Koronavírus adatok

2022. jan. 18.
Oltottak Kórházban Elhunytak Fertőzöttek
Sára, Márió
-7 °C
5 °C

Magyarország miatt hívták össze az ENSZ Biztonsági Tanácsát

2016.10.28. 13:40
Vidéki élelmiszersegélyek érkeznek Budapestre, Bécs minden vértartalékát átadta. A telefonok alig működnek, de az olimpikonjaink hála Istennek egészségesek. Hírek a Szabad Európa Rádióban és a nyomtatott sajtóban 1956. október 28-án.

Figyelem, figyelem! A szabadságharcosok ellen a szovjet hadsereg nemcsak fegyverrel harcol, hanem bomlasztással is! Vigyázzatok! Óvakodjatok a betolakodó szovjet ügynököktől! És hallgassátok a Szabad Európa Rádió forradalmi híreit!

A Szabad Európa Rádió október 28-ai adásából

00:00:00 / 00:00:00

Itt elolvashatja a SZER adásának leiratát, katt a nyílra!

Október 28.

Felhívás! 1956.10.28. 12:25

A Biztonsági Tanács ülése ma este összeül

Figyelem! Figyelem! Az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország kívánságára ma este összeül a Biztonsági Tanács. Napirenden a szovjet hadsereg magyarországi beavatkozása.

Jelmondatok 1956.10.28. 14:39

A szabadságharcosok ellen a szovjet hadsereg nemcsak fegyverrel harcol, hanem bomlasztással is! Vigyázzatok! Óvakodjatok a betolakodó szovjet ügynököktől!

Hírszolgálat 1956.10.28. 16:00

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Ma estére összehívták az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy megvitassa a Szovjetunió magyarországi beavatkozásának ügyét. A kérelmet Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok kormánya terjesztette elő, és ahhoz csatlakozott Kanada és Argentína. Spanyolország is lépéseket tett arra, hogy a szovjet beavatkozás kérdését az ENSZ elé terjesszék.

A budapesti rádió Nagy Imre nevében bejelentette, hogy a kormány elrendelte a "tüzet szüntess!"-t, és utasította a fegyveres erőket, hogy csak akkor tüzeljenek, ha őket megtámadják. A szovjet parancsnokság részéről nem történt hasonló bejelentés.

Az osztrák-magyar határról érkező legutóbbi jelentések szerint a Dunántúl jelentős része szilárdan a szabadságharcosok kezében van, beleértve Esztergomot, Sopront és Tatabányát. Ellenőrzésük alatt tartják a szabadságharcosok Zala megyét, Pécset és környékét, és a jugoszláv-magyar határvidék legnagyobb részét. Észak-Kelet-Magyarországon nem csupán Miskolc, hanem Salgótarján és Nógrád is szilárdan a szabadságharcosok ellenőrzése alatt áll. Mindezeken a helyeken a szovjet csapatokkal való érintkezési pontokon aránylagos nyugalom tapasztalható, a szovjet magatartás arra vall, hogy ez idő szerint új parancsokra várnak.

A Szabad Győri Rádió jelentése szerint a szombathelyi járműjavítóban polgári őrséget állítottak fel a rend és fegyelem biztosítására. A járműjavító munkásai kijelentették, hogy addig nem kezdik el a munkát, amíg a szovjet csapatok Magyarország területén állomásoznak. A járműjavító pártfogásába vett két politikai foglyot, akit tegnap este szabadítottak ki. Tatán megalakult a nemzeti tanács, és a tatai dolgozókhoz csatlakoztak a tisztiiskolások, továbbá a baji egységek. A Tatai Nemzeti Tanács nyilatkozatot tett közzé, ami bejelenti, hogy a Győri Nemzeti Tanács ismert pontjaival egyetértenek. Egy zalaegerszegi jelentés szerint a lovászi olajbányászok is saját kezükbe vették az olajmezők irányítását. A tíztagú munkástanács ugyancsak felállította követeléseit, amelyek között első helyen áll az a követelmény, hogy vonják ki a szovjet csapatokat azonnal az ország területéről. A zalaegerszegi jelentés szerint az olajmezőn rend van, az olajbányászok azonban nem szállítanak olajat, nehogy az általuk termelt olaj szovjet kezekbe kerüljön.

