Már a bálok sem a régiek

2014.02.13. 19:00

Már a bálok sem a régiek: hamis kedv, csinált ceremónia mindenütt, csak az alsó rétegekben van őszinte dínom-dánom • Elfogták a ludasi csodadoktort Föllázadt az éhség Lembergtől Bécsig, fosztogatásokba torkollik a munkahiány Nagy veszedelem a síugró-sport. Esti Ujság, 1914, február 13. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Farsangi tükör

A riporter följegyzése

Derüt ma a táncesteken alig lehet találni, legföllebb az ujságok báli rovatában. Feszes etikett, hamis kedv, csinált ceremónia mindenütt. Nem is csoda.

A bálok célja ma nem az, ami régebben volt. Ma a rendezőség nem azért csinál mulatságot, nem azért futkos, agitál, üti a nagydobot, hogy mulasson vagy mulattasson, hanem hogy összetáncolja azt, bárminő keserves izzadtsággal is, amire szüksége van. Rendezi tehát a mulatságot nemes célra, jótékony célra, utazási alapja javára, zongoraalapja javára s másnak a javára.

A mulatságot tehát többnyire a vendégek is, a rendezők is kényszeredetten táncolják végig, rendszerint egyik sem kapja meg a várt ellenszolgáltatást s a számvetésben megcsalódva oszlik szét – a legközelebbi bálig.

Ott azonban, ahol a számítás elesik, ahol nem a mai nagybálok föltételei viszik táncba a bokákat, ott van jó kedv, dínom-dánom, őszinte vad siker és tánc inaszakadásig. Tessék megnézni az altisztek ezidei meghívóját. Ők nem ígérnek sem kabarét híres-neves színpadi csillagokkal, sem szabad büffét, igaz, hogy nem is kötik ki a föltétlen elit-közönséget. A rendezőség (őrmestertől lefelé) az ötven grajcáros belépőjegyek ellenében mindössze ennyit kér: huszárcsárdás a világ végéig!

De ennek aztán van sava-borsa.

A csodadoktort elfogták

Szabadkáról jelentik: a ludasi csendőrség napok óta nyomozott egy kuruzslót, aki a hozzá forduló betegeken operációt végzett, bár az illetők betegségét nem tudta megállapitani. Az iszákosságot például ugy gyógyította, hogy az alkoholista vérének jó részét lecsapolta. A csendőrség a veszedelmes kuruzslót Friedmann (Faragó) Gáspár ötvenkét éves ismert csodadoktor személyében kinyomozta. Érdekes, hogy a kuruzsló már évek óta müködik és sulyosabb büntetést eddig még nem kapott. A betegektől 10 – 50 korona honoráriumot szedett, de voltak, akik százakat is fizetek a puszta csodadoktorának. Az eljárás megindult ellene.

A föllázadt éhség

Fosztogatás Lembergben

A gazdasági válság és a munkahiány következtében tegnap több száz ember gyülekezett össze Lemberg főpiacterén, megtámadták az élelmiszerárusítókat s kifosztották őket. A városháza udvarára vitték a fosztogatókat és ott zárva tartották őket, amig a vásár véget nem ért. Este a zavargás megismétlődött. Több száz főnyi tömeg Lemberg külvárosában lerombolt néhány korcsmát és élelmiszert és alkoholt lopott.

Bécs: Tegnap délután mintegy ezer főnyi munkátalan gyűlt össze a Schwarzenberg-téren és tüntetni ment a Ringstrasszéra. A parlament épülete elé vonultak, de ezt időközben erős rendőrséggel vették körül.

Sí-sport

Sulyos baleset történt Prágában egy síugró versenyen. Rotter Pál, a legjobb német síugrók egyike elvesztette ugrás közben az egyensulyt és olyan szerencsétlenül esett neki egy fának, hogy belső sérülést szenvedett. Fölgyógyulásához semmi reményt nem fűznek. A síugró-versenyek kegyetlenül megtizedelik évről-évre a versenyző tábort.