csövű vadászpuskájával), hanem az irigység halálos bűnén keresztül. A mások tulajdona iránti vágyakozás idővel sóvárgásba csaphat át. Ez a mentális egyensúly megborulásával és önértékelési zavarokkal járhat, de a mentális rendellenességeket listázó kézikönyv, a DSM-V nem említi, hogy ennek lehet-e halálos kimenetele.

A fenti megállapításokból következik, hogy ha egyszerre szegnénk meg a kilencedik és hatodik parancsolatot, akkor potenciálisan nemi betegségeknek tennénk ki magunkat – leszámítva azt az esetet, ha a felebarátunk házastársa férfiprostituált, mert akkor védekezhetünk óvszerrel. Ha a tizedik és a hetedik parancsolatot szegnénk meg egyszerre, abba csak akkor halhatnánk bele, ha a felebarátunktól a potenciálisan halálos vírusokkal szennyezett pénzét, a kergemarhakórral fertőzött ökrét vagy az urán-hexafluoriddal leöntött szolgálólányát lopnánk el.

Summa: Ne öntözzük a szomszéd szolgálólányt urán-hexafluoriddal.

És itt a vége. Már csak egy kérdés maradt:

a fentieket összegezve kijelenthető-e, hogy a Tízparancsolat betartása megvéd az olyan gyógyíthatatlan halálos betegségek 70-80 százalékától, mint a prionbetegségek, az AIDS, az afrikai álomkór, a Cryptococcus gombás agyhártyagyulladás, a bUbópestis, a veszettség, a leishmaniasis, a kőember-szindróma, az amőbás meningoencephalitis vagy a himlő?

Summa: A fentieket összegezve nem, de Isten és Kásler útjai kifürkészhetetlenek.

Quod erat demonstrandum, laudetur Jesus Christus.

(Borítókép és címlapi grafika: Németh Sz. Péter / Index)