A szovjet csapatok magyarországi beavatkozása nyomán óráról órára fokozódik a világközvélemény felháborodása. Ugyanakkor egyre több jelentés érkezik a szabad világ lakosságának segítőkészségéről. A Vöröskereszt Szervezetek Nemzetközi Szövetsége az éjszaka folyamán közölte, hogy a Magyarországi Vöröskereszttől kapott értesülés szerint a sebesültek száma tízezer és ötvenezer között mozog. Budapestről segítséget kértek, sürgősség jellegével. A nemzetközi szövetség központjából nyomban felhívással fordult a világ valamennyi vöröskereszt szervezete felé. A felhívásban gyógyszereket, kötszereket és élelmiszert kértek. Az Amerikai Vöröskereszt haladéktalanul 25 ezer dolláros hitelt nyitott meg az azonnali magyarországi szükségletek beszerzésére. Hollandia 2100 egység vérplazmát küld repülőgépen Bécsbe.

Bonnból Bécsbe utazott különvonaton a német műtősnővérek egy nagyobb csoportja. Nyugat-Németország motoros kórházvonatot bocsát Magyarország rendelkezésére. A nyugatnémet rádióállomások minden híradásukban felhívást közölnek a lakossághoz, amelyben segítésre szólítanak fel minden németet.

A dán rádió ugyancsak bejelentette: a Dán Vöröskereszt gyűjtést indított, hogy minél több orvosságot és kötszert juttathasson Magyarországra.

Ausztriából tegnap este több gépkocsioszlop ment át Magyarországra azzal a rendeltetéssel, hogy orvosságot, orvosi műszereket és vérplazmát vigyen a magyar lakosságnak.

Az olasz demokrata párt ötmillió lírát adományozott a Vöröskeresztnek, mint első segítséget a magyarországi sebesültek és menekültek támogatására. Az olasz lapok ma felhívást közölnek az olasz néphez a Vöröskereszt segítő akciójának támogatására. Rómában közölték, hogy az olasz orvosok utaztak a magyar határra a magyar sebesültek segítségére. A olasz hadügyminisztérium a celliói katonai kórházból nagyobb mennyiségű vérplazmát bocsátott rendelkezésre, amelyet repülőgépen indítottak Bécsbe. Az olasz és vatikáni rádió szombaton este felhívást intézett Róma lakosságához, hogy mindazok, akik hajlandók vért adni a magyar sebesültek részére, jelentkezzenek telefonon az Olasz Vöröskeresztnél. Az osztrák-magyar határ mentén az Osztrák Vöröskereszt a határvonal 25 pontján állított fel elsősegélynyújtási és kötözőhelyeket.

Londonban az angol és magyar írók ma délelőtti gyűlésén határozatot fogadtak el, amelyben kijelentik, hogy a szellemi élet harcosait mély együttérzéssel töltik el a szabadságért küzdő magyar nép megpróbáltatásai. A határozatban arra sarkallják az írókat és szellemi embereket, hogy mindent tegyenek meg az emberi szabadságjogok védelmére. Az angol írógyűléshez üdvözlő táviratot intézett Duhamel és Camus, az élő francia írók két legnagyobbika. A felszólalók között volt Seton-Watson neves angol történész is. Hódolattal és csodálattal emlékezett meg a magyar szabadságharcosok küzdelméről, és kijelentette, hogyha Európára újból ráköszönt a szabadság, ez a bátor magyar népnek lesz köszönhető.

