Friderika
4 °C
18 °C
Index - In English In English Eng

Titok övezi a maják eredetét

2013.04.26. 13:19

A maják eredetéről nagyon keveset tudunk. Két elmélet van erről, az egyik szerint egy ősibb civilizáció, az olmék kultúra leszármazottai, a másik szerint tőlük teljesen függetlenül fejlődtek. A maják klasszikus korszakáról, vagyis időszámításunk szerint 300-950 közötti időszakról viszonylag sokat tudnak a kutatók.

Az ezelőtti korról, a preklasszikusnak nevezett időszakról, amely az időszámításunk előtt 1000 körül lehetett, alig tudnak valamit. Inomata Takesi, az Arizona Egyetem professzora szerint egyik fenti teória sem igaz, guatemalai kutatásai alapján egy sokkal összetettebb elméletet dolgozott ki.

A majákat gyakran monumentális építészetükkel azonosítják, hatalmas piramisokat emeltek, nagy tereik pedig kultúrájuk komplexitását és gazdagságát hivatott mutatni. A piramisok azonban nem egyik napról a másikra emelkedtek, ezért Inomata és társai a piramisok mélyére ástak.

Feltételezése szerint a hatalmas építményeket ráépítették a jóval régebbi épületekre, és elmélete igaznak bizonyult. Jóval kisebb épületeket talált a nagy piramisok alatt, amelyeket időszámításunk előtt 1000 körül emelhettek.

Ez pedig azt jelenti, hogy a maják már akkor letelepedett életet folytattak, földet műveltek, fejlett vallási rendszerük és társadalmuk lehetett. Inomata szerint az olmék civilizáció nem régebbi, mint a maja, sőt a Ceibal melletti maja települések két évszázaddal megelőzték a La Venta melletti olmék településeket. Az is igaz azonban, hogy voltak ennél jóval öregebb olmék települések is, de ezeknek semmilyen kapcsolatuk nem volt a majákkal, így nem is lehettek az őseik.

Azt sem jelenthetjük ki, hogy a maják teljesen függetlenül alakultak ki, mert a két civilizáció kölcsönösen hatott egymásra. La Venta és Ceibal párhuzamosan alakult és fejlődött, két nagy kultúrát létrehozva a régióban.

Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, Inomata nem lát hatalmas különbséget a két civilizáció között a kezdeti időszakban. A klasszikus korban már teljesen különböznek egymástól, hiszen a majáknak fejlett nyelvük és kultúrájuk volt, de az időszámításunk előtti ezres évben még nehezen lehetett megkülönböztetni a maját és az olméket.

A professzor és csapata a következő években erre az időszakra koncentrál és megpróbálja megkülönböztetni a két kultúrát egymástól a Ceibalnál talált leletek alapján. A mindennapi életet próbálják megfejteni, mert a vallási és kereskedelmi központtól távolabbi leletek több kapaszkodót adhatnak, hogy milyenek lehettek az első maják.