Kádár János magyar hazafi került a párt élére

2016.10.25. 06:25
Tűzzük ki a magyar zászlót, Gerő Ernő elvtársat felmentették, utódja Kádár János angyalföldi vasmunkás. Hallgasson bele a Szabad Európa Rádió forradalmi adásába, olvassa el a Népszava híreit - 1956. október 24., élő egyenesben.

Itt elolvashatja a Szabad Európa október 25-ei adásának leiratát, katt a nyílra!

1956-10-25 11:19 Jelmondatok

Szovjet tankok nélkül ma már nem volna kommunista uralom Magyarországon! A szabadságharc győzött!

20 órás hírek

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 13, 16, 19 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!

Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 20 órát jelez.

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

A budapesti felkelők a város számos pontján folytatják a harcot. A gyárak egész sorában ma is szünetelt a munka. A kimenési tilalom délután 6-tól reggel 6-ig érvényben van. A közlekedés továbbra is a teljes káosz jelét mutatja. A telefon- és távírószolgálat csak helyenként működik. Ma este a budapesti osztrák követ vezetésével megérkezett az első külföldiekből álló autókaraván Budapestről Bécsbe. A külföldiek előadása szerint Budapesten a helyzet teljesen tisztázatlan, és a harcok a város több pontján tovább tartanak. A helyzet óráról órára változik.

Diplomáciai körökből származó értesülés szerint négy magyar honvédezred katonái teljes számban átpártoltak a felkelőkhöz, közvetlenül az összetűzések kitörése után. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a felkelők honnan szereztek olyan nagy számban fegyvereket. Győrben a lakosság a házakról mindenütt eltávolította a hatalmas vörös csillagokat. Más utasok jelentése szerint a honvéd csapatok a főváros utcáin dúló harcokban 12 szovjet tankot megsemmisítettek. A város több ponton ég. Lángba borult a Nemzeti Múzeum épülete is.

A budapesti rádió ma esti adásában közölte, hogy a Körúton és a Baross utca környékén továbbra is harcok folynak. A hatóságok a kimenési tilalom szigorú betartására hívták fel a lakosságot. A Magyar Távirati Iroda szerkesztői és munkatársai kiáltványából kiderül, hogy a kedd délutáni és esti tüntetésekre a főváros lakossága százezres tömegekben vonult fel. Háy Gyula író a budapesti rádióban kijelentette, hogy azok az erők, amelyektől félteni kellett a demokratizálási folyamatot, Gerő leváltásával elhagyják a kormányrudat. Budapesten egyébként más utalás is történt arra, hogy Gerő Ernő, a kommunista párt ma délben leváltott első titkára felelős az elmúlt napok eseményeiért. Tánczos Gábor, a Petőfi Kör titkára a Kör vezetősége nevében rámutatott arra, hogy a most leváltott Gerő Ernő helytelen vezetése sokakat elkeseredéssel töltött el.

