Azonnal vonják ki a szovjet csapatokat Budapestről!

2016.10.29. 08:24
Nagy Imre miniszterelnök történelmi bejelentést tett a rádióban: tárgyalások kezdődnek a szovjet haderők teljes kivonásáról, megszűnik az Államvédelmi Hatóság, emelik a fizetéseket. A nehézségek ellenére a magyar csapat részt vesz a Melbourne-i olimpián. Hírek a Szabad Európa Rádióban és a nyomtatott sajtóban 1956. október 29-én.

Tartsuk szárazon a puskaport! És hallgassuk a Szabad Európa Rádió forradalmi híreit.

Itt elolvashatja a SZER adásának leiratát, katt a nyílra!

Október 29.

Széljegyzetek 1956.10.29. 11:20

Lovas László glosszája (Mezőfy László)

A Nagy Imréék által kért tűzszünet kitűnő alkalom a szabadságharcosok számára állásaik, pozíciójuk megerősítésére. Pillanatig sem kétséges, hogy minden szovjet mintájú ígéret annyit ér, amekkora erő betartását kikényszerítheti. A biztonság és nyugalom egyetlen biztosítéka a lábhoz tett fegyver. Fegyver, muníció és kötszer előkészítése arra az esetre, ha a másik oldalon nem tartanák be a "Tüzet szüntess!"-t. Ugyanakkor elérkezett az ideje a nyugati határon létesített vasfüggöny maradványai végleges felszámolásának is. Szóval nem árt emlékezni az annyiszor bevált hősi magyar haditapasztalatra. "Tartsuk szárazon a puskaport!"

Hírszolgálat 1956.10.29. 20:00

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

A Győri Nemzeti Tanács, mint az egyik nyugati hírügynökség jelenti, igyekszik összehangolni a különböző vidéki városokban megalakult forradalmi tanácsok működését. A tudósító beszámol arról a jelenetről, amely a Győri Nemzeti Tanács épülete előtt zajlott le, amikor a munkások tudomására jutott, hogy Nagy Imre megalakította a Hazafias Népfront kormányát. A munkástömegek izgatottan fogadták a hírt, és csak akkor nyugodtak meg, amikor a Győri Tanács szóvivője közölte velük, hogy a Tanács nem hajlandó tárgyalni a régi rendszerhez tartozó kommunistákkal. A tömeg a szabadságot éltette, és nyugatbarát jelszavakat hangoztatott. A nyugati tudósító szerint a Tatán állomásozó 7 magyar hadosztály a szabadságharcosok pártján áll.

A Győr Megyei Nemzeti Tanács felhívta a budapesti kormányt, hogy félreérthetetlenül és ténylegesen szüntesse be a harcot, és ezt rádión közölje az ország népével. A Dunántúl népe egységesen áll Budapest lakossága mellett. A Miskolci és Nyíregyházi Munkástanács a Miskolci Rádióban közleményt ismertetett. A Borsod megyei Munkásság és diákság a közleményben követeli a szovjet csapatoknak nem csak Budapest területéről, és nem csak saját támaszpontjaikra való azonnali visszavonását, hanem az ország területének haladéktalan elhagyását is. Ezen kívül azt kívánják, hogy minden, a Rákosi-rendszert kiszolgált talpnyaló és kompromittált minisztert távolítsanak el. Ma délután közölték, hogy Bebrits Lajos közlekedésügyi és postaügyi miniszter lemondott. Bebrits ellen a szabadságharcosok részéről több kifogás hangzott el.

Az egyik budapesti kórház egyik fiatal orvosa ma délben Bécsbe érkezett. Ezeket mondotta. "Magyarországon eszmeileg megszűnt a kommunizmus, és semmivé vált a szovjet mítosz. A délelőtt folyamán nem volt harc Budapesten. Három nagy ellenállási front alakult ki a magyar fővárosban, a Széna téri földalatti építkezéseknél, a Bartók Béla útnál és a Mária Terézia laktanya vidékén. A szabadságharcosok itt sündisznó-állásokba vonultak vissza. A kórházak műtőiben éjjel-nappal operálnak. A sebesültek a folyosókon és a hivatali szobákban rögtönzött ágyakon feküsznek. A halottakat a Nyugati pályaudvarra viszik. A budapesti harcokban valószínűleg sok ezer ember vesztette életét.

A magyar orvos így folytatta: "A honvédség nem állt a kormány oldalán. Az egyedül az ávósokra támaszkodott. Ma délelőtt még sok szovjet harckocsit lehetett látni a fővárosban. Valamennyi budapesti hidat szovjet harckocsik őrzik, és a hídfőknél elhelyezett páncéltörő ágyúk tartják megszállva. A Budapestről kijövő utasokat szovjet páncélosok és géppisztolyos ávósok igazoltatják. A nyugati határ felé haladtunkban - folytatta a fiatal magyar orvos - harcokat nem láttunk. Esztergom előtt szovjet páncélosok állták el az utat, az országútra irányított ágyúcsőtorokkal. Itt is tovább engedtek minket. Esztergom után azonban már csak szabadságharcos őrségekkel találkoztunk, és azok nem gördítettek akadályokat utunk elé. A felfegyverzett egyetemistákon és gyári munkásokon kívül honvédség és rendőrség küzdött a szabadságharcosok soraiban."

