Vonaton keresett kalandokat a titokzatos hölgy

2014.02.08. 17:37 Módosítva: 2014.02.08. 17:43

Szomorú sors: detektivek leplezték le az elzüllött elegáns hölgyet, ő inkább mérget ivott volna • Szomszédharag, parasztboszu: paprikát szórt haragosa szemébe az asszonyka, a bíró megértette • A hatóságoktól is védi az automobilozókat a papi érme • Nem lesz itt uj Balkán-béke. Esti Ujság, 1914, február 8. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Fokról – fokra

A titokzatos hölgy

Az aradi vasutállomáson szolgálatot tevő detektivek már több napja figyeltek egy uriasan öltözött, lefátyolozott fiatal nőt, akinek kilétét az tette gyanussá, hogy napjában többször is megjelent az állomáson, jegyet váltott, elutazott valahová, de mindig ugyanaznap még visszatért Aradra s igen gyakran megint elutazott.

Mikor egyizben egy uriemberrel érkezett Aradra a titokzatos hölgy és egy közeli szállóba ment, a detektiv követte őt a szállóba, ahol igazolásra szólította föl. Az elegáns nő ekkor hirtelen egy üvegcsét vett elő a bluza alól és a szájához emelte, de mielőtt kiürithette volna, kikapták kezéből az üveget, amelyben méreg volt.

A detektiv ezután bekísérte a rendőrségre, ahol megvallotta, hogy Gál Ágnesnek hívják, apja jómódu zentai ember, de kitagadta őt, mivel egy előkelő ujvidéki fiatalember elcsábitotta. Ettől kezdve fokról – fokra sülyedt s legutóbb már csak ugy tartotta fönn magát, hogy folytonosan utazgatott s a vonaton apróbb kalandokat keresett.

A vagyonért

Amikor Szeged város bérföldjeit árverezték, dobra került Kádár Ferenc királyhalmi parasztgazda bérföldje is. Az árverés azonban nemigen izgatja a parasztszíveket, mert szinte elfogadott elv, hogy amíg a régi gazda meg akarja tartani továbbra is a földjét, senki nem licitál rá. Paksi Imre, Kádár szomszédja és régi haragosa azonban kapott az alkalmon, hogy boszuját kielégítse és mintegy negyven koronával fölverte a föld árát, de végül mégis a régi gazdának hagyta. Kádárnét ez az eljárás annyira földühösitette, hogy egy zacskó paprikát vágott Paksi szemébe. A járásbíróság elé került emiatt az asszony, ahol ezzel védekezett:

Sose szoktunk mink egymáson ugy boszut álni, hogy egymás vagyonára törjünk. Ő a vagyonunkra tört, hát én így álltam rajta bosszut.

A járásbíró annyira megokoltnak tartotta az asszony védekezését, hogy mindössze ötven korona pénzbüntetésre ítélte, de még a büntetés végrehajtását is felfüggesztette.

A találékony normandiai papok

Olyan találékony papok is vannak Normandiában, akik az állam és egyház közötti szakadás nehéz idejében is megtalálják a módot a pénzszerzésre. Ilyen például a kis Saint-Christophe-le-Jajolet papja, akit nagyon foglalkoztat az automobilozók testi és lelki üdvössége és éppen ezért Szent Kristóf arcképével érmet alapított. Most aztán messzeföldön terjeszti a hírét, hogy azok az automobilozók, akik kocsijukra ilyen érmet szegeznek, biztosítva vannak nem csak baleset, hanem a hatóságok büntető ereje ellen is. Ugyanez az érem kerékpárosok számára is érvényes. Mégis az egész dolog nem kerül többe potom huszonöt szantimnál. A lelkiatya alig győzi csináltatni az érmeket, és vannak gazdag külföldiek, akiket annyira elragadott a gyűjtőszenvedelem, hogy az ilyen érmek ritka fajaiért súlyos bankókat fizetnek.

Nem hisznek az uj Balkán-szövetségben

Bukarest

A volt belügyminiszter a következőket mondta az uj Balkán-szövetség lehetőségéről: „Nem hiszem, hogy uj szövetséget lehetne létesíteni a Balkán-államok között. Az első szövetség balsikere még mindenkinek emlékében van. Sem Szerbia, sem Görögország nem tehet ma olyan területi engedményeket Bulgáriának, amelyek ezt az államot arra bírnák, hogy Szerbiával és Görögországgal szövetkezzék.”

A béke minden barátja kétségtelenül óhajtja minden Balkán-állam szövetkezését, amihez az európai Törökország is csatlakoznék. Bulgária belső bajai miatt azonban, melyek összefüggésben vannak a külső politikai kérdésekkel, nem valószínű, hogy Bulgária magatartásában ilyen gyökeres változás állna be.

„Az én véleményem tehát az, hogy a pétervári tanácskozás nem változtatja meg a bukaresti békében megállapitott helyzetet.”