1956-10-25 18:41 Széljegyzetek

Szakmáry Károly – álneve: Vér Károly – kommentárja

Működnek, ámbár rettegve a rögtönítélő bíróságok. Előttük a nemzet szabadságának bátor harcosai állnak; az ő életükre mondják ki egy törvénytelen, idegen szuronyokkal támogatott statáriális rendelet alapján a halálos ítéletet. De vajon csak ők állnak a jogtalanság hevenyészett bírói pulpitusai előtt? Nem! Szimbolikusan és valóságosan is az egész nemzet áll ott! Nyolc hosszú évig ezek a sztálinista pártbíróságok mondták ki a halált, a szabadságvesztést, a deportálást és az internálást száz meg ezer honfi fejére. Közben, néhány hónapra, a reformok mellett tüntető közvélemény lefogta kezüket és megkötötte nyelvüket. De ma a moszkvai ügynökség parancsára újból kezdik a vérengzést, és ki tudja, hová jutnak, ha a közvélemény, a nemzeti összefogás ténye meg nem állítja őket. Mit tehetne szabadságharcáért, és önnön jövőjéért ez a közvélemény? Mit tehetne azért, hogy a sztálinista reakció erői többé fel ne támadhassanak az országban? Fegyvere csak a további szívós ellenállás, a nemzeti függetlenség gondolata melletti demonstratív kiállás lehetne. Sorsának jobbra fordításáért csak akkor használhatná fel a hatalom mai pánikhangulatát és az új magyar szabadságharc világraszóló eredményét, ha most gazdasági, termelő hatalmának kényszerítő erejével az engedékenység politikájának továbbfolytatására szorítaná, és egyszer s mindenkorra lehetetlenné tenné a sztálinizmus restaurátorainak próbálkozásait. Igen, akkor látná a szabadságharc nagyszerű eredményeit a nemzet, ha most ki tudná mondani azt, aminek kimondásában a szabadság hőseit megakadályozta az önkény, ha ki tudná mondani azt, hogy nincs más hátra, csak az általános sztrájk, egészen addig, míg a szovjet hatalom hitvány cselédei ki nem hirdetik az általános amnesztiát!

 Válogatás a Népszava 1956. október 25-ei híreiből:

Győzött a magyar nép demokratikus akarata!

Gerőt leváltották, Kádár János az utóda.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Politikai Bizottsága ma, 1956. október 24-én megtartott ülésén Gerő Ernő elvtársat felmentette a Központi Vezetőség első titkárának tisztje alól. A Politikai Bizottság a Központi Vezetőség első titkárának tisztségével Kádár János elvtársat bízta meg. Kádár János és Nagy Imre elvtárs a Politikai Bizottság ülésének befejeztével nyilatkozatot tesz a rádióban.

Tűzzétek ki a nemzeti zászlót!

Általános amnesztiát!

Az elmúlt napok tragikus eseményeinek értékelésére még nem érkezett el az idő. Egy azonban bizonyos: rágalom volt az az állítás, hogy fosztogatók és ellenforradalmi bandák lázadásáról volt szó. Becsületes hazafiak, a demokratikus fiatalság állt talpra nemzeti követelésekért. Ezért követeljük, hogy a felkelésben résztvevőket ne csak a statárium alól mentesítsék, de adjanak mindenkinek, aki abbahagyta a harcot, általános amnesztiát!

A képre kattintva elolvashatja a Népszava összes aznapi cikkét az Arcanum oldalán.
A képre kattintva elolvashatja a Népszava összes aznapi cikkét az Arcanum oldalán.
Fotó: Arcanum

Ne ontsatok, hanem adjatok vért!

Drága magyar barátaink! Mindazok nevében, akik most kórházban, élet és halál között varnak, Hozzátok fordulunk. Vérre van szükség, hogy megmentsük azokat a magyarokat, akik a harc közben vért vesztettek.

Jelentkezni lehet: Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest

Kádár János beszéde

(Kádár János, a magyar munkásmozgalom régi harcosa, az angyalföldi vasmunkás, magyar hazafi, éveken keresztül ártatlanul sínylődött Rákosi Mátyás munkásgyilkos, államvédelmi hatóságának börtönében. Most ő áll Nagy Imrével együtt a magyar függetlenség, a magyar dolgozók szocialista követelései megvalósításának élére.)

„A párt vezetőségét az az eltökélt szándék hatja át, hogy a rend mielőbbi helyreállítása után kerülgetés nélkül, nyíltan szembenézzen mindazokkal az égető kérdésekkel, amelyek megoldása halaszthatatlanná vált. Mindezeket a feladatokat a párt, állami és társadalmi életünk demokratizálásának elmélyítése útján, a reális lehetőségek figyelembevételével és késlekedés nélkül akarjak megoldani.”

Tovább a Népszava 1956. október 25-i számára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. Az amerikai Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tárának jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava pedig az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

logo-adt-big.png


  • Tippek
  • Hírek