Elmeosztályra vitték az őrjöngő bírót

2014.02.06. 16:05

Közadakozásból lett 210 uj repülőgépe Franciaországnak, a revánsvágy miatt a mi monarkiánk is a hadi aviatika fejlesztésére kényszerül Sulyos idegbajban szenvedett a bíró, ítéletein látszott, hogy nem egészen normális Lugkőoldatot ivott a leány, mert édes anyja megdorgálta. Esti Ujság, 1914, február 6. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

210 új repülőgép a francia hadseregnek

A párizsi Sorbonne-egyetem díszes csarnokában komoly, minden külső fényesség nélkül való ünnepség volt tegnap Poincaré elnök részvételével. Ez a csöndes ünnepség, amelyet a rendezők szinte elrejteni óhajtottak a nagy és főképpen külföldi nyilvánosság elől, érdemes a legnagyobb figyelemre, és valószínű, hogy még tömérdek pénzébe fog kerülni Európa valamennyi nagyobb nemzetének.

A nagy nemzeti bizottság, amely a hadi aviatika céljára való gyűjtést két éven át vezette, tegnap adott számot működésének sikeréről. A beszámoló nagyszabású hazafias tüntetéssé alakult. A gyűjtés hatmillió 133 ezer korona végső összeggel zárult. Ebből a pénzből kétszáztíz hadi repülőgépet kap a francia hadsereg s ugyancsak a gyűjtés eredményéből emelnek hetven hangárt, javarészt az ország keleti, más szóval a Németország felé néző határán. További cél, hogy a bizottság végig Franciaország egész határvonalán tökéletes aviatikai telepeket létesítsen, amelyek alkalmasak legyenek a repülőgépek föl- és leszállására.

Több beszéd elhangzása után, melyek közül egyik-mások könnyen érthető célzást tartalmazott a revánsra vonatkozóan, maga Poincaré elnök is hosszabb beszédet mondott. Üdvözölte az ország egész lakosságát, amiért az ügyben páratlan egyetértést tanusított. Egész Franciaország vett részt égő lelkesedéssel a nemzeti munkában.

Ne higyjen senki azoknak, akik azt mondják, hogy a franciákat megbénította a reménytelenség, hogy tunyává tette a jómód. A francia nép most is az, ami volt: egészséges és erős, derűs és hatalmas, ismerője annak a szerepnek, amely számára a civilizáció dicsőséges történetében kijutott.

Poincarét végeszakadatlan tapssal köszöntötte a közönség. Előrelátható, hogy az aviatikai célokra ujra özönleni kezdenek majd a francia milliók s ezzel a hadi aviatika fokozott fejlesztésére kényszerül Németország s egyuttal a mi monarkiánk, valamint Olaszország is.

Egy bíró tragédiája

Tömöri Lajos, a gyulai törvényszék bírája már hosszú idő óta sulyos idegbajban szenvedett. Mégis mindezideig pontosan teljesitette hivatalos kötelességeit, bár ítéletein gyakran meglátszódott, hogy gondolkodása nem egészen normális. Tegnap kitört rajta az őrjöngés. Nagynehezen sikerült a beteg bírót lefogni, mire beszállították a közkórház elmeosztályába.

A dorgálás miatt

Redák Mária tizenhat éves napszámos leány az Ögynök-utcában lévő Pannónia gőzmosóban lugkőoldatot ivott azért, mert az édes anyja megdorgálta. A Rókus-kórházba szállították.

Lehár uj operettje és a külföld

Lehár Ferenc Végre egyedül című uj operettjét a mult héten mutatta be a bécsi An der Wien-színház, de az idei évadban a Lehár operett Bécsen kívül sehol nem fog színre kerülni. Az operett ugynevezett anyaga ugyanis csak márciusban készül el és Lehár kiadója nem akarja, hogy az ujdonság bárhol is a szezon végén kerüljön előadásra. Ezért a Végre egyedül! Berlinben, más német színpadon, Angolországban és esetleg Budapesten is csak a következő évadban kerül a közönség elé.