Az osztrák határra érkezett fiatal magyar orvos hangsúlyozta, hogy a szabadságharcosok tiszta és szabad választásokat követelnek, amelyeken valamennyi demokratikus párt önálló listán és önálló programmal indulhat. A nép mondja meg, hogy kiket és milyen mértékben akar támogatni. Az eddigi jelszavak teljesen elvesztették hitelüket.

London. Selwyn-Lloyd angol külügyminiszter az alsóházban részletesen beszámolt a magyarországi helyzetről. Selwyn-Lloyd mindenekelőtt megbélyegezte a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok és a titkosrendőrség magatartását, hangoztatva, hogy ezek a kötelékek határtalan kíméletlenséggel léptek fel a magyar nép ellen. A magyarság azonban nem tört meg, és úgy látszik, hogy a népnek az ország nagy területein sikerült kezébe ragadnia az ellenőrzést. A brit kormány - mondotta emelt hangon Selwyn-Lloyd, és maga a brit nép a legmélyebb rokonszenvvel és csodálattal követi a magyar nép hősi küzdelmét. Az angol külügyminiszter ezután azzal a kérdéssel foglalkozott, milyen jogalapja van a szovjet csapatoknak a Magyarországon való állomásozásra? Rámutatott arra, hogy a budapesti kormány szerint a szovjet csapatok a Varsói Szerződés értelmében tartózkodnak Magyarországon. A Varsói Szerződés azonban semmiképpen sem írja elő, hogy ezek a szovjet csapatok a magyar lakosság ellen is bevethetők, és hogy a magyar nép felkelésének elnyomására további szovjet csapatok vezényelhetők az országba. Erre a szovjet magatartásra a Varsói Szerződés nem nyújt semminemű jogalapot - mondotta az angol alsóházban Lloyd külügyminiszter.

Gaitskell, a brit munkáspárti ellenzék vezére kijelentette, hogy Anglia népét mélyen megrendítette a szovjet harckocsik és csapatok bevetése fegyvertelen magyar tömegek ellen. Az angol nép a legmélyebb rokonszenvvel tekint mindazok felé, akik a harcokban megsebesültek. Gaitskell, az angol alsóház összes pártjainak lelkes éljenzése közben emelt hangon kijelentette, hogy az angol nép nevében csodálattal adózik a magyar nép bátorságának. Egy egész nemzet áll harcban, hogy kivívja függetlenségét és jogait. Az angol Munkáspárt vezére végül annak a reményének adott kifejezést, hogy a szovjet csapatok gyorsan kivonulnak Magyarországról.

A segítség a világ minden részéből özönlik Magyarország felé. Az angol légierő 21 gépe 25 ezer font értékben 700 mázsa élelmiszert és gyógyszert szállított egy nyugat-németországi támaszpontról Bécsbe. A Nyugatnémet Vöröskereszt 15 teherautót, köztük négy betegszállító kocsit indított útnak Münchenből a magyar határra. A gépkocsikon nagyszámú vöröskeresztes személyzet utazik az országba. Egy holland repülőgép kétezer egység vérplazmát szállított Magyarországra. Hollandia egyébként egy nagyobb orvos csoportot akar küldeni. Svájcból ugyancsak egy repülőgép szállított gyógyszereket Budapestre. A svájci pilóta a Ferihegyi repülőtéren szállt le. Egy olasz személyszállítógép ma ugyancsak Bécsbe érkezett, fedélzetén gyógyszerekkel. A Szentatya elrendelte, hogy azonnal indítsanak útnak négy vagon élelmiszert és gyógyszert Magyarországra.

Torinóból egy mozgókórház indul a határra. A nemzetközi segélybizottság, egy amerikai magánszervezet nagyarányú akcióra készül a magyar nép megsegítésére.

Svédországban a Vöröskereszt és a Segítsd a gyermeket Szervezet gyűjtést indított a magyar nép támogatására. A két szervezethez egy nap alatt kétmillió svéd korona, vagyis 250 ezer dollár érték futott be.

Róma. Az olasz fővárosban ma 50 ezer főnyi tömeg tüntetett a magyar szabadságharcosok mellett. Az öt órás tüntetésen a tömeg bejárta Róma belvárosának utcáit. A tüntetők között nagyszámban voltak diákok, akik Szabad választásokat követelünk Magyarországon!, és Szabadságot a mártíroknak! föliratú táblákkal vonultak föl. A közlekedés az olasz főváros központjában órákon át megbénult. Számos tüntető nemzeti színű magyar zászlókat lengetett. A tömeg fölvonult az L'Unita-nak, az olaszországi kommunista párt központi lapjának szerkesztősége elé is, és egy vörös zászlót égetett el az épület előtt.

