Ahol nincs mulatság emberölés nélkül

2014.02.19. 16:14

Készül már a szerb - montenegrói egyesülés, új veszély a monarkiára • Dugott bál, a tanyavilág gyilkos specialitása • Szívott mostanság Prinszeszászt? Egy elkeseredett dohányos panaszai. Esti Ujság, 1914, február 19. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Szerb-montenegrói unio

Mit várhat tőle a monarkia?

A szenzáció meglepetésével fog hatni egész Európára az a csöndben készülő esemény, amely nem kevesebbet jelent, mint Montenegrónak Szerbiával való egyesülését, helyesebben Nagy-Szerbia megalakulását. Ez a meglepetés első sorban Ausztria és Magyarországot érinti.

Nikola, Montenegró királya és a fekete hegyek ura tulbecsülte magát, nem vette észre, hogy a kulturával jobban megbarátkozott Szerbia előtt lassan kapitulál. A szerbek a montenegróiak előtt mint a kiemelkedő jelentőség, a hatalom és kultúra reprezentálói jelentek meg. A montenegrói ifjúság, amely szerb barát, ezzel a jelszóval indította meg választási harcát: Unio Szerbiával!

Szerbiából hivatalnokok, tisztek, birák és tanitók mennek Montenegróba a „testvéri ölelést” megkezdeni.

Ez az uj átalakulás rendkivül jelentős a monarkiára nézve s uj politikai magatartást, fokozottabb éberséget szab a monarkiára. Az uj unio mindenesetre a nagyszláv eszmék egyik ujabb állomását jelenti s az eszméknek kézzelfogható – megvalósítását is. Ám jelenti mindenekelőtt a szerb haderő sulyának és szerepének megnövekedését. A szerb haderő a jövőben a szerbesített Montenegro felől is ellenséget jelenthet Ausztria és Magyarországra. Hogy Ausztria és Magyarország szlávjaira is nagyobb hatással lesz ez az uj alakulat, kétségtelen.

A „dugott” bál

Mulatság emberhalállal

Az átokházai, királyhalmi és rókabögyösi legények Szeged-Alsótanyán Gajdacsi Imre szérüskertjében dugott bált rendeztek. A dugott bál, melyet a hatóságnak nem jelentenek be, a szegedi tanyák specialitása, s ezek arról híresek, hogy egyetlen egy sem zajlik le emberhalál nélkül.

A magyar virtus az átokházi legényekben is föllángolt és olyan verekedést rögtönöztek a királyhalmi legényekkel, hogy az egész környék arról beszélt. A háboru, amelyben szőlőkarókkal és ólmosbotokkal verekedtek, az átokháziak sulyos vereségével ért véget.

Mészáros Pál átokházi legény összezuzott fejjel, holtan maradt a porondon, id. Csehó Ferenc, Sáfár Mihály, Temesvári István és András bezuzott fejjel, összevert tagokkal kerültek ki a mulatságból.

Az átokházi legények, akik évtizedek óta leghírhedtebb verekedői a környéknek, ugy restellik ezt a vereséget, hogy azóta nem mernek mutatkozni semmiféle táncmulatságon.

Szót kérek!

Rovat a közönség megjegyzései, óhajtásai, panaszai és megrovásai számára

Kérdés és felelet

Igen tisztelt Szerkesztő úr! Uj társasjáték van keletkezőben a fővárosi dohányzók közt: Négy kérdés és négy felelet. Ime:

  1. Dohányos Ön?
  2. Ha dohányos, mit szokott szívni? Szivart, vagy cigarettát?
  3. Ha cigarettázni szokott, szívott mostanság Princeszászt?
  4. Mi a véleménye a Princeszászról?

A felelet, melyet e négy kérdésre adni kell, így szól:

  1. Igen.
  2. Cigarettát.
  3. Sajnos, szívtam.
  4. Princeszászt szívni manapság egyet jelent a gége kínos karcolásával, a tüdő elkeseredett köhögésével, a gyomor soha nem tapasztalt ellenzéki állásfoglalásával, a száj görcsös és fanyar vonaglásával, a homlok szánalomraméltó verejtékezésével, az orrcimpák ideges és tiltakozó remegésével, a térdkalács izgatott reszketésével, a kedélyállapot szokatlan elsötétedésével.

A negyedik kérdésre adandó felelet megtanulása nem nehéz. Aki Princeszászt szívott, ugyis tudja. Egy elkeseredett cigarettázó.