Román-szerb összeesküvés ellenünk?

2014.01.08. 09:15

Titkos egyezségben felosztotta egymás között Magyarországot a szerb és a román király. Károlyi Mihály aggódva interpellálta a külügyminisztert, aki szerint nincs ilyen dokumentum. A török-görög ellentét háborúval fenyeget. A spanyol faj túl heves, nem való nekik a futball, botrány volt az FTC bilbaói meccsén. Esti Újság, 1914. január 8.

Románia és Szerbia ellenünk?

A Pesti Hírlap közölte, hogy Szerbia és Románia az elmúlt nyáron titkos védszövetséget kötött Ausztria és Magyarország ellen. Károlyi Mihály gróf a közlés kapcsán interpellációt intézett a külügyminiszterhez.

Berchtold gróf válaszul kijelentette, nincs tudomása ilyen szerződésről. A Pesti Hírlap szerint a két ország kölcsönös védszövetséget kötött arra az esetre, ha országukat egy harmadik fél fenyegetné.

A szerb király román érdekkörbe tartozónak ismeri el a havasoktól északra fekvő területeket, míg a román király a Tiszától nyugatra fekvőket a szerb király érdekkörében lévőnek fogja elismerni.

Az Esti Újság érdeklődésére a külügyminisztériumban közölték: a titkos szerződést eredetileg az orosz Novoje Vremja, majd a prágai Narodni List közölte, innen vette át a Pesti Hírlap. A pánszláv forrásból származó szöveg célja, hogy összeveszejtsen minket Romániával és Szerbiával.

Ezeknek a köröknek fáj, hogy Romániával teljes egyetértésben vagyunk és a magyar kormány a magyarországi románsággal egyezkedik.

A szerződés tényét hivatalosan megcáfolták Bukarestből, Belgrádból és Pétervárról is. Bécsi körök is teljesen lehetetlennek tartják egy ilyen szerződés létezését.

Béke van a Ganz-gyárban

Helyreállt a béke ma a Ganz-gyárban. Még december elején történt, hogy a gyár igazgatósága és a munkások között összeütközés történt.

Az igazgatóság ekkor kizárta mind a négyezer munkását.

Tárgyalások kezdődtek a munkások és Asbóth Emil igazgató között. Január 5-én újraindult a munka, ám száz munkást nem fogadott vissza, s ez újabb bonyodalmakhoz vezetett. Különösen az esztergályos osztályon támadt ellentét. Az esztergályosok küldöttséget indítottak el az igazgatósághoz. A késő éjjeli órákig húzódó tárgyalásokon sikerült végleges békét kötni. Az igazgatóság kijelentette, hogy mihelyt a munka növekedni fog, a most kimaradottak is munkához jutnak, így ma reggel a gyár teljes üzemmel indult el.

Láncrakötötték rokonukat

Letartóztattak egy 33 éves férfit és 68 éves anyját az amerikai Olivet faluban, mert egy távoli rokonukat húsz éven át láncra kötve tartották házuk pincéjében. A szerencsétlen a fogságban megőrült. A borzalmas tettre anyát is fiát a hír szerint egy örökségi vita bírta.

Új háború szele. Török-görög ellentét

A hármas szövetség hatalmai tudják, hogy a nagyhatalmaknak Görögországhoz intézendő olyan értelmű plátói fölszólítása, hogy a görög katonaságot vonják vissza Kioszból és Mitilénéből, nem biztat semminemű eredménnyel és abban állapodtak meg, hogy a nagyhatalmak nem vállalhatnak megbízást arra, hogy kierőszakolják a szigeteknek Törökország javára való kiürítését. Remélik azonban, hogy Törökország és Görögország háborúja egyelőre elkerülhető, mert az új török dreadnoughtot csak júliusban szállítják és mert Bulgária még nem elég erős a háborúban való részvételhez. A közbeeső időt további tárgyalásra fogják felhasználni.

Spanyolország még nem futballérett

Spanyolország még nem ért meg a futball űzésére. A spanyol faj sokkal hevesebb, semhogy fegyelmezni tudja magát egy olyan küzdelemben, ahol a testi erő használata megtűrt dolog. Élénk bizonysága ennek az FTC második bilbaói meccse.

Semmi sem tudott gátat vetni a spanyol játékosok durvaságának és a közönség garázdálkodásának, annyira, hogy a magyar csapat a pályáról való levonulással volt kénytelen tiltakozni a furcsa vendéglátás ellen.

Ebben a percben még hiányzik a részletes beszámoló, hogy mi történt a pályán. Annyit tudni, hogy a csapat a második félidőben két góllal vezetett (mindkettőt Tóth csinálta), ekkor elviselhetetlen lett a spanyolok brutalitása. A bíró gyöngének bizonyult, képtelen volt rendet teremteni.

Inkább végződjék fiaskóval a spanyol túra, minthogy bénán érkezzék haza egy-két magyar fiú.