A ,,tökéletes" azonosító

2000.05.30. 09:21
Az emberiség, állami-társadalmi kapcsolatainak rendezéséhez, nyomon követéséhez mind több és több azonosítót (személyi számot, TAJ-számot, PIN- és egyéb kódokat, jelszavakat, egyedi dokumentumokat) kreál, ám az ideális, bizonyosan csak az egyedre érvényes, őt tökéletesen meghatározó, senki másra még véletlenszerűen sem jellemző, egyben hamisíthatatlan ,,azonosítót" eddig csak a természet alkotott.
Ez pedig nem más, mint az egyén genetikai állománya - ez az alapgondolata és egyben eredménye a Human Genome Project közelmúltban publikált kutatásainak, egy emberi lény 3 milliárdnyi DNS állománya feltérképezésének. A kiszivárgott és részben közkinccsé tett kutatási eredmények nap mint nap megújuló hírhalmaza lázban tartja a tudomány képviselőin kívül a laikus érdeklődőket is, amint az a CeleraScience oldal híreiből kitűnik.

Hány génünk is van?
Orvosi szempontból a kérdés hihetetlenül izgalmas: a születés pillanatában, de akár már a méhen belüli fejlődés korai stádiumában elvégezhető volna az egyén életre szóló, meghatározó ,,szűrővizsgálata", az, hogy élete folyamán milyen szerveinek a károsodásával kell számolnia, hajlamos-e a magasvérnyomás-betegségre, idegrendszeri károsodásokra, rosszindulatú daganatokra, fertőzésekre (azoknak milyen típusaira), stb. Ha úgy tetszik, születése körül kezébe kaphatna egy komplex életmód-kalauzt, egy emberéletre szóló szűrési-gondozási programot, ami a genetikailag kódolt és manifesztálód(hat)ó betegségeinek idejekorán való felismerését és kezdeti stádiumban történő gyógyítását is lehetővé tenné.

Barátaim a témáról szóló beszélgetéseink során ekkor önkéntelenül egy modern Taigetosz képét idézték fel. Való igaz, hogy a tudomány szinte valamennyi eredménye rosszhiszeműen is felhasználható, mégis úgy gondolom, hogy a tudomány hajtóereje a pozitív kétkedés, a természet és az anyag, benne az ember, szerkezetének és működésének megismerhetőségébe vetett hit volt és marad. Maga a tudományos eredmény nem irányul senki ellen, s reméljük, a jövőben sem fog! Horderejénél fogva ez a kutatás tabuk egész sorát fogja ledönteni: génmanipulációval gyógyítani lehet, netán immunizálni félelmetes és elterjedt betegségek (pl. AIDS) ellen, klónozással saját szöveti tulajdonságú, az eredeti szervvel azonos funkciójú transzplantátumot lehetünk képesek létrehozni!

A távlatok beláthatatlanok, az eredmények ellenőrzése és egyéb rasszok egyedein való megismétlése, a nemek különbségeinek génszintű tisztázása nyilván hosszú évekre megszabja a kutatás irányát; az elérhető maximális biztonság esetén is csak jó idővel következhet a gyakorlatban történő alkalmazás, aminek puszta felvetésére is felhördülnek a személyiségi jogok képviselői: az így ,,kinyert" azonosító birtokában a kívánatosnál sokkal több adat juthat illetéktelen kezekbe. Bízom benne, hogy új azonosítónk részletgazdagsága lehetővé teszi, hogy annak más-más szegmenseit használja majd az egészségügy, a kriminalisztika, az államigazgatás, a nevelésügy, stb.

A DNS készlet analízise máris meghökkentő eredményeket produkált: kiderült, hogy a kutatási célokra kitűnően használható harmatlégy - Drosophila-DNS kb. 70%-ban azonos az emberével, hogy a neandervölgyi ősember valószínűleg nem tekinthető közvetlenül a Homo sapiens elődjének. Ismertté vált, hogy az örök jég borította földrészek jégzárványai tartalmazzák az emberiség történelmének alighanem valamennyi korábbi kórokozóját, egyiket-másikat meglepően jó és kutatásra alkalmas állapotban. Mindez arra utal, hogy a genetikai kutatások szédületes szárnyalása esetleg megcáfolhatja azt a jóslatot, amely szerint a XXI. század a fertőző betegségek és az infektológia évszázada lesz.  • Hírek
  • Csok