Mátyás
-6 °C
1 °C

Az OMIKK végnapjai

2001.06.27. 13:59
Június 30-án az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár a szokásos nyári szünet miatt bezárja kapuit, és többé nem is nyitja ki őket. Pokorni Zoltán, oktatási miniszter aláírása egy 118 éves intézmény történetének végét jelenti: az OMIKK a BME könyvtárába olvad; a helyén hallgatói információs központot létesítenek.
Az OMIKK elődjét 1883-ban Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum néven alapította Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter. Az OMIKK szakkönyvtárként a közkönyvtárak rendszerétől függelenül működött, sokkal nagyobb költségvetésből - amelyre ahhoz volt szükség, hogy megkíséreljen lépést tartani a tudományos irodalommal. Mindennek nyomán az intézmény több mint ötszázezer kötet könyvet, négyszázezer folyóiratkötetet gyűjtött be, és 2314 tudományos folyóiratot járat - mindezek mellett a legfontosabb tételek közé tartoznak a fejlett számítógépes háttér által kiszolgált adatbázisok, a témafigyelő, irodalomkutató és fordító szolgálat. Az OMIKK szolgáltásait kétszázezren használták.

A szakkönyvtári rendszert a nyugati civilizációhoz tartozó országokban azért hozták létre, hogy a elősegítse a kutatást, és így hozzájáruljon a fejlődéshez. Ezeken a helyeken a szakkönyvtárak függetlenül működnek. Ennek oka, hogy alapvetően más a cél: egy közkönyvtár Agatha Christie-t vásárol, egy egyetemi könyvtár az aktuális tanterveknek megfelelően gyarapít, egy országos szakkönyvtár pedig az irányultságának megfelelő teljes szakirodalmat igyekszik beszerezni.

A végjáték

Az OMIKK felügyelete ebben a rendszerben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) hatásköre volt.Az OMFB Gazdasági Minisztérium alatt működött 1999 december 7-ig, amikor a kormányátalakítás során (Chikán Attila leváltásával egy időben) az Oktatási Minisztériumhoz került. Az OMFB Kutatásfejlesztési Helyettes Államtitkárság néven tagozódott be a minisztériumba - az OMIKK pedig 2000 első napján a politikai államtitkár, majd novemberében a közigazgatási államtitkár, Gál András Levente felügyelete alá került.

A sajtóban megszólalt OMIKK-osok visszaemlékezései szerint a vég kezdete az volt, hogy egy nap átvilágítókommandó érkezett. Az átvilágítás lezárultával Gál heti rendszerességgel tartott értekezleteket a könyvtár fejlesztéséről. Idén április 9-én hangzott el először, hogy mi lenne, ha az OMIKK beolvadna a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtárába. A felvetés a felszínen egyáltalán nem volt logikátlan: hiszen a természettudományos képzés már egy ideje átköltözött Lágymányosra, egy szakkönyvtárnak nincs szüksége csili-vili palotára, a lényeg, hogy a dolgok működjenek. A Károlyi-palotába egy hallgatói információs központot terveztek hat-nyolcszáz internetes számítógéppel, ahova a közeli piraista gimnáziumból és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről átugorhatnának a kisfiúk egy kicsit szörfölgetni.

Aki A-t mond

Az ötlet pánikot eredményezett, továbbá tiltakozó cikkeket, nyilatkozatháborút a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) és az Oktatási Minisztérium között, egy néma demonstrációt és egy sztrájkot.

dr. Gál András Levente
közigazgatási államtitkár
Az interneten sopánkodó szakmai közvélemény igazodott a politikai tudatalattit az államvezetés szintjére emelő Fidesz-kormányzathoz. A könyvtárosok analitikusan próbálták kideríteni, hogy mi teszi szükségessé az alapvetően polgári vívmányként létrejött OMIKK beolvasztását: volt aki tudni vélte, hogy a közigazgatási államtitkár "vörösök fészkének" tekinti az intézményt, volt aki úgy vélte, hogy igazából az épületet kívánták meg (alátámasztotta ezt, hogy a minisztérium felbecsültette az ingatlant, így kiderült, hogy az 3,2 milliárd forintot ér). Mindeközben a könyvtárt védők igyekeztek egy-egy mondatukba belefűzni azt, hogy az OMIKK független létezése nemzeti érdek. A terápia sajnos sikertelen volt.

Június 16-án Pokorni Zoltán a vita során felvázolt lehetséges szcenáriók közül az előterjesztésben favorizált "A" változat, vagyis az OMIKK kiköltöztetése és a BME könyvtárába való beolvasztása mellett döntött. A döntést ismertető OM-közlemény így fogalmaz:

"A döntésre azt követően került sor, hogy az oktatási tárca államtitkári értekezlete az "A" változat végrehajtása mellett döntött, amit alátámasztott a szakmai és felhasználói köröktől az előterjesztésre tett észrevételek összesítése is. A 44 külső szervezethez, intézményhez és vállalathoz eljuttatott tervezethez 37 hozzászólás érkezett a mai napig. Ebből 25 egyértelműen az OM által javasolt változat mellett foglalt állást, közöttük a felsőoktatási hallgatói képviseletek, a felhasználói körök, valamint a könyvtárak többsége."

A döntés kapcsán a Népszabadság által felkeresett könyvtárakban nem tudtak arról, hogy véleményt nyilvánítottak az ügyben, és kicsit soknak érezték a véleményalkotásba negyvennégy megkérdezett külső szervezetet, intézményt és vállalatot - miközben a szakmai szervezetek egyértelműen ellenezték a döntést. Az Internetezni Vágyó Fiatalok Egységfrontja (vagyis a felhasználói körök) mindenesetre támogatták a költöztetést.

Lakoltatás, törvénysértés

Az OMIKK-ot így elköltöztetik (a könyvtár dolgozóit egyelőre nem tájékoztatták, hogy mikor mi fog történni), az Oktatási Minisztérium pedig megpróbálhatja megnyerni a KKDSZ előzetesen beígért perét. A helyzet az ugyanis, hogy a kulturális javak védelméről szóló 1997. évi törvény az országos szakkönyvtárak között említi (első helyen) az OMIKK-ot - megszüntetéséhez így az Országgyűlésnek kellene törvényt módosítania. Azt is tudjuk, hogy a törvények nem felrúgása nem tartozik a jelenlegi kormány imázsának meghatározó ismertetőjegyei közé.

A szomorú mese végén álljon itt még egy-két problematika. Az OMIKK (a cikk elején taglalt) állományának szétszerelése, a neki megfelelő helyen történő összeszerelése és működőképessé tétele során a könyvtár a következő két-három évben nem tudja majd azon a szinten ellátni feladatát, amelyen addig - időről időre mumifikálódott kutatókra és könyvtárosokra lelnek majd elfeledett ládák alatt és leselejtezett fénymásolókban, a hazai tudósok pedig a tudomány feltalálása helyett zászlóátadásokat nézik majd videóról.

Miközben az OMIKK számára a cél nagyon hosszú ideig a 2001-es állapot utolérése lesz, a világ tudományos kiadói elszemtelenedtek, kartellba állva felverték a tudományos szakfolyóiratok árait, és maguk alá gyűrték a korszerű elektronikus tájékoztatás eszközrendszerének javát. A könyvtárosszakma pedig, ahelyett, hogy erős konzorciumokba tömörülve velük hadakozna, államtitkárok lelkületébe kényszerül alámerülni. Aztán irány a doboz meg a diszperzites vödör.