Hálósipkás futballzakót kaptunk a németektől

2014.01.04. 07:20
Csalódást okoztak a magyar futballisták, pihenés helyett dáridóztak a porosz fővárosban. A budapesti orvosoknak elegük van az alacsony fizetésből és a rossz lakásviszonyokból, tetteket várnak a polgármestertől. Egy szélhámos újságírónak adta ki magát. Esti Újság, 1914, január 4.

Csalódást okozott a magyar futballcsapat, pihenés helyett dáridóztak a magyar fiúk a porosz fővárosban. A budapesti orvosoknak elegük van az alacsony fizetésből és a rossz lakásviszonyokból, most már tényleg tetteket várnak a polgármestertől. Egy szélhámos újságírónak adta ki magát és előfizetőket toborzott a Jeruzsálemi újságnak. Esti Újság, 1914, január 4.

Orvosok mozgalma

Elégedetlenek az orvosok helyzetükkel, és sérelmeik orvoslását követelik a fővárostól. Az orvosok mozgalmának egyik vezetője az Esti Újságban mondta el sérelmeiket.

„Húsz év óta semmi sem történt a közkórházi orvosok helyzetének javítására. Soha meg nem hallgattak bennünket, csak ígéretekkel bíztattak. Három hónapja memorandumot adtak át az orvosok a balparti kórházak igazgatóságának, de még csak választ sem kaptak rá. A helyzetünkön mégis változtattak: egy tételt töröltek az ételek közül. Ennél megalázóbbat el sem tudunk képzelni az orvosi karra! Évtizedek elkeseredését még ezzel tetőzik!”

„Ami a kórházi orvosok lakásviszonyait illeti egyes helyen botrányosnak mondható. A Szent László Kórházban a száz orvos közül legalább tíz kap fertőző betegséget a rossz higiénikus viszonyok miatt. Nem beszélek a Rókus Kórházól, ahol az orvosok valósággal piszkos odukban laknak. A fizetésük a legsanyarúbb. A segédorvos száz, az alorvos 120 korona fizetést kap, ami csaknem rámegy a rossz koszt pótlására. Az összes kórházi orvos, pár ezer korona adósság hátrahagyásával távozik a kórházakból!”

Követeléseink:

  1. Fizetésjavítás
  2. Szolgálati pragmatika, amely lehetővé teszi, hogy a kórházi orvos előnyben részesüljön a városi orvosi állások elnyerésekor. (Azt sokszor városházi nagyurak háziorvosai kapják.)
  3. A régi érkezési rend tisztán morális sérelemből való visszaállítása. (A rendszer 1914. január elsejével változott.)

„Ígéretekkel többé be nem érjük. Ha 48 órán belül határozott ígéretet nem kapunk, az összes kórházi orvos lemond állásáról. Ezt valamennyien írásban kötött kölcsönös becsületszóval fogadtuk.”

Küldöttségüket fogadta a polgármester. Bárczy István kijelentette, hogy az élelmezési rendszert visszaállítani nincs módjában, de ha a kórházak költségvetése ezt megengedi, akkor megteszik. Ígérete szerint a panaszokat meg foga vizsgálni, és az ügyek rendezésekor a fizetésekre is tekintettel lesz.

Jeruzsálemi újság

Nagyung községben egy ismeretlen ember végigházalta a község minden lakóját, hogy előfizetőket gyűjtsön egy jeruzsálemi újság részére. Mikor a tekintélyes számban jelentkezett előfizetők hetek múlva hiába várták az újságot, elpanaszolták egymásnak a dolgot, és csak akkor tűnt ki, hányan ültek fül a körmönfont csalónak. Az előfizetések gyűjtője több helyen hírlapírónak adta ki magát, s a szomszédos községeket is megtisztelte látogatásával. A nyomaveszett szélhámost a hatóságok keresik.

Zsaroló lovasrendőr

Mihályi Ferenc lovasrendőrt fölfüggesztették állásából, mert tolonckísérés közben meg akarta zsarolni Szabó János gazdát. Szabó nem akart neki pénzt adni, ezért Mihályi megverte.

Magyarország koleramentes

A hivatalos lap mai száma közli Sándor János belügyminiszter december 29-i körrendeletét, amely szerint Magyarország koleramentes. „December 18-ika, tehát 10 nap óta újabb kolerás megbetegedés nem merült föl. Kolerás beteg Magyarországon ez idő szerint már nincsen. Ennélfogva, hivatkozva az 1909. évi XXI törvénycikkely becikkelyezett 1903 évi párisi nemzetközi egyezmény II. szakasz 9. cikkében foglaltakra, Magyarországot koleramentesnek nyilvánítom.”

Bakot lőtt a magyar csapat Németországban

Kudarccal végződött a BAK németországi szereplése. A futballklub négyből egyetlen mérkőzését sem tudta megnyerni.

A német szövetség hivatalos lapja, a Rasensport így írt a turné utolsó, 2:1-es vereséggel végződött brémai mérkőzéséről: A magyarok játéka nem elégített ki, mert a nagy reklám után, amely különben is a sok éven át bajnok FTC-re vonatkozott, sokkal különb teljesítményre számíthattunk. Igaz, hogy a BAK jó teknikával rendelkezik, elfogadható az összjátéka is, mégis egész föllépése úgy hatott, mint a pomádé. Gyorsaságnak, áttörőképességnek a nyomát sem láttuk, olyan hálósapkaszerű benyomást keltett a csapat. A csatársorban csak a belsők értettek egyet, a szélsőre nem helyeztek hangsúlyt. Roppant szegényes volt a vendégcsapat lövőképesség dolgában. A kapu előtt ehhez hasonló gyámoltalanságot egyáltalán nem láttunk még sohasem.

A lap az előző, Kielben elszenvedett vereségről írva jót is írt a csapatról, dicsérve György kapuvédőt.

A legkínosabbnak a Nürnberger SC-tól elszenvedett vereséget tartja a Rasensport. Berlini tudósítónk érvelése szerint azt annak kell betudni, hogy a BAK Berlinben való átutazásakor nem élt a sportszerűségtől megkívánt módon, és a korábbi meccsektől meg az utazástól fáradt csapat alapos pihenő helyett szolidnak nem mondható dáridót csapott a porosz fővárosban.