Pest a pocsék éttermek városa

2014.02.12. 19:58

Nem igen van kedvünkre, hogy Budapest a kávéházak városa lett. Hanyag kiszolgálás, rossz étel, dohányfüst, de talán a kávéház-étteremmel végre jól jár az emelkedett vendég is • Tiltott hazárdjáték a billiárd-körben Fölrobbant automobil, negyven sérült Bécsben Gondban az orosz érdek a Balkánon. Esti Ujság, 1914, február 12. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

A kávéház-éttermekről

A kávéházak elszaporodásáról már sok szó esett. Nem nagyon mulattat bennünket az, hogy ezek a fényes, tükrös, cifra vállalatok egymás sarkába hágnak. Az sem igen van kedvünkre, hogy Budapestet az idegen ma már nemcsak a lovagias magyar nemzet szemefényének, hanem a kávéházak városának titulálja. Mert ez a rettentő szaporaság fejlődés ugyan, de egészségtelen fejlődés.

Ellenben egészséges, mert természetes fejlődés az, hogy a kávéházi italt, uzsonát kimérő Café átalakult Café Restaurant-ná. E kettős intézmény, a mely Párisban született, ma már az egész világon elterjedt és lassan-lassan meghódította még a konzervatív Londont is.

És ha valahol volt értelme, hogy kifejlődjék ez a vendéglő-kávéház, nálunk első sorban. Miért? Mert a színházból, koncertből kiáradó közönség ünneplő ruhájában és ünnepi kedvében le sem ülhet a mi vendéglőink legnagyobb részében (az előkelő, de drága hotelrestaurantokról nem beszélek). Nem ülhet le, mert a helyiség rendetlen, füstös, elhanyagolt.

Nincs kedve leülni, mert színház után nincs rendes étel, hanyag és álmos a kiszolgálás, a frissen sültre félóráig kell várnia az amugy is kiéhezett vendégnek, a kész étel pedig rosszabb a penitenciánál.

Viszont a szmokingos úr, az esti ruhás hölgy leül a vendéglő-kávéházban, amelynek ragyogó világítását, kisé hangos, de nem bántó luxusát széles és áttekinthető termét harmónikusnak érzi a maga emelkedett lelkiállapotával. A jól fölkészült kávéház gazdag ételsorral várja. Fürge és figyelmes pincérek gyorsan, gondosan, udvariasan szolgálják ki. Ők sem szeretik, de legalább nem vetik meg, nem mérik gunyosan a vendéget.

A hazárdjáték

A Karambol-Kör pöre

Annak az irtó hadjáratnak, melyet a rendőrség a belügyminiszter utasítására a játékbarlangok ellen indított, első áldozata a Magyar Karambol Kör volt. Ez a kör a karambol-sport művelésére alakult, de csakhamar letért eredeti hivatásáról s a hazárdjáték művelésére tért át.

A rendőrség tavaly május hónapban oszlatta föl a kört s a vezetők és játékmesterek ellen tiltott szerencsejáték miatt eljárást indított. A büntető-járásbíróság tavaly, november 19-én tárgyalta először a karambol-kör szennyesét. A második tárgyalás ma folyt Vecsey dr. járásbíró előtt. Mayer Lajos, aki negyedmagával együtt krupié volt, azt vallotta, hogy

ő és társai husz percentet kaptak a pinkapénzből. Egy-egy krupiér hónapi jövedelme 600-700 korona volt.

Fölrobbant automobil

Negyven ember megsebesült

Tegnap a Mölbensdorf felé vivő országuton borzasztó szerencsétlenség történt, amelynek következtében több mint negyven ember megsebesült. Hohenauer Ferenc bécsi autótaxi soför egy bécsi hölgyet vitt Badenbe. Visszafelé az automobil gázfejlesztő készüléke meggyult és pár pillanat alatt az egész kocsi lángban állt. Hohenauernek sikerült leugrani a kocsiról és így megmenekült.

A tűz odacsalta a kiváncsiakat és rövidesen negyvenen állták körül az égő gépkocsit. Hohenauer tisztában volt a veszedelemmel és rákiáltott a bámészkodókra, hogy meneküljenek, de ezek nem is hederítettek rá és ott maradtak.

Hirtelen óriás robajjal fölrobbant a gépkocsi benzintartója, amelyben harminc liter benzin volt. A robbanás megsebesített negyven embert, köztük tizenötöt olyan sulyosan, hogy kórházba kellett őket szállítani.

Románia vagy Bulgária?

Az orosz és a Balkán-szövetség

Az orosz protektorátus alatt álló Balkán eszméje volt a középpontjában a bukaresti tanácskozásoknak. Joneszku, a román belügyminiszter, már amikor a török-görög békét megvalósította, megkezdte a nagy Balkán-szövetség eszméjének realizálását is, azzal a kijelentéssel, hogy Románia hajlandó lesz ebbe a szövetségbe belépni. Ha ez a szövetség ebben a pillanatban mégsem valósulna meg, abban több szerepe lesz Oroszországnak, mint Bulgáriának.

Romániát a végleges elszánástól még csak az orosz politikától való ösztönös félelem és részben az a meggondolás tartja vissza, hogy a hármasszövetséghez való tartozás mégiscsak természetesebb, faji érdekeinek megfelelőbb, és hogy egész mai fejlődöttségét ennek a hatalmi csoportnak köszönheti.

Oroszország még inkább huzódik az uj szövetségtől, amelyet Bulgária nélkül kellene megkötni. Oroszországban attól félnek, hogy a szövetségen kívül maradó Bulgáriát már ez a helyzete is teljesen alárendelné Ausztriának és Magyarországnak s minthogy Románia szövetségét tartósan ugy sem lehet számítani, később mind a két állam a hármasszövetség érdekkörébe olvadna be véglegesen.

Az orosz és a szerb félhivatalos lapok az utóbbi időben mind sűrűbben kezdtek foglalkozni Bulgáriával s hol fenyegető hangon, hol ígéretekkel próbálták megpuhítani, de Bulgária hajthatatlan maradt. Az orosz kormány terve tehát zökkenő elé jutott.