Az ősember úgy beszélt, mint Yoda

2011.10.11. 16:09 Módosítva: 2011-10-11 17:13:02
37 hozzászólás

Egy elterjedt elmélet szerint minden ismert nyelv egy úgynevezett protonyelvből származik, ennek kialakulását körülbelül ötvenezer évvel ezelőttre teszik. Arról viszont nagyon keveset tudunk, hogy pontosan hogyan beszélték őseink ezt a nyelvet.

Két merész nyelvész úgy gondolja, van némi fogalmuk erről. Merritt Ruhlen, a kaliforniai Stanford Egyetem kutatója és Gell-Mann, az új-mexikói Santa Fe Intézet munkatársa családfát alkotott 2200 élő és holt nyelvnek. A nyelveket hasonló alaktani és mondattani jellemzői alapján csoportosíttották.

A legtöbb modern nyelv alany-állítmány-tárgy szórendet használ, a holt nyelvek többsége pedig alany-tárgy-állítmány szórendet. A két kutató által létrehozott családfában az alany-állítmány-tárgy szerkezetű nyelvek mindig az alany-tárgy-állítmány szerkezetűekből származnak, fordított kapcsolat egyáltalán nem figyelhető meg. Ebből a két tudós arra következtetett, hogy az ősi nyelv a régebbi szórendet követte.

Az úgynevezett erősen izoláló nyelvekben, mint az angol, a szórend is fontos szerepet kap a nyelvtani viszonyításban, ezért általában ezekben a nyelvekben a szórend eléggé kötött. A Star Wars sorozatból ismert Yoda mester egyik furcsasága többek között abban nyilvánult meg, hogy eltért az alany-állítmány-tárgy szerkezettől (a rajongók külön nevet – yodish – adtak ennek a „nyelvnek”).

Azt a mondatot, például, hogy „I see the dog”, az öreg Jedi úgy mondaná: „I the dog see” – vagyis éppen olyan szórenddel, mint a Ruhlen és Gell-Mann által sejtett protonyelv. Persze magyarban ez a különbség nehezen érzékeltethető, mivel a magyar erősen toldalékoló, agglutináló nyelv, és szabadabb szórendet enged meg. Az „én látom a kutyát” és az „én a kutyát látom” mondatok közül egyik sem hat furcsán magyarul, míg az utóbbi angol megfelelője igencsak szokatlan. E különbség miatt Yoda mester egy jellemző különcsége elveszett a filmek fordításakor.

A protonyelv elismert kutatói egyébként kétkedve fogadták két kollégájuk megállapítását.