Betörőnek nézték a farsangozót

2014.02.26. 17:22

A római előkelők az amerikai mágnásokat utánozzák, mániás pompa és színes külsőség mindenütt Elítélték a magyarok ellen izgató tót egyházfit Halálos farsangi tréfa Szegeden. Esti Ujság, 1914, február 26. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Amerikanizmus Rómában

Egy idő óta Róma előkelő társasága erősen amerikaisodik. Mióta ugyanis sok amerikai milliárdos fordul meg Rómában, az olasz mágnástársaság megirigyelte azt a különös és szabad viselkedést, amelyet a dollárok sokasága ad a pénz kiválasztottainak. Most minden előkelőség a milliárdosok viselkedését utánozza. A saját palazzókban tartott régi báloknak és ünnepségeknek divatja lejárt. A mulatságokat az olasz mágnások most már azokban az uj szállókban tartják, amelyek amerikai igények szerint modern popmával épültek.

Hogy aztán ezek a nagy bálok mégse legyenek nagyon egyformák, rendesen amerikai ízű meglepetésekről szoktak a vendéglátók gondoskodni.

A farsang elején például egy római herceg, ki egy gazdag amerikai leányt vett feleségül, a vendégeinek művésziesen berendezett tropikus ligetben terittetett, amelyben papagájok rikácsoltak és gyönyörü madarak röpködtek ide-oda.

Nem sokkal ez után egy római mágnás, akinek apja Csikágóban uj életet kezdett és mészárszéke révén lett milliomossá, ujabb ötlettel felelt a papagájos bálra. Minden vendég egész halom értékes ajándékot kapott: ezüstös parfümüvegcsét, drágaköves névjegytartót, ezüst cigarettatárcát és virágkosárkákat, szóval az értékes ajándékok egész halmazát. Záradékul pedig minden hölgy és minden úr értékes karkötőre csatolt aranyórát kapott emlékül.

Tót agitátor

A közművelődési egyesületek tevékenységét gyalázta a Szlovensky Dennik tót lapban Lelge Iván petróci evangélikus káplán, tartalékos tábori lelkész, aki módfölött fölháborodott azon, hogy a Délmagyarországi Közművelődési Egyesület Regőcön, a bácsmegyei tótkolóniában Bosznia és Hercegovináról fölolvasást mert tartani. Leszedte a keresztvizet a magyarokról, mely név alatt a pánszláv nyelv a hitehegyott renegátokat érti, piszkolta az „aljas eszközzel dolgozó” egyesületeket, mely a tótoktól ellopott pénzzel akar tűzzel-vassal magyarosítani. A budapesti esküdtbíróság a magyar nemzet ellen gyűlöletre való izgatás miatt egy esztendei államfogházra és ezer korona pénzbüntetésre ítélte az elégedetlen pánszlávot.

Halálos farsangi tréfa

Szegedről jelentik: Halálos következménye lesz egy farsangi tréfának, amelynek Schreiber Béla tizenhat esztendős asztalosinas a szenvedő hőse. Az asztalosinas tegnap este felöltözött maszkának, kifestette arcát és körutra indult a szomszédokhoz. Beállitott Mezei börtönőr lakására, ahol nem ismerték föl. A börtönőr nem volt odahaza, csak a felesége és ennek Jakab nevü testvére, akik irtózatosan megijedtek a kifestett arcu maszkától, betörőnek nézték, s a fiatalember kést ragadott és az ártatlan tréfacsinálónak ugy döfte az oldalába, hogy a maszkát haldokolva szállították be a városi közkórházba. Az orvosi vélemény szerint nem marad életben.

Postagalamb

A siker külsőségei között játszódott le a Párisi Nagy Áruház „fehér hete”. A jövő héten is látható grandiózus látványosság keretébe a postagalambok kalitkája. A fehér légpostások már alig várják a tavaszi fuvalmakat, hogy szárnyaik alatt izeneteket vihessenek a Párisi nagy Áruház tetőteraszáról a vidéki városokba. E héten, aki csak 10 koronáért is vásárol az áruházban, igényt tarthat arra, hogy egy színes email-portrét készítsen az áruház, hozzátartozójának fotográfiája után.