A sárgafaj ellen hoz törvényt Amerika

2014.02.04. 09:09

A sárgafaj ellen hoz törvényt Amerika • Német – angol egyezkedés a gyarmati érdekszférákról Tilos a hasított szoknya az udvari bálon Gonosz képü muszka kémügye a bíróságon A gyenge bíráskodás a magyar futball legnagyobb baja. Esti Ujság, 1914, február 4. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

A sárgafaj ellen

Washingtonból jelentik

Az Egyesült-Államok parlamentje most tárgyalja az új bevándorlási törvényjavaslatot. A javaslat legfontosabb pontja az, hogy az unió a mongol és sárgafaju bevándorlókat csak külön kereskedelmi szerződés ellenében engedje be.

Megegyezés Németország és Anglia közt

Az idevaló diplomáciai körökben nagy érdeklődést és figyelmet kelt az a hír, hogy Németország és Anglia között a portugál gyarmatokon való érdekszféra beosztása dolgában előzetes megegyezés jött létre. Hír szerint ugyanis Anglia elismerte Németországnak azt a jogát, hogy Angolát és Kongó déli részét gazdaságilag kiaknázza, ezzel szemben pedig Németország biztosította Angliának Mozambique gazdasági kihasználását. A tárgyalás még nincsen befejezve. A londoni portugál követ megerősítette ezt a hírt, de hozzátette, hogy Portugália csak gyarmatainak gazdasági kihasználására hajlandó engedelmet adni, a gyarmatok végleges átadásáról szó sem lehet.

Tilos a hasított szoknya

A Vossische Zeitung bécsi tudósítója udvari körökből arról értesít, hogy a főudvarmesteri hivatal mindazoknak a hölgyeknek, akik az idei udvari bálon vagy más udvari ünnepeken megjelennek, tudtára adja, hogy hasított szoknyának, az ugynevezett tangószoknyának a viselését nem fogja megengedni. A főudvarmesteri hivatal alkalmazottait szigoruan utasították, hogy azokat a hölgyeket, akik erre a figyelmeztetésre nem hallgatnak, ne engedjék be az udvari bálra.

Az orosz kémek

A közelmúltban lezajlott balkáni háboru idején a kémek egész raja szimatolt hadi titkok után. Így került Budapestre Bravura Miklós állitólagos francia nyelvmester és hírlaptudósító, aki nem hírlapoknak, hanem az orosz kormány Stockholmban székelő középponti kémkedő irodájának küldött kimerítő tudósítást.

Innen látták el a kémeket, köztük az öngyilkossá vált Redl ezredest is bőségesen pénzzel és utasítással.

A carszkoje-szélói születésü Bravura Miklós tavaly nyáron került hurokra. Amikor lakásán házkutatást tartottak, a rendőrség kezébe került egész levelezése, mire letartóztatták. De elfogták Velősi Ödön rovott multu, fiatal közjegyzői írnokot is, aki teljesen a gonosz képü muszka befolyása alatt állott s rábeszélésére cserélte föl római katolikus hitét a görög keleti vallással, melynek egyházi feje a minden oroszok cárja. A budapesti királyi tábla ma tárgyalja az orosz kémek ügyét.

A bírókérdés megoldása

A futballsportnak a magyar bírói kar gyöngesége volt mindig a legnagyobb baja. Próbáltak már segíteni rajta, de mindig sikertelenül. Megbukott a gyakorlatban a bíróküldés tetszetős eszméje is. Pedig egyre sulyosodik a baj, mert a többet foglalkoztatott bírák közül megint visszavonult néhány. Alig akad maholnap bíró, akire egy-egy fontosabb mérkőzését rá lehetne bízni. Épp ezért nagy horderejű az MLSZ legujabb akciója a válságos helyzet gyökeres rendezésére. Elhatározta az MLSZ elnöksége, hogy a kiérdemesült játékosokat, a régi gárda megérett, megállapodott tagjait hívja segítségül s megkönnyíti nekik a bírói vizsgálat letételét, sőt a vizsga formaságait is elengedi, ha a verbuválás másként nem lehetséges.