Elkezdték kivonni a szovjet csapatokat

2016.10.31. 11:54
A szovjet katonákat máris elkezdték kivonni az országból, de Záhony előtt tetemes erők érthetetlen okból visszafordultak. Tárgyalások a kormány és a szabadságharcosok között. Mindszenty hercegprímás kiszabadult rétsági otthonából és elindult Buda felé. A Szabad Európa Rádió és a nyomtatott sajtó forradalmi hírei 1956. október 31-én.

A szovjet hadsereg alakulatainak kivonulása valóban megkezdődött, azonban érthetetlen okokból tetemes szovjet erők, légvédelmi tüzérség és a páncélos fegyvernem irányt változtatott. Részletek a Szabad Európa Rádió híreiben!

Itt elolvashatja A SZER adásának leiratát, katt a nyílra

16:00 óra. Hírszolgálat

Kedves hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

A magyar népet ma az érdekli legjobban, milyen mozdulatokat tesznek a részben a fővárosban, részben az északkeleti országhatáron lévő szovjet páncélos egységek. A budapesti rádió a nap folyamán több jelentést közölt a fővárosi helyzetről. Reggel 9 órakor közölte, hogy szovjet páncélosokat figyeltek meg a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a szovjet nagykövetség épülete előtt. Hozzáfűzte, hogy ez a lista valószínűleg nem is helyes. Egy későbbi rádióközlés szerint a Parlament épülete előtt is szovjet páncélosok álltak. 12 óra után a budapesti rádió a Honvédelmi Minisztérium titkárságának értesítéséről adott hírt, amely szerint a minisztériumot körülfogó szovjet harckocsik néhány perccel azelőtt elvonultak. A rádió röviddel azelőtt megismételte Nagy Imre miniszterelnöknek tegnapi felhívását arról, hogy minden hatóság és az ország minden polgára a szovjet elvonulás teljes rendjének biztosítása érdekében tartózkodjék minden provokatív, zavaró vagy ellenséges cselekedettől.

Ami az országhatár mentén észlelt csapatmozdulatokat illeti, a Borsod Megyei Munkástanács a Miskolci rádión keresztül ma a kora délutáni órákban a következőket közölte: A szovjet hadsereg alakulatainak kivonulása tegnap valóban megkezdődött. Azonban érthetetlen okok kapcsán tetemes szovjet erők, légvédelmi tüzérség és a páncélos fegyvernem irányt változtatott, Záhony, Nyíregyháza irányában Magyarország területére ismét bevonult. Érthetetlen és méltánytalan - hangzik a Borsod Megyei Munkástanács közleménye -, hogy a szovjet csapatoknak ezen körmozgása miért történik. Egész éjszakán át különböző szerveink segítségével figyelemmel kísértük a szovjet fegyveres erők mozgását és a minisztertanács elnökét még az éjszaka folyamán értesítettük a történtekről. A közlemény ezután beszámol arról, hogy a Borsod Megyei Munkástanács távbeszélőn személyes tárgyalást folytatott Tildy Zoltánnal és a honvédelmi miniszter helyettesével. Határozottan kérte, hogy azonnal és a leghathatósabban vegyék fel a kapcsolatot a szovjet parancsnokságokkal. Intézkedjenek a kivonulás mielőbbi megtörténéséről és közöljék a Borsod megyei rádió vezetőségével az eredményt. A Borsod megyei távbeszélőn folytatott figyelmeztetés után Budapesten minisztertanácsot hívtak össze, és a kora hajnali órákban megnyugtató választ kaptak. Eszerint az egész ország problémája rendeződik, mégpedig a legkedvezőbb irányban. Főleg Borsod, Szabolcs tekintetében a problémákat a munkástanács kérése szerint intézik. A továbbiakban felkérték Budapestről Borsod megye, Nagy-Miskolc és az ország magyarságát: őrizze meg nyugalmát, higgadtan és teljes türelemmel várja a további fejleményeket.

A nyugati hírszolgálati irodák éber figyelemmel kísérik a szovjet csapatmozdulatokkal kapcsolatos magyarországi rádiójelentéseket. Minden hír átlag félóránként a nyugati szerkesztőségekhez jut el és ezeken keresztül a rádió és a sajtó útján a világ közvéleménye elé kerül. A nyugati hírszolgálati irodák diplomáciai forrásokból a délelőtt folyamán egyetlen olyan értesítést sem kaptak, amely ellentmondana az ismertetett budapesti és miskolci közléseknek.