Gaitskell, az angol Munkáspárt vezetője kijelentette: csodálattal tölti el, hogy az elnyomatás hosszú évei után a szabadság lángja továbbra is ennyire él a magyar lelkekben. Az angol nép tisztelettel hajlik meg a magyar nép előtt, és bízik abban, hogy Magyarországra és polgáraira beköszönt az igazi demokrácia kora.

New Yorkban tegnap az ENSZ székháza előtt hatalmas tüntetés volt. A tömeg magyar zászlókkal és fekete lobogókkal vonult fel. Ma délután a washingtoni Fehér Ház előtt lesz tömeggyűlés. Hatalmas tüntetéseket tartanak ma Clevelandben, Pittsburghban, Chicagóban és San Franciscóban. A tüntetéseket az összes amerikai televíziós állomás közvetíti, és azokról az amerikai nép tízmilliói azonnal tudomást szerezhetnek.

Rómában a Szent Péter Székesegyházban ma minden szentmise szertartásába külön fohászt foglaltak be a magyar népért. XII. Pius pápa még az éjszaka folyamán apostoli körlevelet küldött a világ minden püspökéhez, és felszólította őket, hogy a világ katolikus templomaiban imádkozzanak a magyar népért. Ugyancsak Rómában a Campitelli templomban az olasz Aktio Catolica rendezésében könyörgő istentiszteletet tartottak a magyar szabadságharcosokért. A könyörgő istentiszteleten megjelent diplomatákat Clare Boothe Luce, az Egyesült Államok római nagykövete vezette.

Milánóban Montini érsek, Genovában Lecaro kardinális hatalmas tömeg jelenlétében könyörgő istentiszteletet celebrált.

Saragat, az Olasz Szociáldemokrata Párt vezetője a magyar események miatt visszautasította a moszkvai rádió felhívását, hogy mondjon véleményt az orosz-olasz kapcsolatokról. Saragat szerint mindaddig nem lehet szó a kapcsolatok megjavításáról, amíg Magyarországon szovjet csapatok öldöklik a magyar népet.

Nenni, a kommunistákkal eddig szövetségben volt baloldali szocialista párt vezetője őrült lépésnek nevezte a szovjet csapatok beavatkozását Magyarországon.

Párizsban a városi tanács rendkívüli ülést tartott, amelyen a legmelegebb rokonszenvét fejezte ki a magyar szabadságharcosok iránt. "A magyar szabadságharcosok – hangzik a párizsi városi tanács határozata –, aranybetűkkel vésik be nevüket az emberi szabadság történetébe." A francia fővárosban ma délben tüntetés volt az ismeretlen katona sírjánál. A tüntetés részleteiről későbbi híradásainkban emlékezünk meg.

Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 17 órakor mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

A Népszava 1956. október 28-ai híreiből:

Hajnali órák

Kísérteties csend van. Sehol egy lélek. De mégis...

Hirtelen távoli lánccsörgés hallatszik. Páncélos közeleg. Fedezék után nézünk. A zaj mindjobban erősödik, végül fülsiketítővé válik. Hirtelen csend lesz. Óvatosan dugjuk ki fejünket az oltalmat nyújtó kapu alól. A páncélos a Lenin körút és Rákóczi út kereszteződésénél fekvő Sztálin-szobor mellett áll. Teteje kinyílik. Katonák szállnak ki belőle. Körülveszik, néhány perc múlva már nehéz lánc erősíti a páncéloshoz. Felzúg a motor. S maga után vonszolja a szobrot.

kep
Fotó: Arcanum

Nagy horderejű megbékélési gesztus

Francia sajtókommentár az új magyar kormányról

Az AFP francia hírügynökség hírmagyarázója feltűnő kommentárt fűz az új magyar kormány megalakulásához. Sorra értékeli a Minisztertanács tagjait, megállapítva a többi között, hogy „a kommunista Nagy Imre vezetése alatt” álló új magyar kormány legszenzációsabb vonása, hogy a “kommunisták, továbbá néhány — a régi pártokhoz tartozó — számú új ember mellett részt vesz benne egy igazi ellenzéki politikus: Kovács Béla, a Független Kisgazda Párt volt főtitkára, akit alig néhány héttel ezelőtt engedtek szabadon kilencévi bebörtönzés után.”

