Rockefeller elbújt az adóbehajtók elől

2014.02.05. 16:29

A dusgazdag Rockeffeler John nem akar adót fizetni • Magyarellenes térkép izgatja a szerbeket Délvidéken Rengeteg áldozata van a szörnyű vulkánkitörésnek Japánországban Agyonverte a rátámadó ordast az erdész. Esti Ujság, 1914, február 5. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Rockefeller nem fizet

Londonból jelentik nekünk: Az adókivető bizottság nyolcvannégy millió fontra becsülte Rockefeller Johnnak, a dusgazdag petróleumkirálynak klivlendi birtokát és megadóztatta. Rockefeller egyszerűen bezárkózott az adót behajtani akaró hivatalnokok elől és kijelentette, hogy nem fizet. A hatóság azonban fölszólította, hogy fizessen, ha nem akarja, hogy adójának felével még meg is büntessék.

Petár cár rajongója

Szokatlan forrongás volt tapasztalható a délvidéki szerbség körében. A bácskai községeket olyan térképekkel árasztották el, amelyen az osztrák és magyar monarkia teljesen el van törölve. Ezeken az Oroszországban készült, délkeleti Európát ábrázoló térképeken rajta van Szerbia, Bulgária, Montenegró, Görögország, Románia, Oroszország, Németország és Olaszország – monarkiánk ellenben teljesen hiányzik.

A térképcsináló Ausztria egy részét bekebelezte Németországba, Csehországot és Galíciát és Felső-Magyarországot az oroszoknak adta. Erdélyt Romániához csatolta. Horvátországot, Boszniát, Hercegovinát külön királyságokká léptette elő, Tirolt pedig Olaszországnak juttatta.

Tavaly uj esztendő napján a törökkanizsai főszolgabíró letartóztatta és Szegedre kísértette Szavajcsin Csedomirt, a józseffalvai szerb pópa fiát, aki a följelentés szerint egy áttombolt éjszaka után éltette Pétert, a magyar-szerb császárt és nyíltan hirdette a magyarországi szerbek elszakadását. A csendőrök kutattak a térképek után az atyai házban, de eredménytelenül.

A vulkán pusztítása

Az 1914. év Japánországra nézve olyan elemi csapással kezdődött, amely rövid megszakításokkal rendkívül gyakori és többszáz millió jennel apasztja a japán nemzeti vagyont. Rövid időközökben egymást követik a tájfun, a földrengés, árvíz, éhinség és a rengeteg vagyont elhamvasztó tűz. Ezuttal a déli Kinsu-szigeten levő egyik legrégibb s Japánország történelmében régente jelentékeny szerepet játszó Kagaszina várost érte a rémes elemi csapás. A szerencsétlenséget a kikötőben levő kis szigeten emelkedő Szakurajima vulkán hirtelen kitörése okozta.

Vasárnap este a lakosságot heves földlökések ejtették rémületbe, s csapatostul rohantak a part felé, ahol száz és száz csónakban kerestek menekülést. Minthogy később a tűzhányó látszólag lecsöndesedett, sokan visszatértek a szigetre és ismét elfoglalták házaikat. Éjjel két és három óra között hirtelen nagy erővel kitört a tűzhányó. A menekülők előadása szerint több ezer méter magasságban tűz és füstoszlop emelkedett a levegőbe s utána sűrű hamueső érkezett veszedelmes nagyságu lávatömeggel vegyítve.

Az egész szigetet kénes gőzök burkolták be. A földlökések oly erősek voltak, hogy az épületek kártyavárként omlottak össze. A sziget egész lakossága rémülten menekült, miközben a szikla- és lávatömegek számos embert agyonütöttek, sokan pedig megfulladtak, mások megégtek. A kis csónakok nem voltak képesek befogadni a tömérdek menekülőt, a zsúfoltság folytán számos csónak felborult és itt is sokan a vízben lelték halálukat.

Az eddigi megállapítás szerint Kagaszimában közel harminc ember vesztette életét s néhány száz sebesülés történt. Szakurajima szigeten azonban, amely teljesen elpusztult, rengeteg ember esett a szerencsétlenség áldozatául. A kárvallottak javára mindenfelé gyűjtés indult meg.

Garázdálkodnak a farkasok

Siófokról jelentik: Az idei abnormis hideg a farkasokat is kikényszeríti az erdőből. Magyaregres és Várda környékén a farkasok nagyon elszaporodtak és vasárnap, mikor az erdész rendes körutját végezte, egy ordas megtámadta. Az erdész az ordast agyonverte, de közben maga is megsebesült.

A háziszer

Alsóbarbatyeniszkrony községben Andrei Moisze oláh gazda felesége a fájós lábát petróleummal kenegette és hogy a petroleumot a lába hamar beigya, a nyitott tűzhely fölé tartotta és az üveget a tűzhelyre tette. A petroleum fölrobbant és az asszony lábát sulyosan összeégette. Az asszony, akinek mindkét lábát amputálni kellett, most élet és halál között lebeg.