A nyugati hírszolgálati irodák a budapesti helyzetről a délelőtt folyamán a következőket jelentették: A Bécsbe visszatért nyugati pilóták beszámoltak arról, hogy az éjszakai órákban heves tűzharc zajlott le a budapesti repülőtéren. A titkosrendőrség egy nagyobb csoportja megkísérelte, hogy rátegye a kezét a repülőtéren veszteglő gépek egyikére, és így keleti irányban elmenekülhessen. A szabadságharcosok visszaverték az ávósok támadását és meghiúsították menekülési kísérletüket.

A Presse című bécsi lap első budapesti telefontudósítását közli. Az osztrák lap tudósítója beszámol arról, hogy a múltban hírhedtté vált Szabad Nép többé nem jelenik meg.

Az elmúlt napokban a szabadságharcosok megostromolták a szovjet-magyar társaság és az úgynevezett béketanács székházát is. A propagandairatokat, amelyek még szép szavakba burkolták a szovjet önkényt és elnyomást, kihányták az utcára és elégették.

A nyugat-berlini Der Tag című lap "Győzött a magyar nép!" cím alatt a következőket írja: Végre első ízben ma reggel el lehet mondani, hogy a magyar szabadságharc kivívta a teljes győzelmet. Annyiban mindenesetre továbbra is fenntartással kell élni, hogy Moszkva nem áll erőszakkal a további politikai fejlődés útjába. Ebből a szempontból valamennyire jó és megnyugtató előjel a moszkvai kormánynak az a bejelentése, hogy hajlandó vizsgálat tárgyává tenni a Magyarországon, Lengyelországban és Romániában állomásozó szovjet csapatok további ott-tartózkodását.

Portugália bejelentette az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, hogy támogatja a három nyugati nagyhatalom tiltakozását a Magyarország belügyeibe való szovjet beavatkozás ellen.

A Borsodi Rádió a déli órákban beszámolt arról, hogy miként szabadította ki egy magyar tisztekből álló csoport Mindszenty József hercegprímást. Kedden este 8 órakor a rétsági honvéd laktanyában négy tiszt és gépkocsivezető hírt kapott arról, hogy az ávósok a felsőpetényi kastély egyik emeleti szobájában őrzik a hercegprímást. A kis csoport gépkocsival haladéktalanul Felsőpeténybe ment, leszerelte a 14 ávóst és a hercegprímást magával vitte a rétsági laktanyába. Mindszenty hercegprímás még a múlt heti szerdára virradó éjjel el akart utazni Budapestre, azonban az út akkoriban még nem látszott biztonságosnak. Ezért hozták el Mindszenty hercegprímást Budapestre ma reggel, három harckocsival és egy rohamlöveggel biztosított autó kíséretében. A Borsodi Rádió Mindszenty hercegprímás első budapesti sajtónyilatkozatát is közölte, amelyben csodálatát fejezte ki mindafölött, amit az ifjúság fegyverei, akár a katonák, akár az egyetemisták, akár a vidékiek, akár parasztok, akár munkások tettek. A magyar fegyverekre főpapi áldását küldte.

Legutóbbi lengyelországi értesüléseink a következők. Wyszynski bíboros táviratban értesítette XII. Pius pápát, hogy visszatért Varsóba és ismét hozzálátott egyházi feladatainak végzéséhez. A lengyel jogászok levelet intéztek a magyarországi jogászokhoz. Kifejezik azt a meggyőződésüket, hogy az elmúlt napok megpróbáltatásai után a magyar nép eléri teljes nemzeti szuverenitásának megszilárdulását és ennek keretében az állam közigazgatásában és igazságszolgáltatásában az önkény korát a törvényesség kora váltja fel. A lengyel cserkészek szervezetének főhadiszállásáról ugyancsak levelet intéztek Magyarország ifjúságához. Együttérzésüket fejezik ki a fiatalsággal, elsősorban a sokat szenvedett gyerekekkel.

A Biztonsági Tanácsban a késő éjszakai órákig folyt a vita. Hajnali 4 órakor az ülést holnap délutánig elnapolták. A Biztonsági Tanács egyelőre semmilyen lépést nem tett az angol-francia ultimátum elleni egyiptomi panasz ügyében. Az Izraellel és Egyiptommal közölt angol-francia ultimátum közben lejárt. Az egyiptomi belügyminisztérium egy reggeli jelentése szerint egyelőre semmilyen partraszállásról nem kapott híreket. A port-szaídi, iszmailiai és szuezi egyiptomi kormányzó közleményt bocsátott ki, amely megállapítja, hogy a szuezi övezet kulcshelyein nyugalom van. Egy izraeli jelentés szerint egy egyiptomi romboló kapitánya megadta magát, és a süllyedő hajó legénységét foglyul ejtették. Légi ütközetre is sor került az izraeli jelentés szerint, egyiptomi és izraeli egységek között. Egyiptomi légitérben két egyiptomi lökhajtásos gépet lelőttek.

