Szocialista tüntetés a sajtótörvény ellen

2014.01.10. 16:33

A szocialisták türelme elfogyott, a parlament elé vonulnak, ahogy a rendőrség is: sok lesz a véres fej. Feketehimlőt hordott szét a pékinas Bécsben. Női holttest hevert egy kosárban a Batthyányi téren. Az Osztrák–Magyar Bank megőrizte a kamatlábat. Esti Újság, 1914, január 11.

Sajtótörvény ellen tüntetnek a szocialisták

Elmúlt a szeretet és a béke ünnepe (éppen ma van az „oláh karácsony utolsó napja) és semmi sem akadályozza a politika harcainak folytatását.

A munkapárt épúgy el van tökélve, hogy végigviszi Balogh Jenő sajtójavaslatát, mint amilyen elszántan hirdeti az ellenzék, hogy ez a javaslat az alkotmányos szabadságnak végső veszedelme. A szocialisták türelme elfogyott: hétfőn este tizennyolc gyűlésük lesz, kedden pedig fölvonulnak a parlament elé. Ezt természetesen megelőzi a katonaság és rendőrség kivezénylése az utcára. Az eredmény bizonyos: a sajtójavaslat sorsán mit sem fog változtatni a demonstráció, ellenben nagyon sok fej véres lesz, mint eddig valahányszor, ha védtelen néptömeg száll szembe az állig fölfegyverzett rendőrséggel.

De bele kell nyugodnunk abba, hogy mindenkinek joga van ott és akkor beveretni a fejét, ahol és amikor neki tetszik. De nekünk jogunk van sajnálni az ily szerencsétlen összeütközések minden áldozatát.

A pártok úgysem törődnek sorsukkal se jobbról, se balról.Őket csak az érdekli: mi van a munkapárttal és kormánnyal? Tisza igen-igen nagy dologba vágta a fejszéjét a horvátokkal és a románokkal való egyezkedéssel. Ha ebbe bele nem bukik – gondolták az ellenzékben – akkor örökké él. És ebben van is valami.

Egy hétig úgy tűnt, a munkapárt elnöke, Héderváry gróf hűvös a kormánnyal szemben. Most azonban a leglojálisabb nyilatkozatott tette a koemány mellett. A párt tehát tüskén bokron keresztül megy a vezére után: az ellenzék jelenlétében vagy távollétében, passzív asszisztenciája vagy akár a legzajosabb ellenállása mellett elintézi mindazokat az ügyeket, melyek egy jobb korszak megalapozásához szükségesek. Jövő tavasszal azután dönthet ismét a nemzet.

És akkor akár Tisza marad felül, akár más, könnyű dolga lesz. Addig az összes nagy és nehéz kérdéseket elintézik, a parlament és a kormány nyugodt működéseinek akadályait elhárítják, és idilli csönd, nyugalom köszönt be végre a vad parlamenti harcok után. Bár már látnánk!

Feketehimlő Bécsben

Tegnap egy pékinast szállítottak be a Ferenc József-kórházba akin feketehimlőt konstatáltak. A pékinas az ottakringi kerület egyik pékségéből napoonta százharminc családnak vitt kenyeret és zsömlét. Még tegnap is kihordta a süteményt, noha már vasárnap kiütések voltak a nyakán. Félő, hogy a pékinastól vagy a kihordott süteménytől mások is megkapják a veszedelmes betegséget.

Női holttest a kosárban

Egy utazókosarat talált két kocsis ma reggel a Batthyány tér ls a Kacsa utca közötti partszakaszon. Az új kosárnak nagyon megörültek, föltették kocsijukra. Érezték, hogy nehéz, így értékesebb holmi reményében kinyitották. Megdöbbenve látták, hogy egy női holttest fekszik benne. Azonnal értesítették a közelben posztoló Kerkai nevű rendőrt.

A 27-28 év körüli nőt vélhetően megfojtották. Festett szőke hajú, keze manikűrözött. Kiérkezett nyomozók megvizsgálták a kosarat. A gyártó képviselete az Andrássy utca 41 szám alatt van, ahová detektíveket küldtek ki annak megállapítására, hogy ki vette a kosarat.

Eleinte azt hitték, hogy a meggyilkolt leány azonos az egyik Ó-utcai prostituált nővel. Azóta kiderült, hogy ez a föltevés téves. Az egész városban megindult a nyomozás a meggyilkolt személyazonosságának megállapítására és a gyilkos kézrekerítésére.

Marad a kamatláb

Az Osztrák és Magyar Bank főtanácsa ma délelőtt ülést tartott, amelyen jóváhagyta az 1913. évi zárószámadásokat. A tiszta évi nyereség 46.278.742 forint és 64 fillér volt. Részvényenként 120 korona 10 fillér osztalékot fizet a bank. A kamatláb dolgában nem történt változás.