Varsó. Wyszynski lengyel bíboros, akinek kiszabadulását tegnap jelentették Varsóban, ma első ízben jelent meg a nagy nyilvánosság előtt. A lengyel katolikus egyház feje a varsói prímási palota balkonján megjelent és üdvözölte az ujjongó tömeget. Wyszynski bíboros rövid beszédében a lengyel probléma nyugodt megfontolására szólított fel, és arra kérte a hívőket, hogy ne tüntessenek. Lengyelország prímása ma fogadta a lengyel püspöki kart. Később a lengyel katolikus küldöttsége is megjelent a prímási palotában.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb 21 órakor mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

A Szabad Nép híreiből:

Nagy Imre rádiónyilatkozata

  • Azonnal kivonják a szovjet csapatokat Budapestről
  • Tárgyalások kérdődnek a szovjet haderők hazánkból való teljes kivonásáról
  • Megszűnik az Államvédelmi Hatóság
  • Emelik az alacsony fizetéseket, a nyugdíjakat, rendezik a bér- és normakérdést

Magyarország népe!

Az elmúlt héten tragikus gyorsasággal peregtek a véres események. Az elmúlt évtized szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes következményei tárulnak elénk azokban a fájdalmas eseményekben, amelyeknek szemtanúi és részvevői vagyunk. Ezeresztendős történelmünk során a sors nem fukarkodott népünket és nemzetünket sújtó csapásokban, de ilyen megrázkódtatást hazánk talán még sohasem élt meg. A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom volna.

Hajnalodik

Ha csak a szívünkre hallgatnánk, mi akkor most — Nagy Imre nyilatkozatát ismerve — csupán egyet mondhatnánk: miért nem engedtek neki lehetőséget erre már előbb, miért nem történt meg mindez előbb, miért nem lehetett megérteni, hogy az egész nép akarja, forrón, évek óta elfojtott, de most már visszafojthatatlan szenvedéllyel akarja, hogy Magyarország valóban Magyarország legyen, hogy nemzeti címerünk legyen, hogy március 15. az egész nép hatalmas ünnepe legyen, hogy kivonják hazánk területéről a szovjet csapatokat.

Magyarok, forradalmárok!

A kormány teljesítette a forradalmi fiatalság kívánságait. A szovjet csapatok kivonulnak, az ÁVH-t feloszlatják. A rend fenntartását honvédekből, rendőrökből, diákokból, munkásokból alakult fegyveres nemzetőrség veszi át.

Forradalmi harcosok! Csatlakozzatok a nemzetőrséghez!

A BUDAPESTI EGYETEMI IFJÚSÁG

Válasz a Pravdának

A Pravda legutóbbi számában tudósítójának cikkét közli a magyarországi eseményekről. A cikk címe: „A népellenes kaland összeomlása Magyarországon.” Ez tévedés. Ami Budapesten történt, nem volt sem népellenes, sem kaland, s nem is omlott össze.

Fót község 17 szekér élelmiszert küldött az újpesti Károlyi Kórháznak

Az újpesti Károlyi Kórház betegei és dolgozói részére szombaton Nógrád község teherautókon három tonna, vasárnap pedig Fót község 17 szekér élelmiszert küldött. A kórház betegei és dolgozói ezúton mondanak hálás köszönetét a nagylelkű adományért.

3500 sebesültet ápolnak a kórházakban

A forradalmi átalakulással járó sok véráldozat eggyé forrasztotta az egész magyar népet abban, hogy minél nagyobb segítséget nyújtson a sebesültek ellátásához. Az egész ország megmozdult és segítségünkre sietett, hogy minél hamarabb megmenthessük sebesültjeinket az életnek. Az elmúlt néhány nap alatt több mint 3500 sebesültet kellett ellátni, igen nehéz körülmények között. A mentőszolgálat dolgozói pergőtűzben is helytálltak — szállították a sebesülteket.

Elmegyünk az olimpiára!

A magyar sportolók készen állnak arra, hogy a rendkívüli nehézségek ellenére is részt vegyenek az olimpián, teljes tudásukat latba vessék és dicsőséget szerezzenek hazánknak.

Az új nemzeti kormány a legnehezebb helyzetben is módot talált arra, hogy foglalkozzék a sportolók ügyével, s nagy megértéssel támogatta az olimpiai kiküldetést, hogy méltó magyar csapat képviselhesse nemzeti színeinket a XVI. olimpián. Vasárnap tárgyalások folytak arról, hogy a sportközvélemény és a sajtó kívánságának megfelelően megváltozzék a magyar küldöttség összetétele. Ennek a megbeszélésnek az alapján az eredetileg kijelölt csapatból nyolc kísérő helyett versenyzők és szakemberek kerülnek az olimpiai küldöttségbe. A magyar olimpiai csapat az új tervek szerint egy hét késéssel Prágából indul Melbourne-be, a már régebben lekötött két francia repülőgépen. Tovább a Szabad Nép 1956. október 29-i számára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. A Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tára és a magyaroktober.hu oldal jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

oszk logo
logo-adt-big.png


  • Hírek
  • Hírek