Budapestnek több választókerület járna

2014.02.01. 08:53

Új választókerületi beosztás: Budapestnek kevesebb, Erdélynek több kerületet ad a javaslat annál, mint amennyi járna • Pékmesterek ellen tiltakoznak a munkások • Nagy bányaszerencsétlenség Németországban • A pápa ismét elájult • Gyomorcsepp helyett szemcseppet vett be a fiatal leány. Esti Ujság, 1914, február 1. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

A választókerületek uj beosztása

A ma benyujtott törvényjavaslat a magyar országggyűlés számára (a horvát képviselőkön kívül) 435 választókerületet állapit meg, amely szám huszonkettővel nagyobb az eddiginél. A többlet különösen a városok s a kulturális és gazdasági fejlődés szempontjából előrehaladottabb vidékek javára esik.

De más felől arról is gondoskodik a javaslat, amikor Budapestnek csak huszonkét kerületet ad, noha a javaslatban alkalmazott kulcs szerint a fővárosnak ennél több kerület jutna, hogy bár érvényre jutatja a főváros nagy jelentőségét, ne szállítsa le túlzottan a vidék politikai sulyát.

A vidékkel szemben annál kevésbé szabad méltánytalannak lenni, hogy Budapest mai nagyságát, hatalmas föllendülését nemcsak saját magának, hanem a vidéknek is köszönheti.

A javaslat megalkotói csak az egyes területek gazdasági és kulturális jelentőségét, szociális viszonyait, néhol mint méltányossági szempontot, a történelmi fejlődést vették figyelembe. Az idegenajku állampolgárok által lakott vidékeknek is, az igazság mértékével mérve, minden megkülönböztetés nélkül ad a javaslat annyi kerületet, amennyi megilleti. Az erdélyi részeknek a javaslat aránylag több kerületet ad, mint amennyi a javaslat kulcsa szerint esnék azokra a törvényhatóságokra, de ezt – szemben a számtani müveletekből levezethető rideg következtetésekkel – Erdély történelmi multja és mostani jelentősége egyaránt megokolttá teszi.

A kenyérdrágaság ellen

Budapest munkásai szerdán este tíz népgyűlést tartanak, amelyen foglalkoznak a pékmesterek kenyérdrágításával és követelni fogják, hogy a hatóságok vessenek véget a pékmesterek hatalmának.

Bányászok halála

Dortmund

Az Achenbach bányában tegnap délután szerencsétlenség történt. Délben 650 ember szállt le a tárnába. Néhány órával később robbanás történt és este még kilencven ember hiányzott. Később megtaláltak ötöt holtan, huszonkettőt súlyosan megsebesülve. Éjfélkor mintegy hatvanan voltak még a tárnában, és attól félnek, hogy ezek mind oda is vesznek, mert ma délelőtt aligha fog sikerülni tovább előrehaladni.

Tegnap este hét órakor történt a katasztrófa. A mentőcsapatok rendkívül gyorsan ott voltak a szerencsétlenség helyén. A mérges gázok és a füst az egész tárnát és folyosókat megtöltötték, ugy hogy még a mentők sem tudtak előre hatolni, pedig nekik füstsisakjuk volt és oxigénkészülékük. Valószínű, hogy a benrekedtek mind meghaltak.

A pápa elájult

Rómából jelentik: A pápa állapota ismét rosszabbodott. Mint vatikáni körökből közlik, a pápa tegnap ismét elájult és csak egy negyed óra mulva tért magához. Ugy hogy már komolyan aggódni kezdtek érte.

A tévedés áldozata

Sopronkereszturon Füchman Hedvig, egy tisztviselő tizenhét éves leánya gyomorcseppek helyett tévedésből szembaj ellen kapott cseppet vett be. A tévedést csak akkor vették észre, mikor a fiatal leány nagy görcsöktől eszméletlenül összeesett. Az orvos ellenmérget adott be, a fiatal leány állapota azonban nemigen változott.