Ezrével kódorognak az őrültek az utcán

2014.02.10. 15:51

Magyarországon ezerszámra kódorognak az utcán az elborult elméjü boldogtalanok • Magyar nóta miatt támadt a bosnyák katona a korcsmában • Németország fölosztásáról és magyar köztársaságról fantáziál regényében a francia tiszt. Esti Ujság, 1914, február 10. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Őrültek az utcán

A lipótmezei szomoru ház igazgatója értesítette a főkapitányt, hogy kénytelen kitenni a kapura a megtelt táblát: a rendőrség ne is kisérletezzék azzal, hogy ott még csak egy őrült embert is elhelyezzen. Ha a lipótmezei örültekháza igazgatósága azt jelenti a rendőrségnek, hogy most már egyelőre semmi szín alatt se vehet föl több beteget: ezzel azt mondja, hogy most már nem csak a pince, a padlás, meg a kémény, de az egérlyukak is tele vannak ilyen szerencsétlenekkel. Tudjuk: nem csak a lipótmezei intézményben fest így a dolog.

Magyarországon mindig ezerszámra kódorogtak az utcán, még pedig nem csak a falvak, hanem a városok utcáin is az elborult elméjü boldogtalanok.

Szelíd és nem szelíd őrültek, egyszerűen azért, mert nem volt és ma sincs hely, ahová bevigyék őket, ahol ártalmatlanná tegyék a beszámíthatatlanság páncéljával vértezett gyászos és riasztó seregét a bolygó veszedelemnek. Szabadon csatangolnak, hogy az előre sejthetetlen pillanatban, mikor az őrület sötét dühe felrobban bennük, okozói vagy áldozatai legyenek a legszörnyűbb katasztrófáknak.

A magyar nóta miatt

A bosnyák katona merénylete

Az éjszaka a Kis Rókus-utcában lévő Korona-vendéglőben mulatott Petánovits Ruszta bosnyák katona. Később betért a korcsmába Kosztonik István huszonöt éves szobafestő, aki eleinte csöndesen iddogált, majd később magyar nótákat kezdett énekelni.

24828
Fotó: FORTEPAN

A bosnyák katona ezen fölháborodott, rárivallt a legényre, hogyan mer magyar nótát énekelni, hagyja abba a nótázást és amikor ez nem engedelmeskedett neki, kirántotta az oldalfegyverét és hátbaszurta Kosztonik Istvánt.

A korcsmában lévők erre fölháborodásukban Petánovicsra rohantak és ugy össze-vissza verték, hogy a katonai kórházba kellett szállitani. A megszurt Kosztonik Istvánt veszedelmes sebével a János-kórházba vitték.

Németország fölosztása

Az alezredes fantáziája

A francia hadsereg tisztjei között többen vannak, akik határozottan jobb írók, mint amilyen katonák. Ezek közé sorolhatjuk R... alezredest is, aki a legujabb munkájában, amelynek címe Németország fölosztása, — A holnap nagy eseménye, csak a rangját és nevének kezdőbetüit jelzi.

Az alezredes irodalmi műve azzal kezdődik, hogy a háborut a németek kezdik. A német trónörökös követeli, hogy a franciák azonnal oszlassák föl az idegen légiót; Franciaország erre mozgósít; egy német előörs-csapat át akar kelni a határon, — s a háboru megkezdődik.

Természetesen a franciák győznek – a könyvben. A francia repülőgépek megsemmisítik a német léghajókat. S a francia repülőgépekről valami uj, rettenetes fegyver ezer meg ezer acélnyilat bocsájt le a német seregekre. Egy francia repülőgép légberepíti a potsdami uj-palotát, s ez alkalommal életét veszti a trónörökös is. A dánok és belgák a franciákhoz csatlakoznak, sőt az angolok is. (!)

A német-francia döntő csata a thüringi erdőben játszódik le. Itt elesik maga a császár is: az idegen légió egyik elzászi katonájának golyója oltja ki az életét. Talán mondani sem kell, hogy az elzásziak és lotharingiaiak azonnal a franciákhoz csatlakoznak, sőt még a bajorok is mint felszabadítókat ünneplik a franciákat.

Kikapunk a könyvben mi magyarok is. Az egyesült balkáni seregek megtámadják Ausztriát és Temesvárnál tönkreteszik az osztrák sereget. Az egyesült balkáni seregek csakhamar Budapest elött állnak.

Következik Németország fölosztása. Anglia megkapja az északnyugati tartományokat, Oroszországé lesz Kelet-Poroszország és Brandenburg, Dániáé Bréma és Hamburg, Ausztria megkapja Bajor- és Szászországot. Magyarország pedig, hogy a nagy osztozkodásról mi se távozzunk üres kézzel, - független köztársaság lesz.