A világhíres FTC-nél is van jobb: az MTK

2014.02.17. 19:20

Lázítanak, Tisza Istvánról gúnyolják a munkanélküliek, a hatóságnak kellett oszlatnia • Izgatás miatt a bíróságon Ady Endre és a köztársaságiak Ilyen sem volt még: botránynélküli futballrangadó. A világhires FTC-nél van egy még jobb csapat: az MTK. Esti Ujság, 1914, február 17. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Szocialisták gyülése

Munkát követelnek

A vas- és fémmunkások szövetsége a Thököly-úti helyiségében gyülésre hívta össze a munkanélkülieket. A terem zsufolásig megtelt munkanélküliekkel, akik a gyülés megkezdése előtt izgatott hangon tárgyalták nyomorukat, majd Tisza István grófról gunydalokat énekeltek.

Dvorcsák Antal elnöki megnyitójában hangoztatta, hogy a munkanélküliség részleges megszüntetését csakis a közmunkák haladéktalan megkezdésétől várhatják. Utána Malsich Géza a gazdasági válságokról emlékezett meg és kijelentette, hogy ha nem adnak közmunkákat, ugy a végsőkig fölizgatott éhes embereket nem lehet majd visszatartani. (Viharos fölkiáltások: Éljen a kenyérforradalom, majd rabolunk, kifosztjuk a bankokat!) A keletkező lárma csak akkor csillapodott, amikor uj szónok, Csiki Imre lépett a szószékre, ki többi közt ezt mondta:

A francia forradalom idején a külváros népe nem kért, hanem vett. Feltörte az üzleteket és fegyveresen követelte a zsarnokoktól jogait. Külföldi példára hivatkozva a munkásság is fegyverkezzék és...

Koós Géza dr. rendőrfogalmazó, a hatóság képviselője itt figyelmeztette a szónokot, hogy ne lázítsa a tömeget. E szavaknál ujra kitört az indulat. Tombolva, ordítva hullámzott a tömeg.

Éljen a forradalom! kenyeret, mert rabolunk és gyilkolunk! – kiáltoztak mindenfelől.

A tömeg a Marseillaiset énekelve lármás kiáltozással vonult ki a teremből és a Rákóczi-út felé haladt. Koós Géza dr. nyolc rendőrével szétoszlatta a tömeget, amely az Aréna-uton és a mellékutcákon vonult el.

Szakbíróság előtt a köztársaságiak

Február huszonhetedikén tárgyalja Nagy György dr. volt köztársasági vezér lapjának, a Magyar Köztársaságnak első királysértési pörét a szegedi törvényszék szakbírósága. Az első vádlott Potaj Sándor dr. zombori ügyvéd, aki nyomtatvány utján elkövetett alkotmányos államforma elleni izgatás vétsége miatt kerül a bíróság elé. Pataj után a vádlottak padjára kerülnek az alkotmányos államforma megtámadásával vádolva Ady Endre Rohanunk a forradalomba címü verse miatt a volt hirhedt csongrádi plébános, egy nő is, Andrássy Emma ökörítói tanítónő, továbbá több cikke miatt Nagy György dr.

Vaj helyett margarin

Az aradi állami vegyvizsgáló állomás jelentése alapján a rendőrbiróság eljárását indított egynek kivételével valamennyi aradi pékmester ellen, mert a vajasnak nevezett süteménybe nem vajat, hanem margarint tettek.

MTK- FTC 4 : 1 (2 : 1)

A bajnokság startja volt egyuttal a bajnokság döntője is. A testgyakorlók csapata szép küzdelemben legyőzte a ferencvárosiakat, s ezzel olyan pontelőnyre tett szert, hogy szinte lehetetlen más csapatnak az élre nyomulása. Sokat veszitett vele a labdarúgó-kampány, mert nem lesz küzdelem az elsőségért, de rendkivül sokat nyert vele az egyetemes magyar sport, mert kitünt, hogy a játékerejéről világhires FTC csapatnál jobb együttes is van: az MTK.

A tavaszi szezon első mérkőzése döntötte el a régóta húzódó pört: melyik a legjobb magyar csapat?

S nemcsak a meglepően nagy gólarányu győzelem érvel minden szónoklatnál ékesebben az MTK mellett. A gólok megcsinálásánál ugyanis közbe játszhat a véletlen és a szerencse is, noha négy gól – már sok gól s a szerencsének ilyen botrányos kedvezését alig lehet föltenni. De a gólaránynál is hatásosabb érv volt ezen a mérkőzésen a játékstílus különbsége.

Alacsony, kevésbé fárasztó, gyorsan továbbított labdákkal játszott az MTK s magas, csapkodott labdákkal igyekezett boldogulni az FTC. Gyorsan startoltak az MTK játékosai és másodperceket vesztettek majdnem mindig az FTC játékosai.

A jobb csapat győzött tehát tegnap, ez elvitázhatatlan dolog. Csak a csapat gyökeres reorganizációja segíthet az FTC-én. Ha pótolni tudja a kiérdemesült játékosokat, még mindent megmenthet, amint hogy veszendőbe megy minden, ha nem nyit sorompót a tehetséges ifjúságnak. Nem is kell messze menni a FTC-nek jó példáért. Az MTK sikerének az ifjuság, az uj erők fölkarolása a titka.

Huszezer főnyi közönség előtt folyt le a meccs. Ezuttal csöndes volt a tribünök népe, nem vetett lobot az izgalom.

Semmiféle botrány nem volt tehát, ami rendkívüli esemény a MTK – FTC-meccsek történetében.