Eden miniszterelnök ma délután tájékoztatja a brit alsóházat az Egyiptomhoz és Izraelhez intézett ultimátum lejárta után történt eseményekről. Hivatalos brit helyen erre a várható bejelentésre utalva elzárkóztak minden előzetes tájékoztatástól.

Párizsban a francia kormány minisztertanácson vitatta meg a legutóbbi közel-keleti fejleményeket. Pineau külügyminiszter tájékoztatta a minisztertanácsot, hogy miről tárgyalt Londonban, ahonnan a kora reggeli órákban érkezett vissza. A francia nemzetvédelmi minisztérium szóvivője kijelentette: nem tudja megerősíteni azokat a híreket, amelyek szerint francia és brit csapatok partra szálltak Egyiptomban. Csupán az bizonyos - mondotta -, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében élénk légi és haditengerészeti tevékenység folyik.

Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 17 órakor mondunk híreket.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Jelmondatok

Amit harccal és vérrel megszereztetek, ne engedjétek kicsalni kezetekből alattomos politikai cselszövéssel! Vigyázzatok!

Mindszenty bíboros hercegprímást a magyar nép kiszabadította – Károly atya üzenete a magyar nép egységének biztosításáról és feladatairól.

Mindszenty bíboros hercegprímást a magyar nép kiszabadította a kommunisták fogságából. Ezzel kapcsolatban Károly atya üzenetét közvetítjük. Mire köteleznek bennünket az elért eredmények?

Mindszenty bíboros hercegprímást örömmel üdvözöljük a Magyar Katolikus Egyház élén. A magyar szabadságharc hős fiai véget vetettek nyolcesztendős rabságának. Bebizonyították, hogy Mindszenty bíboros bátor kiállása az emberi méltóságért, megalkuvást nem ismerő magatartása és küzdelme a legszentebb emberi jogokért, meghozta a várt eredményt. A magyar nép az elnyomatás szörnyű éveiben nemcsak hallgatta, hanem szívébe is zárta a hercegprímás tanítását. Fogsága idején imádkozott érte, és amikor ütött a nagy elhatározások órája, az egész nép egyet gondolt, egységesen kelt fel az istentelen zsarnokság ellen, hogy érvényt szerezzen az emberi jogoknak, kivívja a szabadságát, hazánk függetlenségét és kiszabadítsa fogságából az ország főpapját. Minek köszönhetjük az eddig elért eredményeket kedves hallgatóim? Elsősorban a magyar nép példátlan bátorságának. Továbbá annak a szilárd egységnek, amely a szabadságharc napjaiban népünk fiait eggyé olvasztotta. Ott voltak a tüntető tömegekben, a barikádokon, a katolikusok, protestánsok, hívők és hitetlenek, hazánk különféle nemzetiségű fiai. Ott voltak a szabadságharcosok sorában a Magyarországhoz és nemzetünkhöz ragaszkodó kommunisták is. Ott volt minden becsületes férfi és nő. Egyhangúlag követelték a szovjet csapatok kivonulását, az ország függetlenségének helyreállítását. A különböző vallású, pártállású hősi halottak, nemzetünk vértanúi, egymás mellett hullottak el a véres ütközetekben. Az egész világ megcsodálta a szabadságharc napjaiban kialakult népi egységet. Ennek a szilárd egyetértésnek köszönhetjük az eddig elért eredményeket. A kormány, a szabadságunkat továbbra is elfojtani szándékozó jogtalan támadó, megadásra kényszerült. De közben mindent elkövet, hogy a szabadságharcosok kezéből kiragadja a fegyvert. Szinte naponta változtatja a kormány tagjainak névsorát. A hazaáruló moszkoviták az új kormányban is igyekeznek megtartani pozíciójukat. Ez természetesen nem elegendő biztosíték arra, hogy a szabadságharcosok kiadják kezükből a fegyvert. Nem. Erről szó sem lehet. Hazánk függetlensége, népünk szabadsága, emberi méltóságunk jogai, amelyekért nemzetünk hős fiai harcoltak, még nincsenek biztosítva. Moszkva bérencei még nem hagyták jóvá a szabad politikai szervezkedést. A szabadságharc vértanúi nem politikai engedményekért, illetve kiváltságokért, hanem hazánk teljes függetlenségéért, a szó igazi értelmében vett szabadságért áldozták fel életüket. Ha megbontanók a barikádokon kialakult egységet, pusztulásba sodornánk egész népünket. Ilyen felelőtlen lépésre, lelkiismeretes, becsületes ember a jelen körülmények között nem vállalkozhatik. Az emberi jogokat és hazánk függetlenségét illetőleg nincs és nem is lehet köztünk nézeteltérésről szó. Létünk alapvető kérdéseiben egyetértünk. Ezt az egységet kell mindenáron, még a legsúlyosabb áldozatok árán is megőriznünk. Hazánk jövője, az emberi jogokon felépülő új magyar élet, hitünk szabad gyakorlásának, egyházunk zavartalan működésének biztosítása követeli ezt tőlünk. Tegyünk félre mindent, ami elválaszt bennünket, őrizzük meg egységünket, mert csak ez vezet a végső győzelemhez!