A telefonokat személyzethiány miatt kellett kikapcsolni

Csöng a telefon, de mindhiába... Ilyen és ehhez hasonló panaszok tömege érkezik a szerkesztőségbe. Mi az oka ennek? A válasz egyszerű. A tízezres telefonközpontok kezelőszemélyzete ötven fő. Azonban az elmúlt napokban és jelenleg is csak 10—15 dolgozik. így hát ki kellett kapcsolni a telefonok egy részét.

Veszprém segítsége a Klauzál téri csarnokban

A kapuk alatt emberek állnak. Tárgyalják az eseményeket, panaszolják egymás gondjait. De élelemről alig lehet hallani a Klauzál tér környékén.

A Klauzál téri 3. számú csarnok szombaton délelőtt is nyitva volt. A környék lakosai vásárolhattak élelmiszert, főleg zöldséget, amennyit akartak.

— A Veszprém i SZÖVOSZ 15 autóval szállított friss árút a főváros népének — mondotta a csarnok gondnoka. Ebben a szállítmányban krumpli, káposzta, kelkáposzta, sárgarépa, fehérrépa, zeller és piroskáposzta volt. Ebből két autóval a Baross utcai 2. sz. sebészeti klinikának adtunk, a többit pedig a környék lakói között árultuk. A Klauzál tér környéki lakosság gyönyörű példáját mutatta a testvéri összefogásnak. A lakók megszervezték az élelmiszer házhoz való szállítását és a férfiak kocsikon vitték az árút a házakba.

Huszonöt orvos drámai küzdelme

Hősies munkát végeztek az elmúlt napokban a budapesti mentők. Megállás nélkül dolgoztak. Fegyverropogás, ágyúzás és aknatűz közben járták a várost és részesítették elsősegélyben és szállították kórházba a sérülteket.

— Huszonöt orvosunk — válaszol kérdésünkre Oravecz igazgató-főorvos — éjt nappallá téve, megállás nélkül dolgozott ezekben a papokban. Hallatlan feladat hárult ránk. Hatvanöt gépkocsival kezdtük, de ezek közül sok megsérült és találatot kapott. A megfogyatkozott kocsiparkkal kellett tehát megoldani a feladatot: minden hívásra kimenni és lehetőleg mindenkit elsősegélyben részesíteni.

Bécs minden vértartalékát átadta

Az Osztrák Vöröskereszt a következő felhívással fordult Bécs lakosságához:

Magyar orvosok közzétett segélykérésére az Osztrák Vöröskereszt az elmúlt éjszaka minden vérátömlesztésre tartalékolt készletét a magyar orvosoknak adta át. Felkérik a bécsi lakosságot, ajánljon fel további vért.

Telefonhívás a szabadsághegyi olimpiai edzőtáborral

Elutazás előtt...

Egy kissé ideges kézzel lapoztuk a telefonkönyvet.

— Halló, Szabadsághegy?

— Igen. Itt a szálloda portája beszél.

— Az olimpikonokkal szeretnénk beszélni.

Néhány pillanat csend következett, majd Saroveczky Gyula, a tábor helyettes vezetője hangját hallottuk.

— Mindannyian jól vagyunk! Itt fent teljes a békesség!

Megkönnyebbült sóhaj szállt a telefonkagylóba. Tehát semmi baj! Mindenki egészséges!

— Az edzéseken ugyan kissé módosítanunk kellett, de ez nem jelentett komolyabb akadályt, mert a versenyzők mellett itt vannak az edzők is. Tovább a Népszava október 28-i számára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. A Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tára és a magyaroktober.hu oldal jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

oszk logo
logo-adt-big.png


  • Eladnék
  • Hírek