Kézfejükre hintik és orron át belélegzik

2014.03.05. 17:38

Kézfejükre hintik és orron át belélegzik: Amerika a kokain és a heroin fogságában • A botrányos életű báróné viszonya a 18 éves hegedűtanárral • A hűtlenség és a pálinka pusztít a délvidéken. Esti Ujság, 1914, március 5. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Coke

A megmérgezett ország

Newyorkban furcsa társaság keletkezett az utóbbi idők folyamán. Ennek a társaságnak az a célja, hogy hadat üzenjen az izgatószerek elhatalmasodott használatának. Különösen az ópium és a morfium és más hasonló mérgek ellen van kifogása az uj mozgalomnak, de még ezeknél is sokkal inkább a kokain és a heroin ellen, amelyek Amerikában szedik a legtöbb áldozatot.

Az ópium-preparátumok nem olyan veszedelmesek.

Kis mennyiségben magány után való vágyat okoznak és míg az ember hozzá nem szokik a tul nagy adagokhoz, nem zavarja tulságosan a munkaerőt sem és a méreg hatását könnyen ki lehet heverni. Másként áll a dolog a kokainnal és a heroinnal. Rövid mámor után az ember veszedelmes buskomorságba esik, azonkivül legyőzhetetlen vágyat érez, hogy ujabb adagot szerezzen. Ez az oka annak, hogy a coke, ahogy Amerikában ezt a mérget röviditve hívják, sokkal több gonosztettre ad alkalmat, mint bárminő más ok.

A bünös szokásnak leginkább csak született amerikaiak hódolnak és a bevándorlottak mentek maradnak a méregszedéstől. A szakértők egyike mondotta, hogy a kokaint legkönnyebb megszokni és a legnehezebb róla leszokni. Ez a méreg a legtöbb áldozatát öt éven belül megöli.

Egy uncia kokain mintegy husz koronába kerül, de pirulában vagy folyékony adagban száz koronánál is drágábban adják. A kokainisták rendszerint poralakban veszik és éppen a kétszeres árát fizetik meg. A kereskedők még így is rendesen pótolják a mérget acetaniliddal. A boltosok ötszáz, sőt néha ezerötzáz percentet nyernek a kokainárusitással.

A mérgek terjedését az az amerikai szokás segitette elő, hogy az amerikai ember közérzetének legkisebb változásán is rögtön valami szerrel akar segiteni. Számtalan ugynevezett patent-orvosság, amelyet minden boltban lehet kapni, igen nagy százalékban tartalmaz morfiumot, kokaint vagy más mérget. Az amerikaiak ezeket háziszereknek tekintik.

A kokainista azonban nem elégszik meg ennyivel, hanem megveszi a fehér port, a kezefejére hinti és az orrán át belélegzi.

Különben a heroin kezdi legyőzni a kokaint, mert a kokainnál háromszor olcsóbb és jóval erősebb. Már az iskolásgyermekek is rászoktak a méregre és Csikágóban nagy föltünést keltett az a fölfedezés, hogy az iskolásgyermekek rendszeresen vásárolják egy centért a heroin-adagot.

Az Egyesült-Államok legtöbb gonosztevője kokainista vagy heroinista, sőt a legtöbb közülük éppen a mérgek hatása alatt esett bünbe. A déli államokban, különösen a szerecsenek között terjedt el a végzetes szokás.

A mozgalomnak most az az első célja, hogy elérje a törvényhozásban a kokain-kereskedelemnek sulyos büntetés terhe alatt csak gyógyitó célokra való korlátozását.

Söffőr, báróné és zenetanár

Bécs: Perron Fausztusz volt soffőr válópört indított felesége ellen, aki állitólag egy magyar báró elvált felesége. Perron sofőr volt, és az asszony, aki Bauer-Horthy Stefánia bárónénak mondotta magát, fölfogadta soffőrjének, majd házassági ajánlatot tett neki. Perron feleségül is vette az asszonyt. Az esküvő után az aszsony házába vette Neckheim Eriket, a bécsi zeneakadémia alig tizennyolc éves növendékét és hegedülni tanult tőle. Mindenüvé magával vitte Neckheimot utazásai közben is. Az asszony csakhamar elhidegedett Perrontól és viszonyt kötött a hegedütanárral. Karácsonykor két hétig együtt voltak egy bécsi szállóban Neckheimmal, majd együtt mentek üdülni Abbáziába.

Tegnap volt a válópör ujabb tárgyalása, kihallgatták tanunak Eichner Máriát, a Hietzinger-Hof-szálló szobalányát, aki azt mondta, hogy rögtön látta a vádlottakról, hogy nem házastársak, hanem szerelmesek.

A biró: Miről vette ezt észre?

A tanú:

A báróné sokkal idősebb, mint Neckheim és különben is ugy viselkedtek, ahogy házastársak nem szoktak viselkedni. Rendszerint későn délben keltek föl, különben is sok mindent láttam, amiről megtudtam, hogy szerelmesek.

A panaszos ügyvédje: Talán spanyolfalat állitottak föl, amikor szobájukba nyugodni tértek?

A tanú (mosolyogva): Bizony azt nem mondhatnám.

A vádlott ügyvédje: a leggyalázatosabb az egész dologban, hogy Neckheim kitartatja magát Perronné asszonnyal. Ez a fiatalember erkölcsileg teljesen elzüllött és minden munkától elszokott.

A biró mind a két vádlottat, Perronné asszonyt és Neckheim Eriket bünösnek találta és Perronné asszonyt egy heti, Neckheim Eriket három napi elzárásra itélte házasságtörésért és azért, mert a bécsi szállóban hamis néven jelentették be magukat.

Családi dráma

Lallesovits Mláden gazdaember hosszabb távollét után a minap hazaérkezett Amerikából Zomborra és megtudta, hogy a felesége, akinek folyton küldözgetett pénzt, egy vinkovcei emberrel állott össze. Lallesovits Vinkovcéből hazahozta a hütlen asszonyt, akit azonban férje hazaérkezése annyira elkeserített, hogy először férjét, azután önmagát lugkőoldattal megmérgezte. A családi dráma mindkét áldozatát ma temették el.

A pálinka pusztítása

Petrozsényben és a zsilmenti bányászközségekben 1913. évben elfogyott összesen 1008097 liter sör, 195626 liter pálinka, 183895 liter bor és 89426 liter különféle ital. Mindezt 22916 ember fogyasztotta el, egy emberre tehát évenként átlag 65 liter szesz jut. Ha hozzávesszük, hogy az őslakosság igen sok pálinkát főz, a fogyasztás ennél is sokkal többet tehet ki. E szomoru statisztikának meglátszik a hatása, mert sehol a megyében nem fordul elő annyi merénylet az emberi élet ellen, mint e vidéken. Az is megtörtént már nem egyszer, hogy ittas bányászok mellettük elhaladó, egészen ismeretlen embert leszúrtak csupa kedvtelésből.

Köszönjük, hogy minket olvasol minden nap!

Ha szeretnél még sokáig sok ilyen, vagy még jobb cikket olvasni az Indexen, ha szeretnéd, ha még lenne független, nagy elérésű sajtó Magyarországon, amit vidéken és a határon túl is olvasnak, akkor támogasd az Indexet!

Tudj meg többet az Index támogatói kampányáról!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?