Kedves hallgatóink, Károly atya üzenetét közvetítettük a magyar nép egységének biztosításáról és feladatairól.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

A Népszava híreiből:

Nagy Imre üzenete a magyar néphez: A szovjet hadsereg csapatainak kivonulása megkezdődött

Magyar testvéreim! Tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjet hadsereg csapatainak kivonulása megkezdődött. Minden hatóság, az ország minden polgára az elvonulás teljes rendjének biztosítása érdekében tartózkodjék minden provokatív, zavaró, vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon a szovjet hadsereg csapatainak kivonulásához.

Nagy Imre, a minisztertanács elnöke

Lengyel repülőgépek ablaküveget hoztak Budapestre

Varsóban a magyar külkereskedelmi megbízottnak az egyik magyar külkereskedelmi vállalat kedd délután megbízást adott, hogy ablaküveget vásároljon a budapesti harcokban betört ablakok pótlására. Czyrankiewicz lengyel miniszterelnök azonnal intézkedett, hogy lehetőleg még a keddi nap folyamán két repülőgép ablaküvegekkel Budapestre induljon.

Kedvező légkörben folynak a tárgyalások a kormány és a forradalmi erők képviselői között

Október 30-án délután 6 órakor tárgyalások indultak Nagy Imre, a minisztertanács elnöke és a felkelő fegyveres szabadságharcos erők képviselői, a forradalmi bizottmány tagjai, továbbá a forradalmi értelmiség és diákság képviselői között. A fegyveres felkelő szabadságharcos erőkkel Dudás József, a nemzeti forradalmi bizottmány elnökének javaslatai alapján a tárgyalások kedvező légkörben folynak.

A kiszabadított Mindszenty Rétságról elindult budai otthonába

Mindszenty József herceg-prímást október 30-án, kedden 22,05 órakor a rétsági honvédség egy tiszti alakulata kiszabadította felsőpetényi rabságából, ahol három nap híján egy évet töltött, s ezzel a herceg-prímás nyolcéves rabsága véget ért. Szenvedéseinek véget-vetett a győzelmes magyar forradalom. Rétság község lakossága elsőnek üdvözölhette a rabságból kiszabadult herceg-prímást, akit a nyolcéves fogság sem testileg, sem lelkileg nem tudott megtörni. Az üdvözlésekre az első szava ez volt:

Fiaim! Ott fogom folytatni, ahol nyolc évvel ezelőtt abba kellett hagynom.

A Daily Mail tudósítója fejlövést kapott

Az országban dúló harcok alatt több külföldi sajtótudósító érkezett hazánkba. Néhány nappal ezelőtt a Daily Mail és a Daily Express tudósítói is megjöttek. Vasárnap a »tüzet szüntess« alatt a külföldi újságírók sorra járták a főváros legsúlyosabb küzdelmeinek színterét. A diplomata-rendszámmal és angol felségjellel ellátott zászlós kocsira a Nyugati pályaudvar előtt szovjet katonák tüzet nyitottak. Noel Barker, a Daily Mail tudósítója fejlövést kapott. A külföldi újságírót a Vas utcai Balassa János kórházba szállították. Sérülése súlyos, de nem életveszélyes.

Kossuth-címer a párizsi magyar követségen

Kutas Imre párizsi magyar követ utasítására a párizsi magyar követség épületén kitűzött magyar nemzeti lobogóról levették a címert, illetve a vörös csillagot. Most Kossuth háromszínű nemzeti lobogója leng a magyar követség épületén. Tovább a Népszava 1956. október 31-i számára.

'56 anno: Szabad Európa Rádió és sajtószemle az Indexen

Október 23-tól november 4-ig minden nap meghallgathatja és elolvashatja az Indexen, hogy mik voltak a hírek, mit mondott, hogy lelkesedett és latolgatott a magyar nyelvű sajtó a forradalom napjaiban 1956-ban. A Szabad Európa Rádió adásai az OSZK Történeti Interjúk Tára és amagyaroktober.hu oldal jóvoltából, a Népszabadság és a Népszava az Arcanumnak köszönhetően került fel hozzánk.

oszk logo
logo-adt-big.png


  • Tippek
  • Hírek