Lezuhant a rekorder magyar pilóta

2014.02.20. 16:33

Egy néző miatt zuhant le a magassági rekorder magyar aviatikus • Nagyszabásu építőprogramot tervez a főváros a nyomor enyhítésére, kérdés, mi lesz belőle • Hitelekkel növeli haderejét Oroszország • Elítélték a határ királyát: több száz leányt szállitott argentin bűnbarlangokba a hirhedt csempész. Esti Ujság, 1914, február 20. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Dobos István lezuhant

Düsseldorfban baleset érte

Dobos István, aki a mult héten prodam-gépén megdöntötte a magassági rekordot, ma ismét föl akart szállni. Az indulásnál azonban a nézők egyike a gépnek szemközt futott, mire a pilóta, hogy a szerencsétlenséget elkerülje, hirtelen jobbra fordult. A gép fölröpült, de rögtön le is zuhant és teljesen tönkrement. Dobos agyrázkódást szenvedett és több helyen megsérült. Eszméletlen állapotban vették ki a gép alól.

Szó, szó, szó

A tegnapi közgyülés a főváros építőprogramjának energikus, széles és sürgős folytatása mellett nyilatkozott. Kimondották, hogy gondoskodni kell a program teljes megvalósításának minél hamarabb való biztosításáról, de hogy csakugyan ház épül-e a lelkes jószándék tégláiból vagy pedig tovább is csak a pokol utját fogják kirakni velük, ebben a sok szép szó és meleg lelkesedés után se vagyunk bizonyosak.

Bizonyos csak az, hogy a mostani borzalmas és türhetetlen helyzeten nemcsak sürgősen kell, hanem már régen kellett volna segíteni. A főváros építőprogramja egyszerre két szörnyü nyomoruságát lenne hivatva megszüntetni vagy legalábbis enyhíteni ennek a megkínzott városnak.

Az egyik a borzalmas házbéruzsorával fűszerezett lakásínség. A másik a százezreket nyomoruságba taszító általános munkátalanság.

Ha a főváros a kérdés jelentőségének teljes értéke szerint kezeli a kérdést, akkor nagy terveinek egész tömegében ez az, amelynek megoldásához, megvalósításához a zivataros viszonyok minden ellenséges hullámverése közepett is legmakacsabb erőfeszítéssel ragaszkodik.

Nagyszabásu hadi program

Az oroszok hadi készülődése

Pétervárról jelentik: A legközelebbi napokban az orosz kormány a duma elé nagyszabásu hadügyi programot terjeszt, amelyben a hadügyminiszter nagy hiteleket kér. A miniszterelnök igyekszik ehez a programhoz többséget szerezni és már tárgyalt is ebben az értelemben az oktobrista párt tekintélyes tagjaival. Mint másrészről híre jár, a hitel arra fog szolgálni, hogy három uj hadtestet létesítsenek a nyugati határon megfelelő tüzérséggel.

A határ királya

Elítélt szélhámos

A beutheni törvényszék előtt kilencnapos tárgyalás után szenzációs pör ért véget. Lubelszki Sámuel orosz alattvaló volt a vádlott, akit iparszerűen üzött kerítéssel, hivatalnokok megvesztegetésével és a kivándorlási törvény megsértésével vádoltak. A törvényszék kilenc évi fegyházra és tizenkétezer márka pénzbüntetésre ítélte.

Lubelszki az évek során nagyon sok osztrák és orosz alattvalót csempészett át a határon Mislovicnál és szállitotta őket Amerikába. Az orosz határrendőröket és a porosz rendőrtisztviselőket megvesztegette. Mellékfoglalkozásként a leánykereskedést üzte és több száz orosz leányt szállitott az argentinai bünbarlangokba. Általában csak a határ és Mislovic királyának nevezték.