Egy zsoké szerelme

2014.02.14. 17:34

Egy zsoké miatt jutott anyagi romlásba egy gazdag grófné. Már a komornyikának is tartozik, adósságai elől ki tudja hova menekült • Hullóernyővel ugrott le a repülőgépről a vakmerő francia és nem lett semmi baja • Letartóztatták a kivándorlókat átcsempésző társaságot. Esti Ujság, 1914, február 14. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Eltűnt egy grófné

November óta nyoma veszett

Bécs: az osztrák főváros előkelő társaságában nagy föltünést keltett egy magyar grófné hirtelen eltűnése. A rendőrséget tegnap értesítették ugyanis, hogy Csáky Sarolta grófné julius 24-én elutazott Bécsből és azóta nem tért vissza többé. A grófnének egészen nyoma veszett. Az eltünés annál inkább föltűnik, mert az eltünt mágnáshölgy igen nagy adósságot hagyott vissza.

Csáki grófné juliusban Szorrentóba utazott, ahol a nyarat töltötte. Novemberben Nizzába kellett volna utaznia és azóta nem tudják, hol van.

A grófné, született Majthényi bárónő, husz esztendővel ezelőtt ment férjhez kőrösszegi és adorjáni Csáky György grófhoz. Hét évvel ezelőtt a házastársak között viszály támadt, amely miatt a gróf és a grófné el is vált egymástól.

Csáki grófné a bécsi társaságban igen nagy szerepet játszott, szépségéért, valamint gazdagságáért valósággal körülrajongták. Igen sok jótékonysági egyesületnek volt a védőnője s ebben a minőségben a nyilvánosság előtt is sürün szerepelt.

Két évvel ezelőtt a freudenaui versenytéren megismerkedett egy zsokéval s azóta életében nagy változás állott be.

A zsoké mindennapos vendég volt a grófné pazar eleganciával berendezett lakásán és nem sokára a nyilvánosság előtt is együtt jelentek meg. A grófné a színházakban és mulatóhelyeken mindig a zsoké társaságában jelent meg s oly pazarul költekezett, hogy hamarosan mindenki előre látta, hogy a grófné anyagi romlásba fog jutni. A költekezésnek nem is maradtak el a következményei s nemsokára a grófné fűnek-fának az adósa maradt. A virágosboltokban s a divatárucégeknél nem fizette ki a számláját és adóssága hamarosan négyszázezer koronát tett ki. Hitelezői között van egyik komornyikja is, akitől hatezer koronát kért kölcsön.

Vakmerő kísérlet

Vakmerő kísérletet tett tegnap – mint Párisból jelentik – a juvisy-i aerodromban hullóernyőjével egy D'Ors nevü ember. D'Ors saját találmányu hullóernyőjével ráült egy monoplán szárnyára. A monoplánnal aztán M. Lemoine aviatikus fölszállt. Háromszáz méter magasságban a repülőgép köröket írt le, mire D'Ors leugrott.

Az ernyő néhány másodperc alatt kinyilt és a vakmerő ember lassan ereszkedett a földre. Harminckilenc másodperc alatt ért le és semmi baja sem történt.

A kivándorlás hiénái

Minszk: A rendőrség több embert letartóztatott, akik parasztokat és zsidókat kivándorlásra csábitottak és átcsempésztek a határon. Bebizonyult, hogy a letartóztatottak egy bécsi kivándorlótársaságnak, melyet visszaélések miatt rövid idővel ezelőtt föloszlattak, ügynökei voltak és a határkormányzóságokban dolgoztak. A letartóztatások száma több mint husz, a legtöbben zsidók, akik iparszerüleg űztéka kivándorlók átcsempészését.