A new yorki kisasszonyok a leggyorsabbak

2014.02.21. 17:13

Meglepő vélemény: Oroszország a forradalom katasztrófája felé halad • A newyorki telefonos-kisasszonyok gyorsasági rekordja megdönthetetlen • A rossz bizonyítvány miatt Amerikáéba indult a kisdiák. Esti Ujság, 1914, február 21. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

A forradalom felé

Pétervár: A politikai körökben nagy föltünést kelt Gucskovnak, az oktobristák ismert vezérének egy nyilatkozata, amely a Petersburger Zeitung-ban jelent meg. A nyilatkozat a több között így szól:

Az orosz politika uj iránya főként gazdasági jelentőségü. Politikai tekintetben semmit sem változott. Az ország tovább megy a forradalom elkerülhetetlen katasztrófája felé.

Ez a nyilatkozat Gucskov politikai jelentőségére való tekintettel nagyon jellemző és érthető, hogy mindenütt nagy föltűnést keltett.

A telefonos-kisasszony

Egy Sherwood nevü amerikai mérnök nemrégiben a newyorki Telephon Review hasábjain pontos statisztikát tett közzé az Egyesült-Államok telefon-viszonyairól. Adatai szerint a newyorki telefonos-kisasszony átlag három és fél másodperc alatt felel a hívásra. A kapcsolás átlag huszonnnyolc másodpercig tart és száz eset közül csak egy esetben fordul elő téves kapcsolás. Ezek mindenesetre igen megnyugtató számok és Sherwoodnak az a véleménye, hogy

a teknika mai állása szerint a newyorki telefonos-kisasszonyok rekordjait nem lehet fölülmulni.

Amerikába a rossz bizonyitvány miatt

A rendőrségen Vastag Károly jómódu iparos jelentette, hogy tizenkét éves János nevü fia tegnap eltávozott és azóta nyoma veszett. Egy kiszakított irkalapot hagyott hátra, a melyre a következőket írta:

Kedves apám! Ne haragudjon rám, én elmegyek vándorolni és meg sem állok Amerikáig, mert nem kaptam ki az értesítőmet. Bocsássanak meg és ne keressenek engem.

A rendőrség értesítette a budapesti és a fiumei rendőrséget, hogy ha a kis szökevény arra felé venné utját, küldjék haza Szegedre.